31/08/2017
3152
Ngày đại hội thứ Ba được bắt đầu bằng Thánh Lễ đồng tế do Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm, Giám Mục Giáo phận Mỹ Tho chủ sự vào lúc 05h30 sáng. Cùng đồng tế có Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám Mục Giáo phận Phát Diệm, cùng quý Đức Ông, và quý Cha.
Vào lúc 8g00: Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm thuyết trình cho Đại Hội đề tài : "Đào tạo Giáo lý viên hiệp thông với Hội Thánh: Tham gia và Trách nhiệm". Với đề tài này, Đức Cha tập trung vào hai ý chính (I) Giữa lòng Giáo hội hiệp thông và tham gia, (II) Giáo lý viên tham gia đời sống và sứ mạng của Giáo Hội.
Khai triển ý tưởng thứ nhất, Đức Cha đã nhắc lại cho các tham dự viên nhớ và giúp các giáo lý viên khái niệm và mô hình cốt yếu của Giáo Hội : Hiệp thông. Chính nhờ sự hiệp thông này, Giáo Hội mới trở nên Giáo Hội của Chúa Kitô, như Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu mời gọi mỗi Giáo Hội địa phương phải xây dựng trên chứng tá của hiệp thông - bản chất của Giáo Hội. Từ sự hiệp thông trong Hội Thánh, mỗi Giáo Hội địa phương phải trở thành Giáo Hội tham gia, mà nơi đó, mỗi người sống và thi hành vai trò của mình, liên kết với mọi thành viên khác và thúc đẩy sự tham gia này. Đức Cha khai triển thêm về Giáo Hội tham gia khi mọi cộng đoàn tập trung vào Chúa Kitô; thúc đẩy sự bình đẳng trong Giáo Hội; đồng trách nhiệm; cảm thức thuộc về Giáo Hội và chia sẻ sứ mạng với nhau. Đào tạo giáo lý viên hiệp thông với Hội Thánh, cũng đồng thời với việc làm sao giúp giáo lý viên nhận ra và ý thức vai trò giáo lý viên của họ là một ơn gọi, không phải "Làm" giáo lý viên mà phải trở nên "Là" giáo lý viên, vì họ được trao phó một sứ mạng phục vụ dân Chúa. Đó là sứ mạng của Hội Thánh, không phải của cá nhân, nên giáo lý viên khi thi hành tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh, họ cũng phải ý thức việc đồng trách nhiệm với những sứ mạng của Giáo Hội, cần phải có một cảm thức thuộc về Giáo Hội và chia sẻ sứ mạng với Giáo Hội.
Để giáo lý viên tham gia được vào đời sống Giáo Hội và sứ mạng của Giáo Hội, họ cần nhận ra ơn gọi (giáo lý viên) và dạy giáo lý là một sứ mạng, sống cảm nhận về Giáo Hội, sống chứng tá Tin Mừng, sự hiệp thông, học hỏi để đào sâu đức tin và phát huy khả năng truyền thông. Chính trong tinh thần này, sự truyền thông của giáo lý viên phải làm nổi bật được : (1) nguồn truyền thông (chính họ - giáo lý viên); (2) sứ điệp truyền thông (nội dung đức tin); (3) kênh truyền thông (lời nói, tiếng hát...) và(4) đối tượng truyền thông (học viên). Đồng thời, để trọn vẹn sự hiệp thông với Hội Thánh, phải giúp giáo lý viên có được sự hiệp thông với cha xứ, với những giáo lý viên với nhau, với học viên - với môi trường (gia đình, xã hội...)

Sau bài thuyết trình của Đức Cha Phêrô, các tham dự viên đặt câu hỏi và Đức Cha trả lời thắc mắc.
Vào lúc 9g15: Các nhóm trao đổi câu hỏi xoay quanh chủ "giáo lý viên là một ơn gọi". Đồng thời, các tham dự viên sẽ cùng tìm ra đâu là những tương quan khó khăn nhất trong những tương quan đã đề cập đến, tại sao. Đồng thời các nhóm sẽ đưa ra những đề nghị cụ thể để giúp giáo lý viên thi hành sứ vụ cách tốt đẹp và hiệu quả.Sau giờ hội thảo riêng từng nhóm là giờ hội thảo chung. 12 thư ký của các nhóm đã đúc kết phần thảo luận nhóm. Hầu hết, các tham dự viên, các nhóm đã "chỉ mặt đặt tên" được các tương quan gặp khó khăn của giáo lý viên bao gồm : tương quan giữa giáo lý viên với cha xứ, giữa họ với nhau, giữa họ với học viên, gia đình học viên, và cả với chính bản thân họ. Những mối tương quan khó khăn này xảy đến đôi khi do chính giáo lý viên thiếu ý thức về vai trò, sứ mạng của mình, hay những nguyên nhân đến từ khách quan và chủ quan.
Để giúp giáo lý viên thi hành tốt hơn sứ mạng của họ, các tham dự viên đề nghị nên có chương trình đào tạo mang tính cách toàn diện cho họ, cần lắm một sự thống nhất về chương trình dạy giáo lý tại các giáo xứ trong các giáo phận. Đồng thời quan tâm đến các Giáo lý viên nhiều hơn, giúp họ tự tin và khẳng định vai trò và vị thế của chính bản thân họ, tổ chức các khóa tĩnh tâm, thường huấn, giúp họ có đời sống tâm linh sâu xa, kết hiệp với Chúa hơn.
Sau giờ hội thảo là giờ cơm trưa và nghỉ trưa.

Vào buổi chiều lúc 14g00, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám Mục Giáo phận Phát Diệm chia sẻ đề tài : "Đào tạo giáo lý viên hiệp thông với mọi người: đối thoại".
Sau những chiều kích hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông với Hội Thánh, người giáo lý viên cần phải đi tới việc hiệp thông với mọi người qua việc đối thoại. Đây là một trong những điểm đến của lộ trình Đại Hội khi các đề tài thuyết trình đã và đang dẫn các tham dự viên đi sâu, chi tiết hơn cho việc tìm kiếm con đường, chương trình đào tạo giáo lý viên như mục đích Đại hội mong muốn.
Tuy nhiên, với tựa đề trong bài viết và nói chuyện, Đức Cha Giuse thay đổi và đưa đến một cái nhìn rộng hơn khi đề cập đến việc làm sao đào tạo Kitô hữu hiệp thông với mọi người. Trong tầm nhìn và cách trình bày, Đức Cha muốn các tham dự viên "mở rộng" hơn về đối tượng được đào tạo, nghĩa là cho mọi Kitô hữu- cho các học viên, chứ không chỉ dành cho giáo lý viên. Điều này có nghĩa là, đào tạo giáo lý viên trở thành những con người hiêp thông với mọi người cũng đều nằm trong đối tượng mà thuyết trình viên muốn nhấn đến.
Với hai ý chính trong bài nói chuyện bao gồm tinh thần hiệp thông và sự hiệp thông với mọi người, Đức Cha Giuse không chỉ trình bày về nội dung nhưng ngài còn dùng những câu chuyện để dẫn chứng, nổi bật ý tưởng. Để có tinh thần hiệp thông, giáo lý viên, học viên, mọi Kitô hữu cần phải có cái nhìn tích cực về người khác; sau đó, họ phải học biết cách đối thoại qua việc đi ra khỏi bản thân và biết lắng nghe người khác, và cuối cùng phải biết cùng nhau hành động vì thiện ích chung. Tiếp đến, việc" hiệp thông với mọi người" được cụ thể hóa qua sự hiệp thông với các Giáo hội Kitô (đại kết), đối thoại với các tôn giáo (liên tôn), và đối thoại với mọi người trong xã hội.
Để có thể đạt tới sự hiệp thông với mọi người qua những hoạt động cụ thể, "giáo lý viên phải là người bước đi từ Chúa Kitô, và với Chúa Kitô...họ lấy Chúa Kitô làm trung tâm, ra khỏi chính mình và gần gũi với tha nhân." Điều này có nghĩa là, nếu giáo lý viên, người Ki tô hữu đã "có" Chúa, họ sẽ trở nên con người của hiệp thông với mọi người, đối thoại với tha nhân một cách dễ dàng và đạt đến điều thiện hảo, những gì mà Chúa và Giáo Hội mong muốn đào tạo họ.
Sau bài chia sẽ vẫn là những giờ thảo luận nhóm và thảo luận chung.
 

Buổi tối lúc 19h30 Các tham dự viên trong 12 nhóm  được chia thành ba nhóm lớn tham dự workshop do ba giảng viên Nguyễn Thị Minh Phượng, Phạm Thị Thúy và Lê Viết Chung hướng dẫn. Ba giảng viên của chương trình workshop chính là nhóm tác giả của cuốn "Cẩm nang Phương pháp Sư phạm" -  do First New xuất bản tại Việt Nam - mà quý tham dự viên đã được Ban Tổ Chức Đại Hội gửi tặng trong lần Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc lần V này.


Đây là cơ hội để tham dự viên được nghe các giảng viên chia sẻ, hướng dẫn về kỹ năng mềm trong phương pháp giảng dạy mang tính tính cực, một phương pháp lấy người học làm trung tâm, đầy tính sáng tạo và "tôn trọng" người học. Đây là phương pháp sư phạm đang được đề cao trong chương trình giáo dục hiện nay. Khi tham dự workshop, quý tham dự viên sẽ linh hoạt để phân tích, tìm ra những ưu điểm của phương pháp có thể áp dụng vào trong việc dạy giáo lý một cách phù hợp và hiệu quả với việc truyền đạt nội dung giáo lý đức tin. Bởi giờ dạy giáo lý không phải là một hoạt động giáo dục đơn thuần bao hàm lãnh vực kiến thức khoa học, nhưng đó là một giờ dạy nội dung giáo lý liên quan đến đức tin, và truyền đạt kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa, giúp học viên gặp gỡ được Thiên Chúa, đi vào mối tương quan hiệp thông mật thiết với Ngài bằng đời sống, nghĩa là kiến thức được hiện thực hóa trong đời sống đức tin và chứng tá.
Sau đó là giờ kinh tối riêng và nghỉ đêm.
Tạ ơn Chúa vì một ngày làm việc nữa của Đại Hội đã đi qua và để lại nhiều kết quả tốt đẹp.

(Nguồn : giaolyductin.net)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...