30/10/2022
1939

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

 

CHA CỐ GIOAKIM NGUYỄN VĂN THÁI
Đã được Chúa gọi về lúc 00g45’ thứ Bảy, 29.10.2022 
tại Nhà Hưu dưỡng Giáo phận, hưởng thọ 84 tuổi

 

Nghi thức tẩn liệm cho Cha cố Gioakim đã được cử hành tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận lúc 15g00 thứ Bảy, 29.10.2022. Sau đó là các giờ Thánh lễ, cầu nguyện và kính viếng Cha Cố.

Vào lúc 05g00 ngày 31.10.2022, sẽ có Thánh lễ cầu nguyện và từ biệt Cha Cố tại Nhà Hưu Linh mục Giáo phận. Sau Thánh lễ, thi hài Cha Cố sẽ được đưa đến Nhà thờ Thái Hòa.

Thánh lễ An táng cho Cha cố Gioakim sẽ được cử hành tại Nhà thờ Thái Hòalúc 8g30 thứ Hai, ngày 31.10.2022. Sau đó, Cha cố sẽ được an táng tại Đất thánh Chúa Chiên Lành - Đất thánh Linh mục Giáo phận tại Gx. Thái Hòa.

Xin mỗi Cha dâng một Thánh lễ, mỗi Cộng đoàn Dòng tu đọc một ngày Kinh Nhật tụng, mỗi Giáo xứ/ Giáo họ Biệt lập lần hạt 50 cầu nguyện cho Cha cố Gioakim sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

 

Vp. TGM xin kính báo.

Lm. Fx. Đỗ Đức Lực


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...