21/08/2021
1051

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :

Nữ tu ANNA NGUYỄN KIM LIÊN

Sinh 20.08.1963, tại Phước Long

thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 11 giờ 40’ ngày 20 tháng 8 năm 2021

Hưởng dương 58 tuổi ; Khấn dòng 35 năm

 

Quá trình phục vụ:

-         Năm 1991-1992: phục vụ tại cộng đoàn Thuận Hòa

-         Năm 1992-1994: phục vụ tại cộng đoàn Trà Cổ

-         Năm 1994 -1996: phục vụ tại cộng đoàn Ba Đông

-         Năm 1996- 1998: phục vụ tại cộng đoàn Nhà Mẹ

-         Năm 1998 - 2001: phục vụ tại cộng đoàn Nam Hải

-         Năm 2001-2003: phục vụ tại cộng đoàn Nhà Mẹ

-         Năm 2003- 2007: Phụ tá Giám sư Tập viện

-         Năm 2007- 2010: Giám sư Tập Viện

-         Năm 2010-2021: dưỡng bệnh tại cộng đoàn Nhà Mẹ.

Kính xin Quý Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Bề trên và Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Hội Dòng và thân nhân trong lời cầu nguyện cho nữ tu Anna sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

 

Vp. TGM Xuân Lộc 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...