13/01/2022
23745
Dưới đây là Chân Dung các Tiến Chức Linh Mục của Giáo Phận Xuân Lộc sẽ được truyền chức sáng nay lúc 8 giờ 30, Thứ Năm ngày 13.01.2022:
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...