21/09/2020
862
Hôm 19/09/2020 - Gx. Bùi Thái hân hoan đón Cha Tân Chánh xứ Giuse Ngô Quốc Thạnh. Cha Quản hạt Tân Mai thay mặt Đức Giám mục Giáo Phận chủ sự Nghi Thức Nhậm Chức của Cha Giuse. Hiện diện trong Nghi Thức và Thánh Lễ còn có quý cha trong và ngoài Hạt Tân Mai cùng đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ Tân Mai và Thuận Hòa. Thuận Hòa là Giáo xứ cha Giuse đã coi sóc trước khi nhận sứ vụ mới tại Gx. Bùi Thái này. 
Click vào để Xem thêm thông tin về Giáo xứ Bùi Thái


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...