02/10/2022
808

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :

Ông cố GIUSE NGUYỄN VĂN SÁCH

Sinh 1953, tại Nam Định 

Đã được Chúa gọi về lúc 1 giờ 05’ thứ Bảy, ngày 30 tháng 09 năm 2022

Hưởng thọ : 70 tuổi

Là thân phụ của Thầy Giuse Nguyễn Hoàng Sơn đang giúp mục vụ tại Gx. Phú Sơn, Gp. Xuân Lộc

THÁNH LỄ AN TÁNG

sẽ được cử hành vào lúc 05 giờ 30 thứ Hai, ngày03.10.2022 tại Thánh đường Gx. Ngô Xá

Kính xin Quý Đức cha, Quý Cha và Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Thầy và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Ông cố Giuse sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

 
----

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :

Bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Mai

Sinh 1941, tại Kim Chính – Kim Sơn – Ninh Bình

Đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 30’ thứ Sáu , ngày 30 tháng 9 năm 2022

Hưởng thọ : 81 tuổi 

 Là thân mẫu của Nữ tu Maria Trần Thị Thắm (HDMTG Gò Vấp)

THÁNH LỄ AN TÁNG

sẽ được cử hành vào lúc 08 giờ 30 thứ Hai, ngày 03.10.2022 tại Thánh đường Giáo họ Đại Lộc. Sau đó được an táng tại Nghĩa trang Gx. Suối Nho.

Kính xin Quý Đức cha, Quý Cha và Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Sơ và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Terêsa sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Vp. TGM Xuân Lộc 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...