18/01/2021
560
Vic cung nghinh Linh nh Lòng Chúa Thương Xót nhm khơi dy và thúc đẩy mi thành phn dân Chúa tha thiết cu nguyn, chiêm ngm và thc thi Lòng Chúa Thương Xót. Sau nhng ngày tháng ch đợi,thì Gx Hàng Gòn cũng đã được cung nghinh Linh nh Lòng Chúa Thương Xót. Sau mt tun l Linh nh Lòng Chúa Thương Xót hin din nơi cng đoàn Gx Duyên Lãng nay tiếp tc được truyn trao cho Gx Hàng Gòn.
Chiu 17/01/2021 -Chúa Nht II Thường Niên, cng đoàn Gx Hàng Gòn hân hoan vui mng chun b cung nghinh Linh nh Lòng Chúa Thương Xót t Gx Duyên Lãng v Giáo x .
Đúng 15h30, Cha Chánh x Phaolô Nguyn Văn Đông cùng đoàn đại din Gx Hàng Gòn đến Gx Duyên Lãng đón Linh nh Lòng Chúa Thương Xót v Giáo x.
16h30
đoàn xe cung nghinh Linh nh long trng rước Linh nh v Gx Hàng Gòn, nơi đây cng đoàn giáo dân đang vui mng ch đón. Sau khi Cha Chánh x Phaolô c hành nghi thc đón tiếp Linh nh, cng đoàn Gx Hàng Gòn cùng hip dâng Thánh l đồng tế được c hành do Cha Qun Ht Xuân Lc Đaminh Ngô Công S ch s.
Xin cho cng đoàn Gx Hàng Gòn trong tun l hng phúc này, có được khonh khc đầy ân sng khi chiêm ngm, tôn kính và cu nguyn vi Lòng Chúa Thương Xót.
Hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, xe môtô, ô tô và ngoài trờiHình ảnh có thể có: ô tô, cây và ngoài trờiHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhàHình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng, đám cưới, trẻ em và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang đứng và ngoài trờiHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu, đám cưới, cây và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và ngoài trờiHình ảnh có thể có: ‎1 người, ‎đang đứng, cây, ô tô và ngoài trời, ‎văn bản cho biết '‎600 277.33 ن‎'‎‎‎Hình ảnh có thể có: ngoài trờiHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, ô tô và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu, mọi người đang khiêu vũ, trẻ em và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng, bầu trời, đám đông, đám mây, đám cưới, cây và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời, văn bản cho biết '2004 GOPHA ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH HÃY TRỞ NÊN MÁI ẤM CỦA CHÚA G XÓT. HRITE'Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người trên sân khấu và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng, mọi người đang khiêu vũ, mọi người trên sân khấu và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu, đám đông, đám cưới, bầu trời, cây và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu, bầu trời và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, mọi người đang khiêu vũ và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 1 ngườiHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, trên sân khấu và trong nhàHình ảnh có thể có: 17 người, trẻ em và trong nhàHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu, đám cưới, hoa và trong nhàHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, trên sân khấu, hoa, thực vật và trong nhàHình ảnh có thể có: 1 người, bàn và trong nhàHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người trên sân khấuHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Tien NguyenHình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, mọi người đang khiêu vũ và ngoài trời
Tin, ảnh: Jac Thiện, MVTT Hạt Xuân Lộc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...