25/7 Thánh Giacobe (tiền)
25/7 Thánh Giacobe (tiền)

/ 11 / Đặc Biệt
Thánh Gia-cô-bê (tiền) Lời Chúa: Mt 20,20-28 20Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21Người hỏi bà : "Bà muốn gì ?" Bà thưa : "Xin Thầy truyền cho hai con tôi ...
Thứ Tư Tuần 16 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 16 Thường Niên
/ 174 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 16 ThườngNiên Mt 13,1-9 1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng ...
Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên
/ 215 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 16 Thườngniên Lời Chúa: Mt 12,46-50 46Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47Có kẻ thưa Người rằng : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm ...
Ngày 22/7 Thánh Maria Madalena
Ngày 22/7 Thánh Maria Madalena
/ 286 / Đặc Biệt
NGÀY 22 THÁNG 7 Thánh MARIA MADALENA Các Giáo phụ đã tranh luận và các nhà chú giải vẫn còn tìm hiểu xem Giáo hội có kính nhớ ba thánh nữ dưới cùng một danh xưng Maria Madalena hay không? Người thứ nhất là một người nữ tội lỗi. Khi Chúa Giêsu vào ...
Thứ Hai tuần 16 Thường Niên
Thứ Hai tuần 16 Thường Niên
/ 105 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 16 TN Lời Chúa: Mt 12,38-42 38Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng : "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ." 39Người đáp : "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ ...
Chúa Nhật 16 : Nhiều tác Giả
Chúa Nhật 16 : Nhiều tác Giả
/ 296 / Chúa Nhật
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN - C Lời Chúa: St. 18, 1-10a; Cl. 1, 24-28; Lc. 10, 38-42 MỤC LỤC 1. Phục vụ 2. Phần tuyệt hảo. 3. Chọn phần tốt nhất – Thiên Phúc ...
Thứ bảy Tuần 15 Thường Niên
Thứ bảy Tuần 15 Thường Niên
/ 185 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 15 TN Lời Chúa: Mt 12,14-21 14Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su. 15Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. 16Người còn cấm họ không được tiết lộ ...
Thứ Sáu tuần 15 Thường niên
Thứ Sáu tuần 15 Thường niên
/ 284 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 15 TN Lời Chúa: Mt 12,1-8 1 Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: "Ông coi, các môn đệ ông làm ...
Chúa Nhật 16 -Lm Giuse Đỗ Đức Trí
Chúa Nhật 16 -Lm Giuse Đỗ Đức Trí
/ 340 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT XVI TN C:  ĐÓN CHÚA VIẾNG THĂM VÀ PHỤC VỤ CHÚA Giống như người Việt Nam, người Do Thái rất có lòng hiếu khách. Ở những vùng quê, mỗi khi gia đình có khách giống như ngày hội cho gia đình và cho xóm giềng. Có dịp về thăm quê miền Bắc, ...
Chúa Nhật 16: Hiện Tượng "Thánh Soi"
Chúa Nhật  16: Hiện Tượng
/ 237 / Chúa Nhật
Hiện Tuợng “Thánh soi” Chuyện lạ ở đời là chẳng ai thích người khác săm soi chuyện của mình, nhưng đáng tiếc là họ lại thích săm soi chuyện người khác dẫn đến biết bao điều thị phi. Đây là loại người thích “sống hộ” cuộc sống người khác, ...
Thứ Năm tuần 15 Thường Niên
Thứ Năm tuần 15 Thường Niên
/ 338 / Hằng ngày
Thứ Năm  Lời Chúa: Mt 11,28-30 28"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh ...
Thứ Tư tuần 15 Thường Niên
Thứ Tư tuần 15 Thường Niên
/ 279 / Hằng ngày
Thứ Tư Lời Chúa: Mt 11,25-27          25Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, ...
Thứ Ba Tuần 15 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 15 Thường Niên
/ 369 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 15 TN          Lời Chúa: Mt 11,20-24          20Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám ...
Thứ Hai Tuần 15 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 15 Thường Niên
/ 224 / Hằng ngày
Thứ Hai tuần 15 TN Lời Chúa: Mt 10,34-11,1 34"Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. 35Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa ...
Thứ Bảy Tuần 13 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 13 Thường Niên
/ 224 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 14 TN Lời Chúa: Mt 10,24-33 24"Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. 26"Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ...
Chúa Nhật 15 Nhiều Tác Giả
Chúa Nhật 15 Nhiều Tác Giả
/ 633 / Chúa Nhật
Nhớ mang theo trái tim Trường sinh bất tử, muốn được hạnh phúc vĩnh viễn, muốn được sống đời đời, đó là mơ ước muôn đời của mọi người. Hôm nay, một thày thông luật nói lên mơ ước đó khi ông hỏi Chúa “làm cách nào để được hưởng sự sống đời ...
Thứ sáu Tuần 14 Thường Niên
Thứ sáu Tuần 14 Thường Niên
/ 359 / Hằng ngày
Thứ sáu Tuần 14 TN Lời Chúa: Mt 10,16-23          16Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ ...
Thứ Năm Tuần 14 Thường NIên
Thứ Năm Tuần 14 Thường NIên
/ 287 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 14 TN          Lời Chúa: Mt 10,7-15          7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người ...
Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên
/ 513 / Hằng ngày
 Thứ Tư Tuần 14 TN Lời Chúa: Mt 10,1-7          1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật ...
Thứ ba Tuần 14 Thường Niên
Thứ ba Tuần 14 Thường Niên
/ 274 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 14 TN Lời Chúa: Mt 9,32-38          32Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, ...