31/10/2018
1181

ĐTC Phanxicô: 3 BƯỚC TRONG HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

Trong bài giảng Thánh Lễ Bế Mạc Thượng Hội Đồng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy niệm và nói rằng Đức Giêsu đã là mẫu gương của một con người biết lắng nghe, là một người thân cận và là người làm chứng. Chúa Giêsu làm khuôn mẫu cho các môn đệ của Ngài với “ba bước nền tảng của hành trình đức tin”, ý tưởng này được ĐTC rút ra từ câu chuyện Chúa Giê su chữa lành anh mù Bartime trong Tin Mừng. Đoạn Tin Mừng này liên hệ rất hay khi cử hành Thánh Lễ Bế Mạc Thượng Hội Dòng về Người Trẻ.

Lắng nghe
ĐTC nói rằng, Chúa Giêsu đã phản ứng lại với lời cầu xin của Bartime khác hẳn với thái độ phản ứng của các môn đệ. Mặc dù là rõ ràng điều mà anh mù mong muốn, Chúa Giêsu “đi tới anh; Ngài để anh mù lên tiếng”. Hơn nữa, Chúa Giêsu đã dành thời gian để lắng nghe anh nói. ĐTC Phanxicô tiếp tục:
“Lắng nghe: đây là bước đầu tiên trong việc trợ giúp hành trình đức tin. Đó là vị tông đồ với đôi tai: lắng nghe trước khi nói.”
Con cái của Cha
Thay vì theo kế hoạch của Chúa như Chúa tìm kiếm con người giống như Bartime, thật phiền hà, khó chịu, thì các môn đệ là những người đi theo Chúa với những kế hoạch của riêng họ. ĐTC gọi đây là một nguy hiểm mà chúng ta phải liên tục theo dõi. Các môn đệ thực sự là những con cái của Cha mà Ngài tiếp cận mỗi người theo những cách thức khác nhau. 
“Họ lắng nghe cách kiên nhẫn và yêu thương, giống như Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta và lắng nghe lời khẩn nguyện của chúng ta, mặc dù có thể phải lập đi lập lại. Thiên Chúa chẳng bao giờ mỏi mệt, Ngài luôn luôn hạnh phúc khi chúng ta tìm kiếm Ngài. Mong sao cho chúng ta cũng biết cầu xin Thiên Chúa ban cho ân sủng là một trái tim biết lắng nghe.”
Sau đó, ĐTC Phanxicô đã cầu xin sự tha thứ nơi những người trẻ trong danh nghĩa là của tất cả những người lớn.
“Các con hãy tha thứ cho chúng tôi nếu như chúng tôi đã thường xuyên không lắng nghe các con, thay vì mở rộng trái tim của mình, thì chúng tôi lại bít đầy đôi tai của các con, nói rất nhiều.”

Là những người thân cận
Bươc thứ hai trong hành trình đức tin là trở nên một người thân cận với người đang mong đợi, cầu xin sự giúp đỡ từ chúng ta. Chúa Giêsu đã không giao sự giúp đỡ đó cho người khác. Chính Ngài đi tới anh mù Bartime và hỏi anh xem anh muốn gì nhờ đó chính Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu của Bartime. Đây là cách mà Thiên Chúa đã thực hiện.
“Chúng ta hãy nhìn vào thập giá, hãy bắt đầu từ đó và nhớ rằng Thiên Chúa đã trở nên người thân cận của tôi trong tội và cái chết. Ngài đã trở nên người thân cận của tôi: mà tất cả bắt đầu từ thập giá, từ nơi đó. Và khi đó, với tình yêu của Ngài, chúng ta cũng trở nên những người thân cận, chúng ta trở nên những người mang theo sự sống mới.”

Là nhân chứng
Vâng lệnh Chúa Giêsu, các môn đệ đã tiến đến anh mù Bartime. Các môn đệ không quăng cho anh mù một đồng tiền, nhưng họ nói với anh mù những lời mà Chúa Giêsu vừa nói trước phần này “Cứ yên tâm”, và “ đứng lên”
“Trong Tin Mừng, chỉ một mình Chúa Giesu nói “ Hãy đứng lên” và cứu chữa tinh thần và thể xác. Chỉ mình Chúa gọi, biến đổi đời sống những người theo Ngài, và nâng dậy những ai bị vấp ngã, đem ánh sáng của Chúa đến những nơi tăm tối của cuộc sống.”

Đức tin bắt đầu với nhu cầu muốn được cứu rỗi
Đức Thánh Cha kết luận, Kết thúc trình thuật Tin Mừng là sự ngạc nhiên. Không có một sự tuyên xưng đức tin hay bất kỳ một việc tốt nào, anh mù Bartime nghe Chúa Giesu nói “ Hãy đi, đức tin của anh đã cứu chữa anh.” ĐTC chỉ ra rằng, chính vì nhu cầu, mong muốn ơn cứu độ là khởi đầu của đức tin nơi anh mù.
“Đức tin đã cứu anh mù Bartime không liên quan gì đến những ý tưởng anh có về Thiên Chúa, nhưng trong sự tìm kiếm Thiên Chúa và gặp gỡ Thiên Chúa. Đức tin phải đi tới sự gặp gỡ, chứ không ở trong lý thuyết. Trong gặp gỡ, Chúa Giesu đã đi vào cõi lòng, trong gặp gỡ, trái tim của Giáo Hội đập nhịp. Và khi đó, không phải lời rao giảng, giảng thuyết của chúng ta, nhưng là đời sống chứng nhân của chúng ta sẽ chứng minh cách hiệu quả.

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
Nguồn: 
https://www.vaticannews.va


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...