20/11/2019
4258
 Ngày Giáo phận - Thứ Năm, 21.11.2019 tại TT Đức Mẹ Núi Cúi


Đây là ngày hội của cả Giáo phận và là ngày phát động Chương trình Mục vụ cho Năm Phụng vụ mới.
     a-  Chương trình:
        +  15g00 :  Ổn định - Khởi động
        +  15g45 :  Nguyện kinh - Làm phép hai Ảnh Lòng Chúa Thương Xót
        +  16g20 :  Mặc Áo lễ (áo lễ trắng Giáo phận) - Dẫn lễ - Rước đoàn đồng tế
        +  16g30 :  -  Thánh lễ
                           -  Đức cha Chánh phát động Chương trình Mục vụ 2019-2020
                           -  Rước hai Ảnh Lòng Chúa Thương Xót đi tới Đan viện Carmel Thánh Gia Xuân Lộc (tại Gx. Bình Minh) và Đan viện Xitô Phước Lý
                           -  Kết thúc
     b-  Các Sơ đồ:  Chúng con xin kính gửi Sơ đồ vị trí các Giáo hạt và các thành phần đặc biệt và Sơ đồ các bãi xe cũng như hướng dẫn về giao thông. Xin Quý Cha theo dõi để việc giao thông hôm đó được trật tự và mau lẹ.

Vp. TGM kính báo.
Lm. Fx. Đỗ Đức Lực

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...