08/04/2019
8652

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC
210 Hùng Vương, Xuân bình
Long Khánh, Đồng Nai.

 
THÔNG BÁO TUYỂN DỰ TU  NĂM 2019 

Ban Tuyển Sinh Dự tu Giáo phận Xuân Lộc xin thông báo đến các em có ý hướng theo đuổi ơn gọi Linh mục giáo phận về việc tuyển dự tu như sau. 
 
I. Điều kiện
1. Các nam thanh thiếu niên Công giáo có ý hướng theo ơn gọi Linh mục giáo phận thuộc các gia đình đạo đức trong Giáo phận.
2. Học Vấn và Tuổi:
      1/ Đang học hoặc đã tốt nghiệp Đại học với tuổi từ 18 đến 22 (sinh năm 1997 đến 2001).
      2/ Đang học lớp 9 (sẽ tốt nghiệp Trung học Cơ sở cuối năm học này), với độ tuổi từ 15-16 (sinh năm 2003 hoặc 2004).
      * Trường hợp những ứng sinh cao tuổi hơn qui định, xin quý Cha xứ giới thiệu và nhận xét riêng để Ban tuyển sinh xem xét từng trường hợp. 

II. Hồ sơ của ứng sinh
1. Đơn viết tay (dán ảnh 4 x 6) có ý kiến đồng ý của cha mẹ và giới thiệu của Cha chánh xứ.
2. Một bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân.
3. Chứng chỉ Rửa tội và Thêm sức của ứng sinh; chứng chỉ Hôn phối của cha mẹ.
4. Đối với sinh viên đại học: Bản sao thẻ sinh viên theo năm đang học, hoặc bản sao văn bằng đại học (nếu đã tốt nghiệp đại học);  Đối với học sinh lớp 9: giấy chứng nhận học sinh của nhà trường. 

III.  Nội dung các bài làm
1. Đối với sinh viên đại học: 
     1/ Giáo lý căn bản phổ thông theo chương trình giáo lý Hồng Ân của giáo phận Xuân lộc  (3 cấp: Xưng tội Rước lễ lần đầu - Thêm sức - Sống đạo).
     2/ Luận văn theo chương trình lớp 12 phổ thông (không cần học thuộc thơ văn).
     3/ Trao đổi về ý hướng tu.
2. Đối với học sinh lớp 9:
     1/ Giáo lý căn bản phổ thông theo chương trình giáo lý Hồng Ân của giáo phận Xuân lộc  (3 cấp: Xưng tội Rước lễ lần đầu - Thêm sức - Sống đạo).
     2/ Luận văn theo chương trình lớp 9.
     3/ Toán học theo chương trình lớp 9.
     4/ Trao đổi về ý hướng tu. 

IV.  Thời gian nộp đơn và thi tuyển tại Đại Chủng Viện
1. Nộp đơn:  Từ ngày 10/4 đến ngày 05/5/2019 (tại Bàn hướng dẫn Vp. Đại Chủng Viện).
2. Ngày thi:   
▪ Lớp 9 : 8g00 thứ Hai, ngày 10/6 đến 16g00 thứ Ba ngày 11/6/2019.
▪ Đại học : 8g00 thứ Tư, ngày 12/6 đến 16g00 thứ Năm ngày 13/6/2019.   

Lưu ý:
- Khi đi thi mang theo Kinh Thánh, chuỗi Mân Côi và đồ dùng cá nhân.     
- Sau khi trúng tuyển, các dự tu Trung học vẫn tiếp tục sinh hoạt tại gia đình và giáo xứ. 
 

 Long Khánh, ngày 28 tháng 3 năm 2019 
TM. Ban Tuyển Sinh 
Lm. Phêrô Nguyễn Quốc Việt 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...