04/04/2020
3847

Lạy Mẹ Maria, xưa kia bên cạnh Thập Giá Chúa Giêsu, Mẹ đã hiệp thông với đau khổ của Con Mẹ và đã giữ vững đức tin. Trong giờ phút này, bên cạnh thập giá nặng nề của thế giới, của Hội Thánh, của Giáo Phận và của mỗi người chúng con, chúng con xác tín rằng Mẹ đang đứng đó, Mẹ chẳng lìa bỏ đoàn con khốn khổ của Mẹ. Suốt hành trình tại thế của chúng con, Mẹ luôn tỏa sáng như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng.
Với lòng tin tưởng và mến yêu, con khiêm tốn phó dâng toàn thể gia đình giáo phận Xuân Lộc chúng con, với các giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn dòng tu và các gia đình, cho trái tim từ ái của Mẹ. Xin dâng lên Mẹ từng người chúng con, các giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em giáo dân, đang sống trong hay ngoài giáo phận hoặc ở hải ngoại, nhất là những người đau khổ, bệnh tật, nghèo khó, cô đơn. Xin trao vào lòng từ bi của Mẹ những anh chị em di dân và những anh chị em chưa biết Chúa.
Xin Mẹ lấy tình mẫu tử đoái thương cúi xuống nhìn đến chúng con đang đứng trước nhan thánh Mẹ quý yêu. Chúng con tin tưởng phó dâng lên Mẹ giáo phận Xuân Lộc chúng con và mọi người sống trong địa bàn giáo phận.
Xin Mẹ giúp đỡ chúng con, và hết mọi người, biết vâng theo thánh ý Chúa Cha và sống niềm xác tín mạnh mẽ rằng, chính Chúa Giêsu, Con Mẹ, đang mang lấy trên Người mọi khổ đau của chúng con, đang gánh lấy những đau thương của chúng con để qua Thánh giá, đưa chúng con đến niềm vui Phục Sinh.
Lạy Trinh nữ Maria vinh hiển và diễm phúc, chúng con tìm nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ. Xin giải thoát chúng con và toàn thế giới khỏi đại dịch đầy hiểm nguy này. Amen.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...