01/03/2021
1057
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo
ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN HÀ
Sinh 1939 - tại Hải Hưng 
Đã về nhà Cha vào lúc: 15 giờ 05’ ngày 27 tháng 02 năm 2021
Tại tư gia thuộc Giáo xứ La Ngà, Giáo hạt Túc Trưng,
Giáo phận Xuân Lộc.

Hưởng thọ: 82 tuổi
Là Thân Phụ của Lm. Phaolô Nguyễn Quang Thanh, CM
Thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn, Tỉnh Dòng Việt Nam.

 
NGHI THỨC TẪN LIỆM
Lúc 06 giờ 00’ Chúa Nhật, ngày 28 tháng 02 năm 2021.
 
THÁNH LỄ AN TÁNG
Lúc 08 giờ 00’ thứ Tư ngày 03 tháng 03 năm 2021,
tại Thánh đường Giáo xứ La Ngà,
Giáo hạt TúcTrưng, Giáo phận Xuân Lộc.Xin cùng hiệp thông với Cha Phaolô, Bà cố và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Ông cố sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.


 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...