17/08/2020
732
Giờ Chầu Thánh Thể tại Đan viện XiTô Thánh Mẫu An Phước lúc 15g30 | 17.08.2020
Cầu Bình An cho Giáo Phận, cho mọi người và cầu nguyện cho nạn dịch mau chấm dứt

#GPXUANLOC #MVTTLONGTHANH #CHAUTHANHTHE

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...