07/02/2017
3853
 Sáng ngày 5/2/2017 - Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo dâng thánh lễ làm phép Nhà thờ và làm phép viên đá đầu tiên xây Nhà Mục vụ. Viên đá đá đầu tiên sau khi làm phép và mô hình nhà mục vụ  được đặt dưới chân Thánh Giuse với ước nguyện xin Ngài gìn giữ và chúc lành cho công trình.
Dưới đây là một số hình ảnh Thánh Lễ:
Nhà Mục vụ Thánh Giuse do Cty. Hoàng Gia thiết kế
Tin, ảnh: BTT Hạt Gia Kiệm

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...