18/01/2022
855

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

Bà Cố ANNA MARIA THÂN THỊ KHOAN

Sinh năm 1932, tại Bắc Giang

đã được Chúa gọi về lúc 16 giờ 30’ thứ Bảy, ngày 15/01/2022,

 tại tư gia thuộc Giáo xứ Giang Điền - Hạt Phú Thịnh.

Hưởng thọ: 90 tuổi.

 

Là thân mẫu của:

-  Thầy phó tế Matthia Maria Thân Văn Sự - Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

-  Dì Anna Thân Thị Phương Linh, Phụ tá Giám sư Học viện Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân lộc.

Kính Xin Quý Đức Cha, Đức ông, Quý Bề trên, Quý Cha, Quý Tu sĩ cùng hiệp thông với  với Thầy Phó tế Matthia Maria, Dì Anna và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Anna Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

----------------------------------

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

Bà Cố MARIA CAO THỊ HUYỀN

Sinh 1935- tại Hưng Yên
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 04 giờ 30, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Tại tư gia thuộc Giáo xứ Ngô xá - Giáo hạt Hòa Thanh.
Hưởng thọ: 87 tuổi

Là thân mẫu của:

-  Thầy Đaminh Cao Quang Tình - Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa.

 

THÁNH LỄ AN TÁNG

cho Bà cố sẽ được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Ngô Xá, vào lúc 05 giờ 30 thứ Năm, ngày 20.01.2022.

Kính Xin Quý Đức Cha, Đức ông, Quý Bề trên, Quý Cha, Quý Tu sĩ cùng hiệp thông với  với Thầy, Ông cố và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

----------------------------------
Vp. TGM Xuân Lộc kính báo.
 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...