03/09/2020
2489

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

 

CHA GIUSE VŨ ĐÌNH LIÊM, SDB
đã an nghỉ trong Chúa

vào lúc 14 giờ 00 ngày 02.09.2020 tại Tp. HCM.

Hưởng thọ 63 tuổi.

 

Cha GIUSE VŨ ĐÌNH LIÊM, SDB

- Sinh ngày 16.06.1957 tại Long Định, Châu Thành, Tiền Giang

- 08.12.1994  : Thụ phong Linh mục tại Sài Gòn

- 1994 - 1998 : Phục vụ tại Cộng Thể Cầu Bông

- 1998 - 2010 : Phục vụ tại Cộng Thể Hốc Môn

- 2010 - 2020 : Phục vụ tại Cộng Thể Tân Cang

Nghi thức nhập quan lúc 16 giờ 00, ngày 03 tháng 09 năm 2020, tại Xuân Hiệp.

Thánh Lễ An táng được cử hành lúc 08 giờ 00, ngày 05 tháng 09 năm 2020, tại Thánh Đường Giáo xứ Xuân Hiệp, 54 Đường Số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP. HCM.

 

Xin cùng hiệp thông cầu nguyện cho Cha Giuse sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

 

Vp. TGM xin kính báo.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...