27/10/2018
1371

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô

Hội Dòng chúng con kính báo

THẦY GIUSE NGUYỄN VĂN HIỂN
Tu sĩ Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa
Sinh ngày 08.09.1951 tại Văn Lý, Nam Định
Khấn lần đầu ngày 15.08.1978;
Khấn trọng thể ngày 17.08.1986;
đã về nhà Cha lúc 13giờ45 thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2018, hưởng thọ 67 tuổi

THÁNH LỄ AN TÁNG THẦY GIUSE
được cử hành vào lúc 09g30 sáng Chúa Nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2018
tại Nguyện đường Tu viện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành
thuộc Giáo xứ Thánh Tâm, Giáo hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc.

Kính xin Quí Cha, Quí Tu sĩ nam nữ và mọi người
thương đến hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Thầy Giuse sớm được hưởng nhan thánh Chúa

Tu Huynh Giuse Vương Hoài Đức, OH
Giám Tỉnh 
Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...