Hiệp hành trong sự đa dạng: Các cộng đoàn nữ tu trong vùng sống chiều kích hiệp hành
Hiệp hành trong sự đa dạng: Các cộng đoàn nữ tu trong vùng sống chiều kích hiệp hành

/ 964 / THĐGM - Suy tư
HIỆP HÀNH TRONG SỰ ĐA DẠNG (Các cộng đoàn nữ tu trong vùng sống chiều kích hiệp hành) Tác giả: Nt. Anna Hiền Linh Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn ...
Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Truyền Thông và Hiệp Hành
Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Truyền Thông và Hiệp Hành
/ 815 / THĐGM - Suy tư
ĐỨC GIÁM MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM: TRUYỀN THÔNG VÀ HIỆP HÀNH WHĐ (24.5.2022) – Nhân dịp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56, Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam có buổi phỏng vấn với Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Thành viên ...
Giáo Hội đón tiếp những người khuyết tật trong tiến trình hiệp hành
Giáo Hội đón tiếp những người khuyết tật trong tiến trình hiệp hành
/ 773 / THĐGM - Suy tư
Giáo Hội đón tiếp những người khuyết tật trong tiến trình hiệp hành Chuyển ngữ: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P Nhằm để cho những người khuyết tật có tiếng nói trong tiến trình hiệp hành, hai bộ của Vatican đã tổ chức một buổi lắng nghe với chủ đề ...
Sống chiều kích hoán cải vì một Hội thánh hiệp hành
Sống chiều kích hoán cải vì một Hội thánh hiệp hành
/ 804 / THĐGM - Suy tư
SỐNG CHIỀU KÍCH HOÁN CẢI VÌ MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH An Bình, C.Ss.R. Một Hội Thánh hiệp hành Như đã biết, chủ đề của ...
Đôi nét về Thượng Hội Đồng Giám Mục - TGM Giuse Nguyễn Năng
Đôi nét về Thượng Hội Đồng Giám Mục - TGM Giuse Nguyễn Năng
/ 1000 / THĐGM - Suy tư
Đôi nét về Thượng Hội Đồng Giám Mục - TGM Giuse Nguyễn Năng ...