Tâm tình của Đức Giám Mục Giáo Phận sau thánh lễ khởi công xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi
Tâm tình của Đức Giám Mục Giáo Phận sau thánh lễ khởi công xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi

/ 5629 / Thư Mục vụ
TÂM TÌNH CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN SAU THÁNH LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI Kính thưa Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em Giáo hữu Giáo phận Xuân Lộc,   Kết thúc Thánh lễ khởi công xây dựng Trung Tâm Hành ...
Chương Trình Mục Vụ Giáo phận Năm 2017-2018
Chương Trình Mục Vụ Giáo phận Năm 2017-2018
/ 4319 / Thư Mục vụ
Số: 06-2017/TLL   Toà Giám Mục Xuân Lộc, ngày 01 tháng 12 năm 2017   CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ GIÁO PHẬN Năm 2017 - 2018    Kính gửi :  Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh và Anh chị em tín hữu Giáo phận Xuân ...
Công Bố Chương Trình Mục Vụ Giáo Phận 2017-2018
Công Bố Chương Trình Mục Vụ Giáo Phận 2017-2018
/ 1549 / Thư Mục vụ
CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ GIÁO PHẬN Năm 2017 - 2018 Cuối Thánh Lễ NGÀY GIÁO PHẬN 02.12.2017 tại Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi     Kính thưa : Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Các Chủng sinh               ...
Thư Chung về "NGÀY GIÁO PHẬN"
Thư Chung về
/ 2098 / Thư Mục vụ
Số: 04-2017/TLL Toà Giám mục Xuân Lộc, ngày 11 tháng 10 năm 2017   Thư Chung gửi Gia đình Giáo phận Về NGÀY GIÁO PHẬN và một số nhu cầu mục vụ   Kính gửi :      Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Các Chủng ...
Thư chung của Đức Cha Chánh Giuse nhân ngày Khánh nhật Truyền Giáo và kêu gọi Giáo phận cứu trợ đồng bào lũ lụt Miền Trung
Thư chung của Đức Cha Chánh Giuse nhân ngày Khánh nhật Truyền Giáo và kêu gọi Giáo phận cứu trợ đồng bào lũ lụt Miền Trung
/ 6926 / Thư Mục vụ
Long Khánh, ngày 20 tháng 10 năm 2016              Kính gửi :  Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Các Chủng sinh, Anh Chị Em Giáo dân Giáo phận Xuân ...
Thư mục vụ về các gia đình đau khổ trong Giáo phận
Thư mục vụ về các gia đình đau khổ trong Giáo phận
/ 5098 / Thư Mục vụ
TÒA GIÁM MỤC XUÂN LỘC 210 Hùng Vương - Xuân Bình Long Khánh - Đồng Nai - Việt Nam  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Số: 002-2016/TLL THƯ MỤC VỤ VỀ CÁC ...