14/07/2022
1306
Th Ba ngày 12/07/2022, Thánh l mng kính thánh Anê Lê Th Thành quan thy ca Gii Hin Mu ht An Bình – Gp. Xuân Lc được t chc ti giáo x Xuân Long. Cha Gioan.B Nguyn Văn Thành - Đặc trách Hin Mu Gp. Xuân Lc chủ tế Thánh lễ vi sự đồng tế của cha Giuse Nguyn Ý Định - Đặc trách Hin Mu ht An Bình. Thánh lễ quy tụ khong năm trăm hin mu ca 13 giáo x trong giáo ht.

Trước Thánh l, Quý cha Đặc trách Giới đã giao lưu và chia sẻ những tâm tình ngày mừng Bổn mạng vi Quý Hiền mẫu trong ngôi thánh đường.
Kế tiếp là cuc rước kiu tượng Thánh Anê Lê Th Thành tht hoành tráng. Mọi người cùng nhau tiến vào trong nhà th. Khi đoàn rước tiến vào trong nhà th, cha Giuse đã làm phép và xông hương nh tượng Thánh.
Khởi đầu Thánh l , cha ch tế chào mng tt c mi người đã quy t v trong ngày mừng l bn mng. Ngài mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho nhau noi gương thánh nữ.

Trong bài chia s tin mng, vi cách trình bày dí dm Cha Giuse đã mang đến cho cng đoàn nhng n cười vui tươi. Cha cũng dn gii v Thánh n t đạo. Ti vit nam đã có 117 v được Giáo hi phong hin thánh và trong s đó ch duy nht có mt Thánh n, đó là Thánh Anê Lê th Thành mà Gii Hin Mu ht An Bình đã kính nhn Ngài làm Bn mng. Cha Giuse cũng nói lên cuc đời và gia đình ca Thánh n, là mt người v, người m nhưng Thánh n đã chu toàn trách nhim ca mình và nêu cao tinh thn mến Chúa yêu người hết mc, mc dù b b tù, và b đánh đạp nhiu nhưng Thánh n vn kiên cường chu đựng để làm chng cho Đạo Chúa đến hơi th cui cùng.
Sau bài ging là nhng li cu nguyn và dâng l vt.

Kế tiếp là phn phng v Thánh Th trong s trang nghiêm st sáng ca mi người.
Cui thánh l quý cha có li chúc mng Gii Hin Mu Ht An Bình trong tràng v tay rn rã nhân ngày mng kính Thánh Bn mng. Sau cùng cng đoàn đã nhn phép lành ca Chúa qua bàn tay Cha ch tế kính yêu.
Thánh l được khép li và bui văn ngh được m ra vi những tiết mc hết sức thú vị và tươi vui ca Hin Mu các giáo x.


Xem thêm ảnh..
 
Tin, ảnh: MVTT Hạt An Bình
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...