05/06/2022
857

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

BÀ CỐ MARIA BÙI THỊ TIÊU

Sinh 01.12.1939 – tại Hải Hưng, Bắc Việt.
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 16 giờ 20’ ngày 04 tháng 6 năm 2022

Tại tư gia thuộc Giáo xứ Đại Lộ, Giáo hạt Hố Nai.

Hưởng thọ: 83 tuổi


Là thân mẫu của:

-         Cha Giuse Phạm Quốc Thuần - Chánh xứ Ngô Xá, Giáo hạt Hòa Thanh.

-         Dì Maria Phạm Thị Kim Ngân - Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.

THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ AN TÁNG

cho Bà cố sẽ cử hành vào lúc 08 giờ 30’ thứ Bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2022,
tại Thánh đường Giáo xứ Đại Lộ.

Kính xin Quý Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, Đức ông, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ
cùng hiệp thông với 
Cha Giuse, Dì Maria và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

Vp. TGM Xuân Lộc kính báo


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...