12/03/2017
9692
Xuân Triệu, ngày 11-3-2017 - Mới sáng sớm, bà con giáo dân đã nô nức qui tụ tại khuôn viên thánh đường. Nét hân hoan vui mừng hiện rõ nơi người dân nơi đây. Mới hôm nào, Giáo xứ vui mừng Khánh Thành và cung hiến Nhà thờ, nay lại tiếp tục hoàn thành Nhà Mục vụ Giáo lý và tượng đài Đức Mẹ.
Đức cha Đaminh làm phép và chúc lành cho Nhà mục vụ Giáo Lý và Đài Đức Mẹ trước khi ngài dâng Thánh Lễ Tạ Ơn 1 năm cung hiến Thánh đường. Cùng hiện diện đồng tế với Đức cha còn có Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Cha Tổng Đại diện Gioan Đỗ Văn Ngân và quý cha. Bầu khí thánh lễ rất trang nghiêm và ngập tràn niềm vui. 

Tin, ảnh: BTT Hạt Xuân Lộc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...