11/04/2017
3075

     Sau Văn Nghệ Thánh Ca Cầu Nguyện, các bạn trẻ gặp gỡ vị cha chung Giáo phận trong Thánh lễ Chúa Nhật Lễ lá. Đức cha Giuse ĐInh Đức Đạo chủ sự Thánh Lễ. Đồng tế với Đức cha có cha TDD Gioan Đỗ Văn Ngân, cha Giuse Việt - Chưởng Ấn TGM Xuân Lộc, Cha Đaminh Trường Ban Truyền Thông, Cha Đaminh Trưởng Ban Thánh Nhạc, Cha Đaminh Trưởng Ban Giới Trẻ, cha Chánh xứ Dốc Mơ và quý cha phụ trách Giới trẻ các Giáo hạt.

Thánh Lễ kết thúc với Nghi thức Sai Đi. Đức Cha Giuse trao Thánh giá cho các bạn trẻ hạt Xuân Lộc, đại diện cho Giới trẻ toàn giáo phận thực hiện sứ mạng loan báo Tin mừng cho mọi người. Thánh Giá được các bạn trẻ Hạt Xuân Lộc kiệu rước về Giáo xứ Xuân Bắc. Khới từ GIáo xứ Xuân Bắc, Thánh Giá sẽ rước đến 7 địa điểm trong Giáo hạt Xuân Lộc trước khi rước đến Giáo hạt khác. 7 địa điểm:
 •      Tối 9/4 rước Thánh Giá từ Núi Cúi về Xuân Bắc ( gồm 6 giáo xứ: Xuân Bắc, Xuân Tôn, Xuân Thiện, Thọ Hòa, Thọ Lộc và Chà Rang)
 •     · Chiều 12/4 từ Xuân bắc về Quảng Xuân (Gồm 8 giáo xứ :Quảng Xuân, Xuân Kitô, Long Thuận, Đồng Tâm, Trung Ngãi, Tân Ngãi, Trảng Táo, Hiệp Lực)
 • Sáng CN 16/4 từ Quảng Xuân về Tam Thái (Gồm 7 giáo xứ : Tam Thái, Tân Hữu, Xuân Thành. Gia Lào, Suối Cát, Russey keo và họ Xuân Hiệp)
 • Chiều 19/4 từ Tam Thái về Xuân Tây (Gồm 7 giáo xứ Xuân Tây, Lang Minh, Xuân Đông, Hồng Ân, Gia Vinh, Xuân Bảo và Nam Hà)
 • Sáng CN 23/4 từ Xuân Tây về Duyên Lãng (gồm 13  giáo xứ Duyên Lãng, Cẩm Mỹ, Hoàn Quân, Xuân Đường, Suối Cả, Thiên Đức, Thừa Đức, Thừa Ân, Xuân Nhạn, Xuân Triệu, Xuân Quế, họ Thiên Phúc và Hàng Gòn.)
 • Chiều 26/4 từ Duyên Lãng về Chính Tòa  (gồm 12 giáo xứ Chính Tòa, Cẩm Tân, Xuân Khánh, Tân Phú, Tân Xuân, Bảo Vinh, Núi Tung, Bàu Cối, Bình Khánh, Suối Tre, Cáp Rang và An Lộc)
 • Chiều 28/4 từ Chính Tòa về Xuân Bình: (gồm 7  giáo xứ, họ Xuân Bình, Thái Xuân, Bình Hòa, Thánh Gia, Thái Thiện, Bảo Thị, họ Phú Xuân)
 • Chiều thứ bảy 29/4 tại Nhà thờ Xuân Bình,  tổ chức ngày  họp mặt giới trẻ chung toàn giáo hạt. Kính mời quý cha trong giáo hạt 
  cùng đồng tế với Đức Cha tại nhà thờ giáo xứ Xuân Bình. Sau đó 
  bàn giao Thánh Giá cho giáo hạt Hố Nai. 
BTT Giáo Phận Xuân Lộc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...