05/09/2020
916

Chiu th Tư ngày 02-09-2020, giáo h bit lp Giuse Cnh thuc giáo x Tân Triu đã t chc trng th thánh l mng kính thánh Giuse Hoàng Lương Cnh quan thy ca giáo h, và hân hoan chào đón đức Giám mc giáo phn v kinh lý mc v, dâng thánh l và ban bí tích thêm sc cho 56 em thiếu nhi ca giáo x Tân Triu.

Hòa trong nim vui ca giáo x và giáo h, các em thiếu nhi ln đầu tiên được lãnh nhn ơn tr lc và soi sáng ca Chúa Thánh Thn, trên khuôn mt tươi sáng ca các em đã ngp tràn nim hnh phúc.

Trong tâm tình ca người Mc T vi đoàn chiên, đức Giám mc đã có đôi li nhn nh ti các em thiếu nhi, ngài hi các em có sn sàng sng yêu thương và làm chng cho tình yêu Thiên Chúa trong gia đình, làm chng chng cho tình yêu Thiên Chúa trong trường hc, làm chng cho tình yêu Thiên Chúa ngoài môi trường xã hi hay không, mi ln ngài hi như thế các em thiếu nhi đã đồng lot tr li tht mnh m “con ha”.

Bng s yêu mến cách riêng, đức Giám mc đã gi tng ti mi em thiếu nhi và các anh ch giáo lý viên mi người mt c tràng ht, ngài cũng không quên gi li cám ơn ti các bc cha m ca các em, nh s nêu gương ca các bc cha m, đã thúc đẩy các em tr nên người con cái tt ca Thiên Chúa, sng làm chng và lan ta tình yêu Chúa đến cho mi người, nht là nhng người di dân người lương giáo và nhng người đau kh.

Đức cha cũng có nhng li khen ngi hot động truyn giáo ca cng đoàn dân Chúa giáo x Tân Triu, đặc bit là ca anh ch em giáo dân giáo h Giuse Cnh, mi ln ngài tr li đây là mi ln ngài chng kiến s đổi mi ca giáo h, khang trang t vt cht cho ti tinh thn.

Thay mt cng đoàn dân Chúa giáo x và giáo h, ông chánh trương đã dâng lên Đức cha và quý cha li cm t, ông cũng không quên nh Đức cha chuyn li hi thăm sc khe ca cng đoàn ti Đức cha Đaminh và đức cha ph tá Gioan, và cu xin Thiên Chúa và m Maria đổ tràn hng ân trên các ngài ban cho các ngài sc khe và tinh thn khang kin, để các ngài dn dt bo v và nâng đỡ đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao cho các ngài. Mt ln na để thay li tri ân sâu sc ca cng đoàn, mt bó hoa tươi thm đã được dâng lên Đức cha và quý cha.

Tin: Cao Trí. Hình nh: Hoàng Khôi.

Ban truyn thông Giáo Ht Biên Hòa


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...