26/09/2020
779

Sáng th
By ngày 26-09-2020 – Gx. Hiếu Liêm hân hoan đón cha Tân Chánh xứ Gioan Phaolo Phạm Quang Vinh (Nguyên phó xứ Bắc Hải).
HIện diện trong Nghi thức Nhậm Chức có cha Vinh Sơn Phạm Ngọc Anh Tuấn – Quản hạt Phú Thịnh chủ sự nghi thức, Cha Giuse Phạm Sơn Lâm - Quản hạt Hố Nai, Cha Đaminh Bùi Văn Án - Chánh xứ Bắc Hải, Cha Giuse Nguyễn Văn Tịch – Phụ tá, Quý Sơ Hi dòng Mến Thánh Giá Xuân Lc, Quý chc Ban Hành Giáo và cng đoàn Giáo x Bc Hi cùng bà con giáo dân Gx. Hiếu Liêm.
Khởi đầu nghi thức, Cha Gioan Phaolo trình Văn thư Bổ nhiệm lên Cha Quản hạt Vinh Sơn để được công bố cùng cộng đoàn.
Tiếp đến, Cha Quản hạt ngỏ lời cảm ơn cha Giuse Cao Đức Long - Nguyên Chánh xứ Hiếu Liêm đã hiện diện tại vùng đất truyền giáo vùng sâu vùng xa này và đã kiến tạo nơi đây từ khuôn viên đến thánh đường đều sạch đẹp và khang trang. Cha quản hạt tiếp tục giới thiệu cha Tân Chánh xứ với cộng đoàn dân Chúa Gx Hiếu Liêm và kêu gọi mọi người nơi đây cùng chung tay dựng xây giáo xứ hiệp nhât yêu thương.
Nghi thức diễn ra với việc: Trao dây Các Phép, Mở Cửa Nhà tạm, Đến Tòa Giải Tội, Ngồi Ghế Chủ Tọa và đến Tòa Giảng.
Nơi Tòa Giảng, Cha Gioan Phaolo by t lòng tri ân với Quý Đức cha Giáo Phận, Quý Cha Qun ht, Quý Cha, Gia đình Linh tông huyết tc, Quý chc và cng đoàn dân Chúa.
Kết thúc Nghi thức là việc ký kết biên bản phúc trình.
Chu Thánh Th kết thúc, Quý Cha và cng đoàn li dùng ba trưa chung vui vi cng đoàn Giáo x Hiếu Liêm trong nim hân hoan vui mng đón Cha Tân Chánh x.
 
Hình nh Gioan Bt Đào Huân
Truyn thông Giáo x Bc Hi.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...