17/03/2018
3708
Phái đoàn Giáo Phận Xuân Lộc và Học Viện Công Giáo Việt Nam kính viếng Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc
Dẫn đầu phái đoàn là Đức cha Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân. Tham gia phái đoàn có Đức Ông Vinh sơn, quý cha Quản Hạt, quý cha trong Học Viện Công Giáo Việt Nam, quý bề trên các dòng tu.

Hình ảnh: Pham Thanh Bình

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...