25/11/2022
981
Chương Trình
Thánh Lễ Ngày Giáo Phận 25/11/2022
-  15g00 :      Đón tiếp
-  16g15 :     
- Nguyện kinh
- Dẫn lễ
- Rước đoàn đồng tế

-  16g45 :      THÁNH LỄ
 
*   Được lên núi viếng Đức Mẹ từ
 
-  7g00 đến 14g00,
-  Sau Thánh lễ cho đến 20g00
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...