26/10/2020
1105
Sáng Chúa Nht 25/10/2020, sau các đợt thi tuyn ti các Giáo ht. 60 sĩ tđại din Gia trưởng các Giáo x ca 12 Giáo ht thuc Giáo phn Xuân Lc li try hi v Giáo x Ninh Phát, nơi Cha chánh x Phêrô Phm Duy Lim Đặc trách Gia trưởng Giáo phn (GTGP) để tham d “Hi Thi Li Vàng” ca gii Gia Trưởng GPXL. Thi tiết hôm nay khá mát m, ngay t sm Ban tiếp tân đã ng trc để tiếp đón quý gia trưởng.

Lúc 8g00, quý ông s
m n định v trí để ôn các bài hát và tp nghi thc đồng din, sau đó mi người chào đón Cha Đặc trách (GTGP). Cha Đặc trách xin ơn Chúa Thánh thn thánh hóa và chào mng quý Cha, quý tu sĩ, quý Gia trưởng v tham d hi thi. Tiếp đến, ngài thuyết trình chuyên đề: Người gia Trưởng vi vic hc hi Li Chúa.
Hòa vi ch đề ca Hi Đồng Giám Mc Vit Nam (HĐGMVN) Đức Cha Giáo phn mi gi chúng ta “Gia Đình hãy tr thành mái m ca Lòng Chúa Thương Xót và Đồng hành vi người tr trong đời sng gia đình”, vic tìm hiu và hc hi Li Chúa giúp chúng ta sng và thc hành nhng Li mà Chúa đã dy. Tht quý báu trong ngày Hi Thi, quý gia trưởng hnh phúc có s đồng hành ca các Đấng b trên vi s hin din ca Đức Cha ph Tá Gioan Đỗ Văn Ngân Tng Đại Din, ch tch y ban Giáo lý Đức Tin ca HĐGMVN, Đức Ông Vinhsơn Đặng Văn Tú – Cha Phêrô Đặc trách (GTGP)- Chánh ch kho, Cha Đaminh Vũ Văn Hoài - Phó Đặc trách (GTGP) Phó ch kho - Quý Cha đặc trách gia trưởng các giáo ht – Quý cha phó x Ninh phát, quý thày ĐCV và quý Dì.
9g30:
Đức Cha ph tá có vài li chào mng, nhn nh và tuyên b khai mc hi thi, và bài hát ch đề “Lng nghe Li Chúa” được hòa vang chính thc bước vào Hi Thi.

HI THI LI VÀNG din ra gm IV chng:
  1. Li Nhp Th
  2. Li Trao Ban
  3. Li Thiêng
  4. Li Hng Sng
  5. Kết Thúc: Li Đơm Bông Kết Trái
Chng I. LI NHP TH Lut thi, Thí sinh s viết đáp án lên bng sau nhng câu hi ca Ban t chc. Sau nhng thi th gay cn, hp dn đã chn được 6 thí sinh.
1. Gioan B. Đào Công Huân – Gx bc Hi – Gh H Nai - 11 đim
2. Martin Đỗ Đức Nghĩa - Gx Thánh Tâm – Gh H Nai – 11 đim
3. Giuse Phm Hu Hoàng – Gx Thánh Tâm – Gh H Nai – 11 đim
4. Vinhsơn Đinh Minh Hiếu – Gx Thanh Hóa – Gh Hòa Thanh – 11 đim
5. Vinhsơn Trn nguyên Khánh - Gx Hòa Bình – Gh Hòa Thanh – 11 đim
6. Phêrô Bùi Chí Dũng – Gx Trà C - Gh Phú Thnh – 11 đim
 
Chng II. LI TRAO BAN
Yêu cu thí sinh dùng bng A,B,C,D để chn đáp án đúng và Ghép câu Li Chúa, đim thi chng I s được cng dn vào các chng sau.
Để bu khí bt căng thng, xen gia các chng thi là nhng bài Thánh ca được trình bày bi chính Ca đoàn Cecilia ca Giáo x Ninh Phát, và độc tu Saxophone ca Quc Dũng.

Chng III. LI THIÊNG
Hình thc bc thăm câu hi và tr li trc tiếp
1. Martin Đỗ Đức Nghĩa
2. Giuse Phm Hu Hoàng
3. Vinhsơn Trn nguyên Khánh
Vi nhiu c gng và xut sc, 3 thí sinh được chn trong s 6 thí sinh ca hai chng II&III
 
Chng IV: LI HNG SNG
Trước khi bước vào chng thi chung kết. Đức Ông Vinh sơn cũng th l nhng tâm tình t ơn, vì Chúa đã khơi gi lên trong tinh thn và lòng hăng say Li Chúa ca quý Gia trưởng, và nh vào lòng hăng say Li Chúa đem li sc sng di dào cho tng người, tng gia đình gii Gia Trưởng Giáo phn.
Tiếp tc phn thi, các thí sinh s bm chuông giành quyn tr li và kết qu chung cuc: - Hng I: Vinhsơn Trn nguyên Khánh - 36 đim - Gx Hòa Bình – Gh Hòa Thanh
Hng II: Martin Đỗ Đức Nghĩa – 32 đim – Gx Thánh Tâm – Gh H Nai
Hng III: Giuse Phm Hu Hoàng – 24 đim – Gx Thánh Tâm – Gh H Nai
 
Cung nghinh Thánh Thể Chúa và Li Chúa, nài xin Chúa ban ánh sáng, la mến và tình yêu ca Ngài, để chúng ta biết lng nghe và qung đại đáp li hu nên chng nhân cho Chúa bng chính đời sng gia đình ca mi người. Cung nghinh kiu Li Chúa và Thánh th được diu hành long trng vi đội Lng che và các L tân tháp tùng theo Kiu. Đức cha ph tá Gioan xông hương Thánh th qua các chng và suy nim Thánh Kinh, hòa nhp vi trng chiêng thêm phn trang nghiêm, thánh thiêng.
Đức Cha ban phép lành Thánh Th.

Để kết thúc “HI THI LI VÀNG” Đức cha, quý cha và quý gia trưởng cùng đồng din bài : “LNG NGHE LI CHÚA” như mt hình thc bày t luôn biết lng nghe và thc hành Li Chúa trong cuc sng mi ngày.
Li phát biu kết thúc, ông Vinh Trưởng ban tr s GTGP tri ân Đức Cha ph tá Gioan, Cha Đặc trách, quý Cha, quý Thy, quý Sơ, các thí sinh và các thành phn đã tham gia đóng góp, t chc Hi Thi. Sau nhng gi phút tranh tài và cung viếng Thánh Th. Nhng phn thưởng và giy khen được Đức cha trao cho các thí sinh đot gii. Trước khi chia tay, mi người d bui tic liên hoan cùng thưởng thc nhng ca khúc được các Gia trưởng khp nơi th hin. Chúa Giêsu, Đấng đầy yêu thương, đã ban cho loài người không ch Bánh Hng Sng mà còn c Li Hng Sng làm Thn lương nuôi dưỡng xác hn. Xin cho chúng con biết đón nhn món quà vô giá mà Chúa đã trao ban, luôn biết phát huy tinh thn chuyên chăm hc hi Li Chúa và đem ra thc hành trong đời sng để cho Ht Ging Li Chúa ny mm, ln lên và sinh hoa kết qu “gp trăm” cho s sng ca con người, hôm nay và mãi mãi.
 
Tin, ảnh: Thế Tài - MVTT Ht Gia Kim

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...