10/09/2020
14271

Sáng ngày 10.09.2020 - Thánh lễ Sai Đi tại TGM Xuân Lộc do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ tế. Trong Thánh Lễ, Cha Chưởng Ấn Giuse Đoàn Xuân Linh đã công bố Danh sách thuyên chuyển Linh mục năm 2020 và chính tay Đức cha Giuse trao bổ nhiệm thư cho quý cha trong đợt thuyên chuyển năm nay



Ảnh: Jos Do - MVTT Hạt Xuân Lộc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...