25/11/2022
2044

CHA ĐAMINH TRẦN THÁI HIỆP

đã được Chúa gọi về lúc 20g50, thứ Tư, ngày 23.11.2022
tại Giáo xứ Xuân Khánh, hưởng thọ 90 tuổi.

 

Cha Đaminh Trần Thái Hiệp sinh ngày 05.01.1932 tại Phú Nhai, Bùi Chu

Chịu chức Linh mục tại Sài Gòn ngày 08.06.1963

-  Dạy tại Tiểu Chủng viện KonTum                                   :         1963-1964

-  Du học Pháp và gia nhập Hội Linh mục Xuân Bích        :         1964-1969

-  Dạy học tại Đại Chủng viện Huế và Đà Nẵng                 :         1969-1975

-  Từ năm 1975 đến 2012 :  Dạy học tại các Đại Chủng viện Huế, Xuân Lộc,
  Sài Gòn, Hà Nội, Thái Bình
; đồng thời đảm nhận các chức vụ :

-  Phó xứ Xuân Khánh                         :         1975-1989

-  Quản xứ Duyên Lãng                       :         1981-1988

-  Quản xứ Thái Xuân                          :         1989-1993

-  Quản xứ Xuân Khánh                       :         1993-2002

-  Dạy học tại Dòng Đồng Công          :         2013

-  Nghỉ hưu tại Giáo xứ Xuân Khánh   :         2013 đến nay


Nghi thức tẩn liệm cho Cha cố Đaminh sẽ được cử hành lúc 16g00 chiều nay, thứ Năm, 24.11.2022. Sau đó, thi hài Cha Cố sẽ được rước lên Nhà thờ để dâng lễ, cầu nguyện và kính viếng.

 

Thánh lễ An táng cho Cha cố Đaminh sẽ được cử hành tại Nhà thờ Xuân Khánhlúc 8g30 thứ Hai, ngày 28.11.2022.

 

Xin : 


-  Mỗi Cha dâng một Thánh lễ,
-  Mỗi Cộng đoàn Dòng tu đọc một ngày Kinh Nhật tụng,
-  Mỗi Giáo xứ/ Giáo họ Biệt lập lần hạt 50

cầu nguyện cho Cha cố Đaminh Trần Thái Hiệp được sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

Vp. TGM xin kính báo.

Lm. Fx. Đỗ Đức Lực


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...