30/08/2017
3198
Ngày làm việc thứ hai của Đại Hội bắt đầu bằng giờ Kinh Sáng - Thánh Lễ do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ tế. Sau giờ điểm tâm sáng và giao lưu giữa các tham dự viên, vào lúc 8g00, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền thuyết trình với các tham dự viên đề tài : "Đào tạo Giáo lý viên, con người của hiệp thông". Ngài nêu lên vấn đề "Tại sao ứng sinh giáo lý viên phải được huấn luyện trở thành những con người của hiệp thông chứ không phải những con người nào khác?". Trả lời cho vấn đề này, cha Phêrô đã gợi lên một "mô hình" hiệp thông trong việc đào tạo giáo lý, một "mô hình" được xem như của riêng Giáo Hội Việt Nam. Đi từ căn bản trong Hướng dẫn Tổng quát Việc Dạy Giáo lý của Bộ Giáo Sĩ (1997) đến Hướng dẫn Tổng quát Việc Dạy Giáo lý của HĐGMVN (2017), cha Phêrô trình bày những chiều kích đào tạo theo mô hình "hiệp thông" với các mục đích :
- Đưa ứng sinh về lại cội nguồn của mình là Thiên Chúa và đi sâu vào sự hiệp thông với Người;
- Đưa ứng sinh đến với cộng đoàn Hội Thánh và đón nhận Hội Thánh
- Giúp ứng sinh biết hiệp thông với mọi người bằng đối thoại và cùng với mọi người phục vụ cho thiện ích chung;
- Khơi dậy nơi ứng sinh sự khát khao loan báo cho mọi người biết họ được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ.
Kết thúc phần trình bày, là thời gian 30 phút dành cho việc đặt câu hỏi của các tham dự viên với thuyết trình viên. Các câu hỏi cho thấy một sự thao thức tìm kiếm cách "hiệp thông" thống nhất trong chương trình, giáo trình giáo lý, để tránh những kiểu không đồng bộ.

Lúc 9g15, các nhóm chia sẻ, trao đổi với ba (3) câu hỏi gợi ý ban tổ chức đã đặt ra. 239 tham dự viên được chia thành 12 nhóm, bao gồm quý cha trưởng nhóm, phó nhóm, thư ký và các tham dự viên khác.10g15: Tất cả tham dự viên cùng hội thảo chung với sự tham dự của quý cha thư ký của Ủy ban Giáo Lý Đức tin, Giáo lý Toàn Quốc. 12 thư ký của 12 nhóm đã trình bày thật ngắn gọn kết quả của việc trao đổi chia sẻ của nhóm với 3 câu hỏi gợi ý.
Sau đó là giờ kinh trưa, ăn trưa và nghỉ trưa.


Vào buổi chiều lúc 14g30: Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc thuyết trình đề tài "Đào tạo Giáo lý viên, con người của hiệp thông với Thiên Chúa." Trong bài nói chuyện, Đức Cha Giuse đã đưa dẫn các tham dự viên vào hai đề mục chính: (1) Nền tảng thần học và đặc tính của sự hiệp thông với Thiên Chúa, và (2) Đường dẫn vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Vì muốn nhấn mạnh đến việc làm sao giúp cho giáo lý viên có thể có thể đi vào sự hiệp thông với Thiên Chúa, và cũng là yêu cầu của Ban Tổ chức, Đức Cha Giuse đã dành thời gian nhiều hơn để khai triển ý tưởng "Đường dẫn vào sự hiệp thông với Thiên Chúa". Đó cũng là lộ trình khi ngài chuyển từ những suy tư thần học sang suy tư tu đức. Để có thể đi vào sự hiệp thông với Thiên Chúa, Đức Cha Giuse đã chỉ ra một hành trình cần phải dấn thân vượt qua ba(3) cửa ải bao gồm: Cởi trói (via purgativa); Mở mắt và nhìn (via illuminitiva) và Hiệp nhất (via unitiva). Trong nỗ lực cởi trói bản thân, người giáo lý viên phải cởi bỏ tất cả, thành thật với lòng mình để gọi mỗi thứ với tên của nó, và cũng phải cảnh tỉnh với những điều tốt, những thứ có thể trở thành cái cũi nhốt con người. Vượt qua ba cửa ải đó, người giáo lý viên sẽ tiến đến một nấc thang cao hơn trong sự hiệp thông với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện, như Đức Cha trình bày, chính là đời sống Đức Tin diễn tả "như tương quan hiệp thông với Thiên Chúa, như suối nguồn để biến các tương quan với Giáo Hội và với mọi người thành tương quan hiệp thông." Do đó, cần phải huấn luyện người giáo lý viên có đời sống cầu nguyện sâu xa, huấn luyện họ có khả năng "đối thoại nội tâm" với Thiên Chúa, nhờ đó họ mới có thể đạt tới việc sống hiệp thông với Thiên Chúa.


15g45: Từ các ý tưởng trên, các tham dự viên tiếp tục phần trao đổi nhóm với các câu hỏi suy tư xoáy vào việc nhìn và phản ánh lại cách giáo lý viên đã hướng dẫn học viên đi vào tương quan hiệp thông với Thiên Chúa chưa, hay chỉ dừng lại ở những ý niệm và qui luật đức tin. Đồng thời, xét mình để nhìn lại đời sống cầu nguyện, suy gẫm, chiêm niệm, đọc lời nguyện tắt để "ôm" lấy Chúa, để Ngài hiện diện trong cuộc đời họ hay không?
16g30: Phần hội thảo chung với hình thức làm việc giống ban sáng, tuy nhiên, với đề tài rất gần gũi đời sống tâm linh, cầu nguyện, hiệp thông với Chúa qua Lời Chúa và Bí tích đã cuốn hút tất cả mọi người cùng lắng nghe những đúc kết của các nhóm. Hầu hết các bản đúc kết cho thấy vẫn còn một "lỗ hổng" trong việc giúp, hướng dẫn giáo lý viên có đời sống cầu nguyện, suy niệm, chiêm niệm Lời Chúa. Đồng thời, đôi khi do không có quỹ thời gian, do "áp lực", do trình độ, do ý thức của giáo lý viên, nhiều giờ học giáo lý trở nên khô cứng, thiếu sức sống, thiếu hồn và khó dẫn đưa học viên đến việc hiệp thông, gặp gỡ Chúa.


17g45: Các tham dự viên cùng cầu nguyện chung, ngợi khen, tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa qua Giờ Kinh Chiều.
18g00: Cơm tối trong tình hiệp thông. Đặc biệt, trong bữa tối hôm nay, ngoài Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo và Đức Cha Phụ Tá Gioan, các tham dự viên đã vỗ tay chào mừng Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm đã đến với Đại Hội Giáo lý trong bữa cơm thân tình và ở lại cùng với mọi tham dự viên trong chương trình diễn nguyện tối và ngày làm việc thứ ba của Đại Hội trong ngày mai.
(Nguồn : giaolyductin.net)


 

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...