Ai tín : Bà Cố Têrêsa Avila HÀ THỊ BA
Ai tín : Bà Cố Têrêsa Avila HÀ THỊ BA

/ 875 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Bà Cố Têrêsa Avila HÀ THỊ BA, Sinh năm 1918, tại Cẩm Giang, Bắc Ninh, đã được Chúa gọi về lúc 03g30’ thứ Bảy, ngày 28/8/2021, ...
Ai tín : Ông cố ANTÔN ĐINH TUYÊN THỊNH
Ai tín : Ông cố ANTÔN ĐINH TUYÊN THỊNH
/ 724 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Ông cố ANTÔN ĐINH TUYÊN THỊNH sinh năm 1932, tại Hà Nội.  Là Thân phụ của Dì Maria Đinh Thị Ánh. Phó TPT Hiệp Hội Nữ Thừa Sai Tình Thương Đã được Chúa gọi về lúc 19 giờ 00 ngày 27/08/2021, tại ...
Xin hiệp thông cầu nguyện cho 3 Dì thuộc Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường
Xin hiệp thông cầu nguyện cho 3 Dì thuộc Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường
/ 990 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo 3 Dì Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường: 1.        Dì  MARIA CLARA NGUYỄN THỊ THIỆN (TÍNH) Sinh năm: 1940, tại Hưng Yên ...
Ai tín : Nữ tu TÊRÊSA PHẠM THỊ KHEN
Ai tín : Nữ tu TÊRÊSA PHẠM THỊ KHEN
/ 825 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : Nữ tu TÊRÊSA PHẠM THỊ KHEN Sinh 20.02.1940, tại Hải Phòng thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc. ...
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN NGỌC LỄ
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN NGỌC LỄ
/ 823 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN NGỌC LỄ Sinh 1930 - tại Hà Nam Đã  ...
Ai tín : Nữ tu ANNA NGUYỄN KIM LIÊN
Ai tín : Nữ tu ANNA NGUYỄN KIM LIÊN
/ 954 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : Nữ tu ANNA NGUYỄN KIM LIÊN Sinh 20.08.1963, tại Phước Long thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc. ...
Ai tín : Nữ tu TÊRÊSA JULIA NGUYỄN THỊ VUI
Ai tín : Nữ tu TÊRÊSA JULIA NGUYỄN THỊ VUI
/ 853 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : Nữ tu TÊRÊSA JULIA NGUYỄN THỊ VUI Sinh 1937, tại Hải Dương thuộc Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường ...
Ai tín : BÀ CỐ MARIA TRẦN THỊ HẠ
Ai tín : BÀ CỐ  MARIA TRẦN THỊ HẠ
/ 673 / Thông báo
Văn phòng Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm kính báo:    BÀ CỐ  MARIA TRẦN THỊ HẠ, sinh ngày 18/4/1954, tại Nghệ An. ...
Nữ tu ANNÊ ANGELA TRẦN THỊ DỰ (NGẮM)
Nữ tu ANNÊ ANGELA TRẦN THỊ DỰ (NGẮM)
/ 1101 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : Nữ tu ANNÊ ANGELA TRẦN THỊ DỰ (NGẮM) Sinh 1932, tại Hưng Yên thuộc Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường ...
Ai tín : Nữ tu MARIA VŨ THỊ TÍNH
Ai tín : Nữ tu MARIA VŨ THỊ TÍNH
/ 1045 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : Nữ tu MARIA VŨ THỊ TÍNH Sinh 1937, tại Hưng Yên thuộc Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường ...
Ai tín : Nữ tu MARIA SCHOLATICA BÙI THỊ DUNG (TRINH)
Ai tín : Nữ tu MARIA SCHOLATICA BÙI THỊ DUNG (TRINH)
/ 1165 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : Nữ tu MARIA SCHOLATICA BÙI THỊ DUNG (TRINH) Sinh 1933, tại Hưng Yên thuộc Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường ...
Ai tín : Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN TRƯỜNG THẾ, O.H
Ai tín : Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN TRƯỜNG THẾ, O.H
/ 1156 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN TRƯỜNG THẾ, O.H Sinh ngày 25.05.1982 tại Cam Ranh, ...
Ai tín : Nữ tu MARIA TÊRÊSA ĐOÀN THỊ MINH TÂM
Ai tín : Nữ tu MARIA TÊRÊSA ĐOÀN THỊ MINH TÂM
/ 1314 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Nữ tu MARIA TÊRÊSA ĐOÀN THỊ MINH TÂM (TRUNG) Sinh ngày 05 tháng 3 năm 1945, tại Hải Dương ...
Ai tín : ÔNG CỐ PHÊRÔ TRẦN VĂN PHÚC
Ai tín : ÔNG CỐ PHÊRÔ TRẦN VĂN PHÚC
/ 1402 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ PHÊRÔ TRẦN VĂN PHÚC Sinh 1933 ...
Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
/ 1534 / Thông báo
Kính thưa   Quý Cha Quản hạt, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Phó tế,                    Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo ...
Ai tín : ÔNG CỐ PHANXICÔ NGUYỄN THÀNH QUÝ
Ai tín : ÔNG CỐ PHANXICÔ NGUYỄN THÀNH QUÝ
/ 863 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ PHANXICÔ NGUYỄN THÀNH QUÝ Sinh 1955 - tại Long An Đã về nhà Cha vào lúc 07 giờ 10’ ngày 03 tháng 7 năm 2021 Tại tư gia thuộc Giáo xứ Phước Lý, Giáo hạt Phước Lý. Hưởng thọ:  ...
Ai tín : Ông Cố GIUSE PHẠM THÁI HÀ
Ai tín : Ông Cố GIUSE PHẠM THÁI HÀ
/ 726 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Ông Cố GIUSE PHẠM THÁI HÀ Sinh 1947 tại Ninh Bình Đã được Chúa gọi về lúc 23 giờ 15’, ngày 02 tháng 7 năm 2021 ...
Ai tín : Nữ tu MARIA LÊ THỊ DUNG
Ai tín : Nữ tu MARIA LÊ THỊ DUNG
/ 640 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : Nữ tu MARIA LÊ THỊ DUNG Sinh 1937, tại Nam Ninh thuộc Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp ...
Ai tín: Ông cố Đa Minh Phạm Văn Hồng
Ai tín: Ông cố Đa Minh Phạm Văn Hồng
/ 631 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   Ông cố Đa Minh Phạm Văn Hồng, sinh năm 1945, tại Hưng Yên.   ...
Ai tín : ÔNG CỐ ĐAMINH ĐỖ VĂN LUẬN
Ai tín : ÔNG CỐ ĐAMINH ĐỖ VĂN LUẬN
/ 884 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ ĐAMINH ĐỖ VĂN LUẬN Sinh 1936 - tại Bùi Chu Đã về nhà Cha vào lúc 09 giờ 30’ ngày 25 tháng 6 năm 2021 Tại tư gia thuộc Giáo xứ Dốc Mơ, Giáo hạt Gia Kiệm. ...