25/09/2020
3689
Sáng thứ tư ngày 23.09.2020, tại khuôn viên ngôi Thánh đường khang trang và rộng rãi thuộc Giáo xứ Quảng Biên, bầu khí trở nên rộn ràng với sự hồ hởi của mọi thành phần dân Chúa để chào đón Cha tân Chánh xứ Giuse Hoàng Mạnh Hiểu và Cha tân Phó xứ Giuse Vũ Hoàng Trung Hưng.
Cùng hiện diện trong ngày vui hôm nay có Cha quản hạt Phú Thịnh Vinh Sơn Phạm Ngọc Anh Tuấn, Cha quản hạt Xuân Lộc Đa Minh Ngô Công Sứ cùng quý Cha, Quý Tu sỹ nam nữ, quý vị khách mời, đại diện UBND xã Quảng Tiến cùng đông đảo bà con G.x Quảng Biên, G.x Xuân Khánh, G.x Xuân Bắc.
Sau kinh Cầu xin Chúa Thánh Thần, Cha Quản Hạt Vinh Sơn đã công bố văn thư của Đức Giám mục bổ nhiệm Cha Giuse Hoàng Mạnh Hiểu làm tân chánh xứ G.x Quảng Biên.
Tiếp đến là nghi thức trao dây các phép, ông Chánh trương đã thay mặt cộng đoàn có đôi lời cám ơn Cha Giuse Nguyễn Đình Nhiệm, nguyên chánh xứ G.x Quảng Biên, cùng tâm tình của giáo dân chào mừng 2 cha tân Chánh xứ và tân Phó xứ.
Cha tân chánh xứ tuyên xưng đức tin và thề trung thành.
Nhận lãnh tác vụ mục tử :
+ Nghi thức mở cửa nhà tạm.
+ Ngồi tòa giải tội.
+ Ngồi ghế chủ tọa.
+ Đến tòa giảng.
Cha tân Chánh xứ ngỏ lời với mọi thành phần dân Chúa và công bố văn thư của Đức Giám mục bổ nhiệm Cha Giuse Vũ Hoàng Trung Hưng làm tân phó xứ G.x Quảng Biên.
Trước khi bước vào giờ chầu Thánh Thể trang nghiêm và sốt mến là nghi thức ký nhận biên bản bàn giao giữa linh mục Cựu và linh mục Tân chánh xứ, cùng với sự ký nhận của linh mục quản hạt và linh mục làm chứng cùng vị đại diện giáo dân.
Ước mong sao niềm vui của ngày đón Cha tân Chánh xứ và Cha tân Phó xứ hôm nay của bà con giáo dân Giáo xứ Quảng Biên sẽ tiếp tục được lan tỏa trong đời sống Đức tin và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp hơn trong tương lai.

Ban MVTT Hạt Phú Thịnh.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...