18/11/2020
1573
Chiu Chúa nht 15.11.2020 va qua ngày kính trng th các Thánh T Đạo Vit Nam, trong không khí tưng bng trong ngày hng phúc khi Giáo x được tiếp đón Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mc chính Giáo Phn Xuân Lc đến ch s nghi thc làm phép khánh thành công trình hng mơ ước ca Giáo x đó là nhà Mc V và Tháp Chuông mi.

Cùng vi Đức Cha còn có s hin din rt trân quý ca Cha Đaminh Qun ht Xuân Lc, nghĩa ph ca Cha Phêrô chánh x Truyn Tin, Cha Qun ht Long Thành, Cha đặc trách ban Thánh nhc Giáo phn, Quý Cha trong ht Long Thành, Quý Cha tình thân vi Giáo x cũng đến hip dâng Thánh L đồng tế. Ngoài ra còn có s hin din ca Quý Tu sĩ nam n, Quý ân nhân, Quý khách xa gn cùng ca đoàn Thông Vi Vu thuc TGP. Sài Gòn vì tình thân vi Cha chánh x cũng đến dâng lên tiếng hát làm cho Thánh L thêm phn st sng.

Vào lúc 17h trước khi bt đầu Thánh L, Đức Cha Giuse cùng Quý Cha đến nơi nhà mc v để c hành nghi thc làm phép cho công trình này. Sau đó đoàn tiến đến tháp chuông và Đức Cha tiếp tc c hành nghi thc làm phép tháp chuông cùng nhng qu chuông mi. Đức Cha đã cùng Cha chánh x và Ông trưởng ban hành giáo gióng lên hi chuông đầu tiên nơi công trình này. Sau các nghi thc, đoàn Đồng tế tiến vào Nhà th để c hành Thánh L Chúa nht th 33 thường niên, kính trng th các Thánh T Đạo Vit Nam.

Ước mong vi s hoàn thin các công trình ti Giáo x s làm cho đời sng Đức Tin cho người dân ngày càng được thăng tiến. Giáo x Truyn Tin s ngày càng được phát trin trên nhiu phương din, là nơi phát xut lòng thương xót, loan truyn ơn cu độ ca Thiên Chúa cho mi người nht là anh ch em lương dân xung quanh. Xin Thiên Chúa luôn đồng hành cùng Cha chánh x và tt c mi người nơi đây.


Tin ban MVTT Giáo Ht Long Thành

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...