Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE PHẠM TRỌNG TÌNH
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE PHẠM TRỌNG TÌNH

/ 357 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ GIUSE PHẠM TRỌNG TÌNH Sinh 1939 - tại Hải Hưng, Bắc việt Đã an nghỉ trong Chúa lúc 00 giờ 25’ thứ Bảy, ngày 22 tháng 1 năm 2022 Tại tư gia thuộc Giáo ...
Ai tín: CHA CỐ PHAOLÔ LÊ VĂN DIỆU
Ai tín: CHA CỐ PHAOLÔ LÊ VĂN DIỆU
/ 626 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   CHA CỐ PHAOLÔ  ...
Ai tín: Bà Cố MARIA CAO THỊ HUYỀN và Bà Cố ANNA MARIA THÂN THỊ KHOAN
Ai tín: Bà Cố MARIA CAO THỊ HUYỀN và Bà Cố ANNA MARIA THÂN THỊ KHOAN
/ 473 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Bà Cố ANNA MARIA THÂN THỊ KHOAN Sinh năm 1932, tại Bắc Giang đã được Chúa gọi về lúc 16 giờ 30’ thứ Bảy, ngày 15/01/2022, ...
Ai tín : Ông Cố ĐAMINH ĐINH PHƯỢNG
Ai tín : Ông Cố ĐAMINH ĐINH PHƯỢNG
/ 670 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Ông Cố ĐAMINH ĐINH PHƯỢNG Sinh năm 1955, tại Biên Hòa đã được Chúa gọi về lúc 22 giờ 30’ thứ Năm, ngày 30/12/2021, ...
Ai tín : Ông Cố GIUSE MAI VĂN CAO và Bà Cố MARIA TRẦN THỊ LAN
Ai tín : Ông Cố GIUSE MAI VĂN CAO và Bà Cố MARIA TRẦN THỊ LAN
/ 790 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ GIUSE MAI VĂN CAO Sinh 1940 - tại Nam Định Đã an nghỉ trong ...
Ai tín: CHA CỐ GIUSE TRẦN XUÂN LÃM
Ai tín: CHA CỐ GIUSE TRẦN XUÂN LÃM
/ 1568 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   CHA CỐ GIUSE TRẦN XUÂN LÃM hiện đang nghỉ tại tư gia thuộc Giáo xứ Kim Thượng, Giáo hạt Gia Kiệm, đã được Chúa gọi về lúc 20g00 ngày 19.12.2021, Hưởng thọ 76&nb ...
Ai tín: Ông Cố GIOAN ĐINH VĂN VINH, GB M NGUYỄN ĐĂNG QUẢNG, PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH KHUÊ
Ai tín: Ông Cố GIOAN ĐINH VĂN VINH, GB M NGUYỄN ĐĂNG QUẢNG, PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH KHUÊ
/ 694 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Ông Cố GIOAN ĐINH VĂN VINH Sinh năm 1947, tại Nam Định đã được Chúa gọi về lúc 22 giờ 15’ Chúa Nhật, ngày 26/12/2021, ...
Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE ĐỖ VĂN THỰC và ÔNG CỐ GIUSE ĐẶNG ĐÌNH MẪN
Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE ĐỖ VĂN THỰC và ÔNG CỐ GIUSE ĐẶNG ĐÌNH MẪN
/ 747 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ GIUSE ĐỖ VĂN THỰC Sinh 1935 - tại Bùi Chu Đã an nghỉ trong Chúa lúc 23 giờ 05’ thứ Năm, ngày 23 tháng 12 năm 2021 Tại tư gia thuộc Giáo xứ Thái ...
Ai tín : BÀ CỐ LUCIA ĐOÀN THỊ KHAI
Ai tín : BÀ CỐ LUCIA ĐOÀN THỊ KHAI
/ 577 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   BÀ CỐ LUCIA ĐOÀN THỊ KHAI Sinh năm 1941 tại Quảng Trị   Là thân mẫu của cha Phanxiô X. Nguyễn Xuân Huy – Chánh xứ Phát Hải; đã được Chúa gọi về lúc 06g00 ngày 17.12.2021; ...
Ai tín : ÔNG CỐ PHÊRÔ MARIA TRẦN VĂN ĐẨU
Ai tín : ÔNG CỐ PHÊRÔ MARIA TRẦN VĂN ĐẨU
/ 876 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ PHÊRÔ MARIA TRẦN VĂN ĐẨU Sinh 1925 - tại Nghệ An Đã an nghỉ trong Chúa lúc 20 giờ 30 thứ Năm, ngày 09 tháng 12 năm 2021 Tại tư gia thuộc Giáo xứ Nghĩa Yên - Giáo hạt ...
Ai tín : Bà Cố ANNA NGUYỄN THỊ TÔ
Ai tín : Bà Cố ANNA NGUYỄN THỊ TÔ
/ 733 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Bà Cố ANNA NGUYỄN THỊ TÔ Sinh 1938 - tại Bắc Giang Đã an nghỉ trong Chúa lúc 23 giờ 00, ngày 06 tháng 12 năm 2021 Tại tư gia thuộc Giáo xứ Núi Ô - Giáo hạt Bắc Giang - ...
Ai tín : ÔNG Cố GIUSE LÊ VĂN NA
Ai tín : ÔNG Cố GIUSE LÊ VĂN NA
/ 800 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG Cố GIUSE LÊ VĂN NA Sinh năm 1933 đã được Chúa gọi về lúc 12 giờ 50’ Chúa Nhật, ngày 28/11/2021, ...
Ai tín: Ông cố Giuse Đỗ Quang Hảo
Ai tín: Ông cố Giuse Đỗ Quang Hảo
/ 848 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ GIUSE ĐỖ QUANG HẢO Sinh 1937 - tại Hưng Yên Đã an nghỉ trong Chúa lúc 21 giờ 20, ngày 17 tháng 11 năm 2021 Tại tư gia Thuộc Giáo xứ Phúc Hải- Giáo hạt Biên ...
Ai tín: Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ GÁI
Ai tín: Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ GÁI
/ 771 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ GÁI Sinh năm 1941, tại Thừa Thiên Huế đã được Chúa gọi về lúc 01 giờ 15’ thứ Tư, ngày 17/11/2021, ...
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE LÊ VĂN TÔN
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE LÊ VĂN TÔN
/ 1034 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ GIUSE LÊ VĂN TÔN Sinh 1935 - tại Thái Bình Đã an nghỉ trong Chúa lúc 20 giờ 30’ thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2021 Tại tư gia thuộc Giáo xứ Bảo Thị, ...
Ai tín : Bà cố MARIA HÀ THỊ HƠN
Ai tín : Bà  cố MARIA HÀ THỊ HƠN
/ 909 / Thông báo
AI TÍN Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Vp. TGM Xuân Lộc ...
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN THIÊM
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN THIÊM
/ 919 / Thông báo
AI TÍN Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN THIÊM, sinh năm 1943, tại Bắc Ninh, ...
Ai tín : Bà cố Maria NGUYỄN THỊ DUNG
Ai tín : Bà cố Maria NGUYỄN THỊ DUNG
/ 783 / Thông báo
AI TÍN Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Bà cố Maria NGUYỄN THỊ DUNG ...
Ai tín : Bà Cố Têrêsa Avila HÀ THỊ BA
Ai tín : Bà Cố Têrêsa Avila HÀ THỊ BA
/ 1574 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Bà Cố Têrêsa Avila HÀ THỊ BA, Sinh năm 1918, tại Cẩm Giang, Bắc Ninh, đã được Chúa gọi về lúc 03g30’ thứ Bảy, ngày 28/8/2021, ...
Ai tín : Ông cố ANTÔN ĐINH TUYÊN THỊNH
Ai tín : Ông cố ANTÔN ĐINH TUYÊN THỊNH
/ 1168 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Ông cố ANTÔN ĐINH TUYÊN THỊNH sinh năm 1932, tại Hà Nội.  Là Thân phụ của Dì Maria Đinh Thị Ánh. Phó TPT Hiệp Hội Nữ Thừa Sai Tình Thương Đã được Chúa gọi về lúc 19 giờ 00 ngày 27/08/2021, tại ...