13/02/2019
1105

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô
Chúng con kính báo


PHÓ TẾ MARIA NICÔLA CHU TRỌNG CHỈNH
Sinh ngày 15.12.1977 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An
 
đã được Chúa gọi về lúc 17g30’ Chúa nhật, ngày 10.02.2019
Hưởng dương: 42 tuổi; Khấn dòng: 17 năm.

Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 15g00 thứ Ba, ngày 12.02.2019
tại Nguyện đường Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý.

Kính xin Quí Cha, Quí Tu sĩ nam nữ và mọi người
cầu nguyện cho Phó tế Maria Nicôla sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Kính báo
M. Bảo Tịnh Nguyễn Đức Chánh
Viện phụ

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...