Ai tín : Ông cố GIUSE PHAN ĐỨC LINH
Ai tín : Ông cố GIUSE PHAN ĐỨC LINH

/ 788 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Ông cố GIUSE PHAN ĐỨC LINH Sinh năm 1933, tại  ...
Ai tín : BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHUỘNG
Ai tín : BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHUỘNG
/ 714 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHUỘNG Sinh năm 1928, tại Thái Bình đã được Chúa gọi về lúc 21 giờ 55’ thứ Sáu, ngày 10/06/2022, ...
Ai tín : BÀ CỐ MARIA BÙI THỊ TIÊU
Ai tín : BÀ CỐ MARIA BÙI THỊ TIÊU
/ 773 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: BÀ CỐ MARIA BÙI THỊ TIÊU Sinh 01.12.1939 – tại Hải Hưng, Bắc Việt. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 16 giờ 20’ ngày 04 tháng 6 năm 2022 ...
Ai tín : CHA CỐ ĐAMINH PHẠM ĐÌNH HẢO
Ai tín : CHA CỐ ĐAMINH PHẠM ĐÌNH HẢO
/ 1076 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   CHA CỐ ĐAMINH PHẠM ĐÌNH HẢO hiện đang nghỉ tại tư gia thuộc Giáo xứ Tân Lập, Tổng Giáo phận Sài Gòn đã được Chúa gọi về lúc 13g00 ngày  ...
Ai tín : ÔNG CỐ ĐAMINH QUÁCH VĂN CỐN
Ai tín : ÔNG CỐ ĐAMINH QUÁCH VĂN CỐN
/ 843 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ ĐAMINH QUÁCH VĂN CỐN Sinh 1936 - tại Hải Hưng Đã an nghỉ trong Chúa lúc 22 giờ 30’ thứ Tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022 Tại tư gia thuộc Giáo xứ Kẻ Sặt, ...
Ai tín : BÀ CỐ MARIA TRẦN THỊ THƠ
Ai tín : BÀ CỐ MARIA TRẦN THỊ THƠ
/ 1093 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: BÀ CỐ MARIA TRẦN THỊ THƠ Sinh năm 1931 đã được Chúa gọi về lúc 02 giờ 30’ Chúa Nhật, ngày 15/05/2022, ...
Ai tín : Ông Cố GIOAN BAOTIXITA NGÔ ĐÌNH TIN
Ai tín : Ông Cố GIOAN BAOTIXITA NGÔ ĐÌNH TIN
/ 1171 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Ông Cố GIOAN BAOTIXITA NGÔ ĐÌNH TIN Sinh năm 1952, tại Nghệ An đã được Chúa gọi về lúc 13 giờ 10’ Thứ Sáu, ngày 08/04/2022,  tại tư gia thuộc Giáo xứ Vinh Châu - Giáo phận Bà Rịa. Hưởng thọ: ...
Ai tín và Chương trình Tang Lễ CHA CỐ GIUSE HOÀNG ĐỨC AN
Ai tín và Chương trình Tang Lễ CHA CỐ GIUSE HOÀNG ĐỨC AN
/ 2723 / Thông báo
  Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: CHA CỐ GIUSE HOÀNG ĐỨC AN hiện đang nghỉ hưu tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận, đã được Chúa gọi về lúc 19g00' ngày 29.03.2022, Hưởng thọ 82 tuổi ; 54 năm Linh ...
Ai tín : Ông cố Antôn Trương Văn Hoàng
Ai tín : Ông cố Antôn Trương Văn Hoàng
/ 1544 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ...
Ai tín : BÀ CỐ MARIA PHẠM THỊ LÊ
Ai tín : BÀ CỐ MARIA PHẠM THỊ LÊ
/ 1250 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: BÀ CỐ MARIA PHẠM THỊ LÊ Sinh 1934 – tại Tràng Quan, Thái Bình Đã an nghỉ trong Chúa lúc 08 giờ 00’ ngày 02 tháng 2 năm 2022 (2 Tết Nhâm Dần) ...
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE PHẠM TRỌNG TÌNH
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE PHẠM TRỌNG TÌNH
/ 1046 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ GIUSE PHẠM TRỌNG TÌNH Sinh 1939 - tại Hải Hưng, Bắc việt Đã an nghỉ trong Chúa lúc 00 giờ 25’ thứ Bảy, ngày 22 tháng 1 năm 2022 Tại tư gia thuộc Giáo ...
Ai tín: CHA CỐ PHAOLÔ LÊ VĂN DIỆU
Ai tín: CHA CỐ PHAOLÔ LÊ VĂN DIỆU
/ 1421 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   CHA CỐ PHAOLÔ  ...
Ai tín: Bà Cố MARIA CAO THỊ HUYỀN và Bà Cố ANNA MARIA THÂN THỊ KHOAN
Ai tín: Bà Cố MARIA CAO THỊ HUYỀN và Bà Cố ANNA MARIA THÂN THỊ KHOAN
/ 972 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Bà Cố ANNA MARIA THÂN THỊ KHOAN Sinh năm 1932, tại Bắc Giang đã được Chúa gọi về lúc 16 giờ 30’ thứ Bảy, ngày 15/01/2022, ...
Ai tín : Ông Cố ĐAMINH ĐINH PHƯỢNG
Ai tín : Ông Cố ĐAMINH ĐINH PHƯỢNG
/ 1021 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Ông Cố ĐAMINH ĐINH PHƯỢNG Sinh năm 1955, tại Biên Hòa đã được Chúa gọi về lúc 22 giờ 30’ thứ Năm, ngày 30/12/2021, ...
Ai tín : Ông Cố GIUSE MAI VĂN CAO và Bà Cố MARIA TRẦN THỊ LAN
Ai tín : Ông Cố GIUSE MAI VĂN CAO và Bà Cố MARIA TRẦN THỊ LAN
/ 1214 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ GIUSE MAI VĂN CAO Sinh 1940 - tại Nam Định Đã an nghỉ trong ...
Ai tín: CHA CỐ GIUSE TRẦN XUÂN LÃM
Ai tín: CHA CỐ GIUSE TRẦN XUÂN LÃM
/ 2098 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   CHA CỐ GIUSE TRẦN XUÂN LÃM hiện đang nghỉ tại tư gia thuộc Giáo xứ Kim Thượng, Giáo hạt Gia Kiệm, đã được Chúa gọi về lúc 20g00 ngày 19.12.2021, Hưởng thọ 76&nb ...
Ai tín: Ông Cố GIOAN ĐINH VĂN VINH, GB M NGUYỄN ĐĂNG QUẢNG, PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH KHUÊ
Ai tín: Ông Cố GIOAN ĐINH VĂN VINH, GB M NGUYỄN ĐĂNG QUẢNG, PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH KHUÊ
/ 929 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Ông Cố GIOAN ĐINH VĂN VINH Sinh năm 1947, tại Nam Định đã được Chúa gọi về lúc 22 giờ 15’ Chúa Nhật, ngày 26/12/2021, ...
Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE ĐỖ VĂN THỰC và ÔNG CỐ GIUSE ĐẶNG ĐÌNH MẪN
Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE ĐỖ VĂN THỰC và ÔNG CỐ GIUSE ĐẶNG ĐÌNH MẪN
/ 1066 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ GIUSE ĐỖ VĂN THỰC Sinh 1935 - tại Bùi Chu Đã an nghỉ trong Chúa lúc 23 giờ 05’ thứ Năm, ngày 23 tháng 12 năm 2021 Tại tư gia thuộc Giáo xứ Thái ...
Ai tín : BÀ CỐ LUCIA ĐOÀN THỊ KHAI
Ai tín : BÀ CỐ LUCIA ĐOÀN THỊ KHAI
/ 847 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   BÀ CỐ LUCIA ĐOÀN THỊ KHAI Sinh năm 1941 tại Quảng Trị   Là thân mẫu của cha Phanxiô X. Nguyễn Xuân Huy – Chánh xứ Phát Hải; đã được Chúa gọi về lúc 06g00 ngày 17.12.2021; ...
Ai tín : ÔNG CỐ PHÊRÔ MARIA TRẦN VĂN ĐẨU
Ai tín : ÔNG CỐ PHÊRÔ MARIA TRẦN VĂN ĐẨU
/ 1152 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ PHÊRÔ MARIA TRẦN VĂN ĐẨU Sinh 1925 - tại Nghệ An Đã an nghỉ trong Chúa lúc 20 giờ 30 thứ Năm, ngày 09 tháng 12 năm 2021 Tại tư gia thuộc Giáo xứ Nghĩa Yên - Giáo hạt ...