29/08/2020
1607

Kính thưa  Đức cha Giuse, 

                  Đức cha Đaminh, 

                  Đức cha Phụ tá Gioan, 

                  Đức ông Vinhsơn,

                    Quý Cha Quản hạt, Quý Cha, 

                  Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ,

 

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

 

CHA PHÊRÔ ĐINH QUANG TRÍ, SSS.
Vừa được Chúa gọi về lúc10 giờ 30 ngày 28.08.2020 
tại Cộng đoàn Khiết Tâm, Thủ Đức.

Hưởng thọ 65 tuổi.

 

Cha PHÊRÔ ĐINH QUANG TRÍ, SSS.

-         Sinh ngày 04.07.1955, tại Tân Mai, Biên Hòa - Đồng Nai

-         Ngày 28 - 06 – 2005 : Chịu chức Linh Mục

-         Từ năm 2006 – 2009 : Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Long Toàn, GP. Bà Rịa

-         Từ năm 2010 – 2014 : Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Liên Thuỷ, GP. Bùi Chu.

-         Từ năm 2014 – 2020 : Bề trên Cộng đoàn Khiết Tâm, Thủ Đức, GP. Sài Gòn.

 

Nghi thức nhập quan lúc 17 giờ ngày 28 tháng 08 năm 2020, tại Nhà Nguyện Dòng Thánh Thể.

 

Nghi thức di quan đến nhà thờ Hải Dương, Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc lúc 04 giờ 00 ngày 31tháng 08 năm 2020.

Thánh Lễ An táng được cử hành lúc 06 giờ, ngày 31 tháng 08 năm 2020, tại Nhà thờ Hải Dương, do cha Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể, chủ tế.

 

Xin cùng hiệp thông cầu nguyện cho Cha Bề trên Phêrô sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

 

Vp. TGM xin kính báo


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...