Ai Tín - Ông Cố Antôn Phêrô Đỗ Văn Khen
Ai Tín - Ông Cố Antôn Phêrô Đỗ Văn Khen

/ 914 / Thông báo
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô Gia đình chúng con kính báo ÔNG CỐ ANTÔN PHÊRÔ ĐỖ VĂN KHEN Sinh Năm 1930, tại Hà Nam  Được Chúa gọi về vào lúc 17giờ30 ngày 19.02.2019 Tại giáo xứ Chính Tòa Xuân Lộc Hưởng ...
Ai tín - Maria Nicala Chu Trọng Chỉnh
Ai tín - Maria Nicala Chu Trọng Chỉnh
/ 1106 / Thông báo
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô Chúng con kính báo PHÓ TẾ MARIA NICÔLA CHU TRỌNG CHỈNH Sinh ngày 15.12.1977 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An   đã được Chúa gọi về lúc 17g30’ Chúa nhật, ngày 10.02.2019 Hưởng dương: 42 ...
Ai Tín - Nguyên Viện phụ M. Gioan Vương Đình Lâm
Ai Tín - Nguyên Viện phụ M. Gioan Vương Đình Lâm
/ 1316 / Thông báo
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô Chúng con kính báo NGUYÊN VIỆN PHỤ M. GIOAN VƯƠNG ĐÌNH LÂM được Chúa gọi về, lúc 12giờ30’, ngày 07 tháng 02 năm 2019. Hưởng thọ 89 tuổi, 67 năm khấn Dòng, 64 năm linh mục. Thánh ...
Ai tín - bà Cố Maria Nguyễn Thị Hơn
Ai tín - bà Cố Maria Nguyễn Thị Hơn
/ 944 / Thông báo
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô Gia đình chúng con kính báo BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ HƠN Sinh năm 32, tại Nam Định Đã được Chúa gọi về lúc 10giờ 00 ngày 06 tháng 01 năm 2019 tại Giáo xứ bào Quang - ...
Ai Tín - Ông Cố Gioakim Đào Kim Châu
Ai Tín - Ông Cố Gioakim Đào Kim Châu
/ 822 / Thông báo
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô Gia đình chúng con kính báo ÔNG CỐ GIOAKIM ĐÀO KIM CHÂU sinh ngày 25 tháng 12 năm 1941, tại Nam Định Được Chúa gọi về vào lúc 16giờ20 ngày 30.12.2018 Tại giáo xứ Đức Huy – ...
Ai Tín - Bà Cố Maria Nguyễn Thị Na
Ai Tín - Bà Cố Maria Nguyễn Thị Na
/ 758 / Thông báo
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô Gia đình chúng con kính báo BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ NA Sinh năm 1919, tại Hưng Yên Đã về nhà Cha lúc 12 giờ 45 phút ngày 23 tháng 12 năm 2018 tại Giáo xứ Chính ...
Ai Tín - Ông Cố Phaolô Nguyễn Văn Năm
Ai Tín - Ông Cố Phaolô Nguyễn Văn Năm
/ 1027 / Thông báo
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô Gia đình chúng con kính báo ÔNG CỐ PHAOLÔ NGUYỄN VĂN NĂM Sinh năm 1940 tại Di Loan, Quảng Trị Đã được Chúa gọi về lúc 06 giờ 00 thứ Tư, ngày 28 tháng 11 năm 2018 hưởng thọ 78 ...
Ai Tín - Ông Cố Matthia Mai Văn Danh
Ai Tín - Ông Cố Matthia Mai Văn Danh
/ 728 / Thông báo
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô Gia đình chúng con kính báo ÔNG CỐ MATTHIA MAI VĂN DANH Sinh năm 1936, tại Bình Định. đã được Chúa gọi về lúc 10giờ30 ngày 28/11/2018 tại Giáo xứ Chính Tòa Xuân Lộc hưởng ...
Ai Tín - Nữ Tu Lucia Hoàng Thị Thưởng
Ai Tín - Nữ Tu Lucia Hoàng Thị Thưởng
/ 895 / Thông báo
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô Hội Dòng chúng con kính báo Nữ Tu LUCIA HOÀNG THỊ THƯỞNG Sinh ngày 19 ...
Ai Tín - ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN DUY
Ai Tín - ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN DUY
/ 1232 / Thông báo
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô Gia đình chúng con kính báo ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN DUY Sinh ngày 18.05.1942, tại Đồng Xá, Hải Dương. ...
Ai Tín - ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN ĐỈNH
Ai Tín - ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN ĐỈNH
/ 804 / Thông báo
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô Gia đình chúng con kính báo ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN ĐỈNH, Sinh năm 1949, tại Quảng ...
Ai Tín - THẦY GIUSE NGUYỄN VĂN HIỂN - OH
Ai Tín - THẦY GIUSE NGUYỄN VĂN HIỂN - OH
/ 1407 / Thông báo
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô Hội Dòng chúng con kính báo THẦY GIUSE NGUYỄN VĂN HIỂN Tu sĩ Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa Sinh ngày 08.09.1951 tại Văn Lý, Nam Định Khấn lần đầu ngày 15.08.1978; Khấn trọng thể ...
An Tín - ÔNG CỐ GIUSE ĐỖ VĂN LUYỆN
An Tín - ÔNG CỐ GIUSE ĐỖ VĂN LUYỆN
/ 835 / Thông báo
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô Gia đình chúng con kính báo ÔNG CỐ GIUSE ĐỖ VĂN LUYỆN, Sinh năm 1932, tại Giao Thủy - Nam Định. đã về nhà Cha lúc 18g30 thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2018 hưởng thọ 86 ...
Ai Tín - BÀ CỐ MARIA ĐẬU THỊ ÂN
Ai Tín - BÀ CỐ MARIA ĐẬU THỊ ÂN
/ 943 / Thông báo
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô Gia đình chúng con kính báo BÀ CỐ MARIA ĐẬU THỊ ÂN Sinh năm 1922, tại Hà Tĩnh Đã về nhà Cha lúc 12 giờ 45 phút ngày 10 tháng 10 năm 2018 tại Giáo xứ Chính Tòa Xuân Lộc ...
Ai Tín - Ông Cố Vinhsơn Lâm Văn Xứ
Ai Tín - Ông Cố Vinhsơn Lâm Văn Xứ
/ 1120 / Thông báo
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô Gia đình chúng con kính báo ÔNG CỐ VINHSƠN LÂM VĂN XỨ Sinh năm 1933, tại Giao Thủy, Nam Định, Đã về nhà Cha lúc 02 giờ 30 phút ngày 06 tháng 10 năm 2018 hưởng thọ 85 tuổi. THÁNH LỄ AN ...
Ai Tín - BÀ CỐ ANNA LÊ THỊ KHUYÊN
Ai Tín - BÀ CỐ ANNA LÊ THỊ KHUYÊN
/ 1359 / Thông báo
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô Gia đình chúng con kính báo BÀ CỐ ANNA LÊ THỊ KHUYÊN Sinh năm 1920, tại Thanh Hóa Đã được Chúa gọi về lúc 17 giờ 20 phút, Chúa Nhật, ngày 16/9/2018 tại giáo xứ Tâm Hòa, Giáo hạt An ...
Chương Trình Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân tại Giáo xứ Lai Ổn
Chương Trình Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân tại Giáo xứ Lai Ổn
/ 1111 / Thông báo
GIÁO PHẬN XUÂN LỘC BAN BÁC ÁI XÃ HỘI – CARITAS Giáo xứ Lai Ổn, Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Tel + Fax : 02513.980.789, Di động: 0941.657.887; 0121.852.4595 Email : ...