18/09/2020
1674
Sáng ngày 17.09.2020 - Gx. Giáo xứ Đồng Phát hân hoan đón cha Tân Chánh xứ Phaolô PHẠM VĂN VIỆN & Cha phó Xứ Guise LÊ THANH PHƯƠNG.
Cha Quản hạt Phú Thịnh đã thay mặt Đức Giám mục Giáo Phận chủ sự Nghi thức Nhậm Chức Chánh xứ.

Dưới đây là một số hình ảnh:

2 Cha Tân Chánh xứ và Phó xứ quỳ gối cầu nguyện khi đặt chân đến Giáo xứ Đồng Phát
Cha Nguyên chánh xứ đón tiếp Cha Tân Chánh xứ và Tân Phó xứ
2 Cha Tân Chánh xứ và Phó xứ chào cộng đoàn
Đoàn rước tiến bước vào nhà thờ
Quý cha trong và ngoài Giáo hạt Phú Thịnh hiện diện trong Nghi thức Nhậm Chức
Cha Quản hạt Phú Thịnh công bố văn thư bổ nhiệm
Cha Tân Chánh xứ bắt tay cha Nguyên Chánh xứ sau khi ngài nhận dây Các Phép
Vị Trưởng BHG đại diện cộng đoàn chào đón 2 Cha Tân Chánh xứ và Tân Phó xứ
Cha Tân Chánh xứ Tuyên xưng Đức tin và Tuyên thệ Nhậm chức Chánh xứ
Nghi thức mở cửa Nhà Tạm
Cha Tân Chánh xứ Cầu nguyện cho Giáo xứ
Ngồi Tòa Giải Tội
Cha Tân Chánh xứ ngồi vào ghế chủ tọa
Cha Quản hạt dẫn Cha Tân Chánh xứ đến Tòa Giảng là nơi ban phát Lời Chúa
Cha Tân Chánh xứ ngỏ lời với cộng đoàn
Ký Phúc trình 
Chầu Thánh Thể tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho sứ vụ mục tử và cộng đoàn

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1972, khoảng 2.000 giáo dân từ khắp nơi đến vùng đất Quảng Biên lập nghiệp. Nhóm giáo dân này đã dựng một nhà nguyện nhỏ đơn sơ bằng tranh, tre và mây để làm nơi cầu nguyện. Thời gian này, Cha Giuse Vũ Sĩ Hiệp đã tận tâm giúp đỡ giáo dân nơi đây. Sau năm 1975, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng bổ nhiệm Cha Philipphê Phan Châu Trinh dòng Đồng Công về coi sóc giáo dân. Cha Philipphê và giáo dân nơi này đã dựng một nhà nguyện tạm bằng gỗ, mái tôn để làm nơi dâng lễ. Ngày 22.08.1976, Đức Cha Đaminh chính thức thành lập Giáo xứ và đặt tên là Giáo xứ Đồng Phát. Năm 1990, Cha Giuse Phan Ngọc Tuyến dòng Đồng Công về thay thế Cha Philipphê phụ trách Giáo xứ. Sau 5 năm quản nhiệm, Cha Giuse đã hoàn tất công việc xây dựng ngôi thánh đường kiên cố và khang trang. Hiện nay, cùng với lòng đạo đức và nhiệt thành của Cha Vincentê Nguyễn Văn Tuyền, cộng đoàn Giáo xứ Đồng Phát đang dần lớn mạnh trong đức tin và tình mến. 
Ngày 10.09.2020 - Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo đã bổ nhiệm cha Phaolo Phạm Văn Viện làm Tân Chánh xứ Đồng Phát và cha Giuse Lê Thanh Phương làm Cha Phó.

 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...