28/09/2018
3130
Chiều Chúa Nhật ngày 23.9.2018, cộng đoàn Giáo xứ Bùi Đệ thuộc Giáo hạt Phú Thịnh hân hoan chào đón Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Quý Cha Quản hạt Quý Cha và đông đảo Quý khách xa gần đến chung chia niềm vui với Giáo xứ nhân ngày Giáo xứ Bùi Đệ chính thức được công bố thành lập và Cha Giuse Nguyễn Tâm Chí được bổ nhiệm làm Cha Chánh xứ tiên khởi.

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ BÙI ĐỆ
Giáo họ Bùi Đệ được thành lập ngày 23 tháng 02 năm 1986 do Cha Giuse Đệ Nguyễn Văn Thanh - chánh xứ Bùi Chu - quản nhiệm. Năm 1990 số giáo dân là 350 trên tổng dân số 800 người. Nhưng đến năm 1999 số giáo dân đã lên tới 3.098 người.

Ngày 30 tháng 5 năm 2004 Cha Giuse Đinh Nam Hưng về nhậm chức chánh xứ Bùi Chu kiêm quản nhiệm giáo họ Bùi Đệ. Đồng thời, từ đó có Quý Cha phó xứ Bùi Chu phụ trách: Cha Gioakim Nguyễn Tiến Dũng, Cha Giuse Nguyễn Thái Cường, Cha Phêrô Nguyễn Duy Tâm, Cha Philipphê Phạm Anh Hoàng.   

Ngày 18 tháng 8 năm 2012 Đức Giám mục giáo phận bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Tâm Chí - phó xứ Bùi Chu: Đặc Trách Giáo họ Bùi Đệ lúc này số giáo dân đã lên tới 6.000 người.

Từ khi đặc trách Giáo họ Bùi Đệ Cha Giuse Nguyễn Tâm Chí đã cùng với giáo dân, nhờ sự giúp đỡ của quý ân nhân, thân nhân gần xa lần lượt kiến thiết tường rào, Nhà xứ, Nhà Thờ, Nhà mục vụ đã mặc cho Bùi Đệ một diện mạo mới. Cùng với những nỗ lực xây dựng Nhà Chúa, đức tin của người Bùi Đệ cũng thêm nhiều khởi sắc; các hội đoàn được củng cố và các sinh hoạt đạo đức ngày một thêm sinh động. Sau hơn 32 năm hình thành và phát triển, đến nay số giáo dân đã lên đến 7.000 người.

Sự phát triển và lớn mạnh ấy đã được ghi dấu thật đặc biệt với quyết định của Ban Tôn Giáo Tỉnh Đồng Nai: công nhận Bùi Đệ là Đơn vị tổ chức Tôn giáo chính thức với tên là “Giáo xứ Bùi Đệ”, được ký ngày 20 tháng 8 năm 2018.

Tiếp đến, ngày 04 tháng 9 năm 2018 Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã ký sắc lệnh số 231-2018/TGM thành lập Giáo xứ Bùi Đệ và bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Tâm Chí làm Cha Chánh xứ tiên khởi.

Ước mong cộng đoàn Giáo xứ Bùi Đệ và Cha Chánh xứ tiên khởi sẽ tiếp tục xây dựng cộng đoàn giáo xứ trở thành cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất trong đức tin như lời nhắn nhủ của Vị chủ chăn giáo phận gửi đến Giáo xứ Bùi Đệ trong ngày chính thức được thành lập.
Truyền Thông Gx. Bùi Đệ 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...