12/08/2017
7407

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhàSáng ngày 11/08/2017, vào lúc 09h00 tại Giáo xứ Hà Nội, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Hà Nội hân hoan chào đón cha Giuse Phạm Sơn Lâm, nguyên Chánh xứ Giáo xứ Tân Mai và Quản hạt giáo hạt Tân Mai đã về với đoàn chiên Giáo xứ Hà Nội.
Nghi thức nhận chức Chánh xứ Hà Nội và Quản Hạt Hố Nai do Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ Tá Giáo phận Xuân Lộc chủ sự với sự hiện diện với của Đức Ông Vinhsơn Đặng Văn Tú, Nguyên Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc, có Cha Đaminh Bùi Văn Án, nguyên Quản hạt Hố Nai, quý cha trong hai giáo hạt và Quí Cha, quý tu sĩ, quý chức và cộng đoàn dân Chúa của hai xứ Tân Mai và Hà Nội.

Sau phần nghi thức nhậm chức, Đức Cha Gioan chủ tế Thánh lễ Tạ ơn cùng với Cha Tân Chánh xứ, và Quí Cha. Xin cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo xứ một vị chủ chăn mới đầy lòng nhiệt thành, xin chúc mừng Giáo xứ Hà Nội. Xin Chúa Ban nhiều ơn lành xuống trên cha Tân Chánh xứ Giuse và cộng đoàn Giáo xứ Hà Nội để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương.
Tin, Ảnh : Ban Truyền Thông hạt Hố Nai

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bộ vét và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, bộ vét và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bộ vét và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đêm và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới, bộ vét và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và đám cưới
Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, đám đông và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bộ vét và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 15 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 15 người, đám đông và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, hoa, đám cưới và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đang ngồi và trẻ em
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, bộ vét, đám cưới và trong nhàĐang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...