04/11/2017
3106
Thứ Năm ngày 02.11.2017 - Thánh Lễ cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn tại Đất Thánh Giáo xứ Dốc Mơ - Gia Kiệm
Hình ảnh: Hùng Nguyễn

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...