09/03/2020
3601
Chúa nhật thứ II Mùa Chay, Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót đến với Giáo Hạt Long Thành. Giáo xứ Thái Lạc là nơi đầu tiên cung nghinh Linh ảnh từ Giáo xứ Bắc Thần (Hạt Phước Lý). Mong cho Lòng Thương Xót Chúa tiếp tục trải dài trên tất cả các Giáo xứ trong Giáo Hạt Long Thành. Dưới đây là những hình ảnh Cung Nghinh Linh Ảnh được ghi nhận được từ Ban MVTT Hạt Long Thành:
Tiền đường Giáo xứ Bắc Thần - hạt Phước Lý ngày chuyển trao Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót cho hạt Long Thành
Linh ảnh được rước đến Gx Thái Lạc
Đức cha Giuse đến chủ sự Thánh Lễ tại Gx Thái Lạc dịp đón Linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...