04/02/2018
4520
Hình ảnh cung nghinh Đức Mẹ từ Giaso xứ Giang Điền về Giáo xứ Trà Cổ
Ảnh: Hùng Nguyễn, MVTT Phú Thịnh

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...