28/08/2021
1162

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

Ông cố ANTÔN ĐINH TUYÊN THỊNH

sinh năm 1932, tại Hà Nội. 

Là Thân phụ của Dì Maria Đinh Thị Ánh. Phó TPT Hiệp Hội Nữ Thừa Sai Tình Thương

Đã được Chúa gọi về lúc 19 giờ 00 ngày 27/08/2021, tại tư gia thuộc Giáo xứ Gia Yên, Giáo Phận Xuân Lộc.

Thánh lễ An táng vào lúc 5 giờ 30 ngày 29/08/2021. Tại Đất thánh Giáo xứ Gia Yên.

Xin cùng hiệp thông với Dì Maria và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Ông cố sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

 

Vp. TGM Xuân Lộc kính báo


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...