Ai tín : Ông cố PHÊRÔ HÀ DUY ĐIỀN
Ai tín : Ông cố PHÊRÔ HÀ DUY ĐIỀN

/ 707 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Ông cố PHÊRÔ HÀ DUY ĐIỀN Sinh năm 1942, tại  ...
Ai tín : Bà cố ANNA ĐOÀN THỊ SÁNG
Ai tín : Bà cố ANNA ĐOÀN THỊ SÁNG
/ 803 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   Bà cố ANNA ĐOÀN THỊ SÁNG Sinh năm 1937, tại Hòa Ninh – Quảng Bình ...
Ai tín: ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN HIỆP
Ai tín: ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN HIỆP
/ 556 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo   ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN HIỆP Sinh năm 1938 ...
Ai tín : CHA CỐ GIOAKIM NGUYỄN VĂN THÁI
Ai tín : CHA CỐ GIOAKIM NGUYỄN VĂN THÁI
/ 1942 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   CHA CỐ GIOAKIM NGUYỄN VĂN THÁI Đã được Chúa gọi về lúc 00g45’ thứ Bảy, 29.10.2022  tại Nhà Hưu dưỡng Giáo phận, hưởng thọ 84 tuổi ...
Ai tín : Bà cố MONICA NGUYỄN THỊ THIỆN
Ai tín : Bà cố MONICA NGUYỄN THỊ THIỆN
/ 704 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Bà cố MONICA NGUYỄN THỊ THIỆN Sinh năm 1936, tại Bến Tre đã được Chúa gọi về lúc 12 giờ 15', ngày 18 tháng 10 năm 2022, ...
Ai tín : ÔNG CỐ ĐAMINH NGUYỄN VĂN CHÁT
Ai tín : ÔNG CỐ ĐAMINH NGUYỄN VĂN CHÁT
/ 631 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ ĐAMINH NGUYỄN VĂN CHÁT Sinh 1942 - tại Hải Dương Đã an nghỉ trong Chúa lúc 18 giờ 20’ thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2022 Tại tư gia thuộc Giáo ...
Ai tín : CHA ĐAMINH TRẦN GIA LONG
Ai tín : CHA ĐAMINH TRẦN GIA LONG
/ 2074 / Thông báo
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh, chúng con xin kính báo:   CHA ĐAMINH TRẦN GIA LONG Chánh xứ Gia Tôn, đã được Chúa gọi về lúc 12g30 trưa nay, 08.10.2022 tại Giáo xứ Gia Tôn, hưởng dương 54 tuổi. ...
Ai tín: Ông cố ĐAMINH ĐINH ĐÔNG TRI
Ai tín: Ông cố ĐAMINH ĐINH ĐÔNG TRI
/ 648 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Ông cố ĐAMINH ĐINH ĐÔNG TRI Sinh năm 1933, tại  ...
Ai tín : BÀ CỐ GIOANA PHANXICA NGUYỄN THỊ CẨM
Ai tín : BÀ CỐ GIOANA PHANXICA NGUYỄN THỊ CẨM
/ 842 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: BÀ CỐ GIOANA PHANXICA NGUYỄN THỊ CẨM Sinh 1940 - tại Ninh Bình Đã an nghỉ trong Chúa lúc 17 giờ 40 thứ Bảy, ngày 01 tháng 10 năm 2022 Tại tư gia thuộc Giáo xứ Ninh ...
Ai tín : Ông cố GIUSE NGUYỄN VĂN SÁCH và Bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Mai
Ai tín : Ông cố GIUSE NGUYỄN VĂN SÁCH và Bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Mai
/ 809 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : Ông cố GIUSE NGUYỄN VĂN SÁCH Sinh 1953, tại Nam Định  ...
Ai tín : Bà cố MARIA VŨ THỊ DỊU
Ai tín : Bà cố MARIA VŨ THỊ DỊU
/ 736 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Bà cố MARIA VŨ THỊ DỊU Sinh năm 1942, tại Thái Bình ...
Ai tín: Nữ tu MARIA TRẦN THỊ NGOAN
Ai tín: Nữ tu MARIA TRẦN THỊ NGOAN
/ 683 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : Nữ tu MARIA TRẦN THỊ NGOAN Sinh 1951, tại Ninh Bình ...
Ai tín : Ông Cố TÔMA AQUINÔ NGUYỄN VĂN CHẤP và Ông Cố MATTHÊU ĐỖ VĂN RƯỜNG
Ai tín : Ông Cố TÔMA AQUINÔ NGUYỄN VĂN CHẤP và Ông Cố MATTHÊU ĐỖ VĂN RƯỜNG
/ 2972 / Thông báo
Ông Cố TÔMA AQUINÔ NGUYỄN VĂN CHẤP Sinh 1952 - tại Ninh Bình Đã an nghỉ trong Chúa lúc 12 giờ 25, ngày 07 tháng 9 năm 2022 Tại tư gia thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Hạt Gia Kiệm. Hưởng thọ: 70 tuổi Là ...
Ai tín : CHA ĐAMINH ĐINH VIẾT TIÊN
Ai tín : CHA ĐAMINH ĐINH VIẾT TIÊN
/ 1269 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   CHA ĐAMINH ĐINH VIẾT TIÊN Thuộc Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam Đã được Chúa gọi về lúc 23g45, ngày 03.09.2022  ...
Ai tín : Ông cố ĐAMINH TRẦN DUY HIỀN
Ai tín : Ông cố ĐAMINH TRẦN DUY HIỀN
/ 1443 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Ông cố ĐAMINH TRẦN DUY HIỀN Sinh năm 1935, tại  ...
Ai tín : Bà cố MARTHA NGUYỄN THỊ LIÊM
Ai tín : Bà cố MARTHA NGUYỄN THỊ LIÊM
/ 962 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Bà cố MARTHA NGUYỄN THỊ LIÊM Sinh năm 1921 ...
A tín : Bà cố MARIA VŨ THỊ NHẬT và Bà cố ANNA ĐẬU THỊ HÓA
A tín : Bà cố MARIA VŨ THỊ NHẬT và Bà cố ANNA ĐẬU THỊ HÓA
/ 813 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Bà cố MARIA VŨ THỊ NHẬT Sinh năm 1934 ...
Ai tín : Cha VINHSƠN BÙI ĐỨC SINH
Ai tín : Cha VINHSƠN BÙI ĐỨC SINH
/ 1399 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : Cha VINHSƠN BÙI ĐỨC SINH Sinh 1926, tại Hải Dương thuộc Tỉnh Dòng ...
Ai Tín : Ông Cố Gioan B. Nguyễn Chẩn
Ai Tín : Ông Cố Gioan B. Nguyễn Chẩn
/ 1253 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ GIOAN B. NGUYỄN CHẨN Sinh ngày 12/06/1928 tại Quảng Ngãi Đã an nghỉ trong Chúa lúc 18 giờ 15’ ngày 01 tháng 8 năm 2022 Tại tư gia thuộc Giáo xứ Trung Ngãi Hưởng thọ: 94 tuổi Là thân phụ của Cha ...
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE VŨ VĂN DỊNH
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE VŨ VĂN DỊNH
/ 1044 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ GIUSE VŨ VĂN DỊNH Sinh 1951 - tại Nam Định Đã an nghỉ trong Chúa lúc 20 giờ 05’ thứ Hai, ngày 18 tháng 7 năm 2022 Tại tư gia thuộc Giáo xứ Thiên Phước, ...