Thư Chung về
Thư Chung về "NGÀY GIÁO PHẬN"

/ 1274 / Thư Mục vụ
Số: 04-2017/TLL Toà Giám mục Xuân Lộc, ngày 11 tháng 10 năm 2017   Thư Chung gửi Gia đình Giáo phận Về NGÀY GIÁO PHẬN và một số nhu cầu mục vụ   Kính gửi :      Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Các Chủng ...
Thư chung của Đức Cha Chánh Giuse nhân ngày Khánh nhật Truyền Giáo và kêu gọi Giáo phận cứu trợ đồng bào lũ lụt Miền Trung
Thư chung của Đức Cha Chánh Giuse nhân ngày Khánh nhật Truyền Giáo và kêu gọi Giáo phận cứu trợ đồng bào lũ lụt Miền Trung
/ 6315 / Thư Mục vụ
Long Khánh, ngày 20 tháng 10 năm 2016              Kính gửi :  Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Các Chủng sinh, Anh Chị Em Giáo dân Giáo phận Xuân ...
Thư mục vụ về các gia đình đau khổ trong Giáo phận
Thư mục vụ về các gia đình đau khổ trong Giáo phận
/ 4508 / Thư Mục vụ
TÒA GIÁM MỤC XUÂN LỘC 210 Hùng Vương - Xuân Bình Long Khánh - Đồng Nai - Việt Nam  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Số: 002-2016/TLL THƯ MỤC VỤ VỀ CÁC ...