02/10/2022
985
Lúc 9h00 Ngày 29 Tháng 09 Năm 2022, tại Giáo Xứ Mai Lâm - Giáo Hạt Phương Lâm - Giáo Phận Xuân Lộc, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã về thăm viếng mục vụ và chia sẻ niềm vui với Giáo xứ cùng Cha Chánh xứ Giuse.
Trong thánh lễ hôm nay Đức cha Gioan đã làm phép 4 quả chuông, cùng tạ ơn với Kỷ Niệm 16 Năm hồng ân Linh Mục của Cha Chánh Xứ Giuse Đinh Văn Thành và ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi nơi đây.
Đây là những hình ảnh do Ban MVTT Hạt Túc Trưng và Gia Kiệm ghi nhận được:


 
Xem thêm ảnh ..
Thánh lễ đ
ược phát trực tiếp trên các phương tiện truyền thông facebook và youtube MVTT giáo hạt Gia Kiệm.
👉: https://www.youtube.com/MVTTHatGiaKiem
👉: https://www.facebook.com/TTGiaKiem
👉: https://www.facebook.com/MVTTHGK

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...