16/03/2017
12831
Sáng ngày 16.03.2017 - Cha Quản hạt Tân Mai đã chủ sự Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Cố Gioan Phạm Đình Nhu. Đồng tế với cha Quản hạt Tân Mai còn có Cha Quản hạt Xuân Lộc, quý cha hạt Tân Mai, Quý cha nhà hưu và quý cha trong linh tông của cha cố. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của khá đông bà con giáo dân, những người thân quyến và liên hệ với cha cố. Sau Thánh Lễ, Linh cữu của Cha Cố Gioan được đưa về Nhà Thờ Chánh Tòa Xuân Lộc.
Tại nhà thờ Chánh tòa Xuân Lộc:
Cha Tổng Đại diện Gioan Đỗ Văn Ngân, Cha Giám đốc ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc, Quý cha Giáo sư ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc, Quý cha Hạt Xuân Lộc và rất đông quý thầy đã đón Linh cữu cha cố Gioan. Sau khi linh cữu cha cố Gioan yên vị trong nhà thờ, Cha Tổng Đại diện cùng với quý cha và quý Thày ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Cố.


Tin: BTT Hạt Xuân Lộc
Ảnh: Jos Do

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...