24/09/2020
1668
Sáng ngày 23.09.2020- Giáo x Qung Tâm – Ht An Bình hân hoan mng đón Cha Phêrô Nguyn Xuân Huy – nguyên Chánh x Qung Xuân ( Ht Xuân Lc) được Đức Giám mc Giáo phn sai đến coi sóc đoàn chiên nơi đây, thay cho Cha Phêrô Đoàn Đức Thăng được chuyn đến mt nhim s mi.
Nghi thc nhm x do Cha Gioan Trn Xuân Hùng - Qun ht An Bình ch s. Cùng hin din hip thông, đặc bit có Đức Giám mc ph tá Gioan Đỗ Văn Ngân là Nghĩa ph ca Cha Tân chánh x Phêrô, quý Cha trong Ht và các Cha liên h, quý Tu sĩ Nam N, quý Ông Bà C, giáo dân ca G.X Qung Xuân, G.X Qung Tâm và nhng giáo x lân cn.
Sau li cu nguyn xin ơn Chúa Thánh Thn, Cha Cha Gioan Qun ht An Bình thay mt Đức Cha Giáo phn công b văn thư b nhim và thc hin đầy đủ các nghi thc nhm x theo giáo hi quy định.
Trong tâm tình cm t hng ân Thiên Chúa và tri ân Qúy Đức Cha, Ông Trưởng BHG thay mt cng đoàn nói li cm ơn và dâng hoa lên Đức Cha ph tá, Cha qun ht, quý Cha Nguyên và Tân Chánh x.
Nghi thc nhm x được kết thúc bng gi chu Thánh Th long trng.
Xin chúc mng cng đoàn G.X Qung Tâm trong ngày mng đón Cha Tân Chánh x, nguyn Xin Chúa và Trái Tim Vô Nhim Đức M là bn mng ca G.X ban cho mi người, mi nhà luôn bình an thăng tiến trong đời sng Đức Tin.

Tin, ảnh: MVTT Hạt An Bình

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...