Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XX Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

/ 13 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN “Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ” –X— Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa mới đem lại sự bình an đích thực cho cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con đặt tất cả niềm hy vọng nơi Chúa, tìm kiếm Chúa, để được an ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm C
/ 344 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN – C Lời Chúa: Kn. 18, 6-9; Dt. 11,1-2.8-19; Lc. 12, 32-48   Mục lục 1. Sức mạnh của đức tin (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C
/ 597 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN “Các con cũng vậy, hãy sẵn sàng” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mở lại con đường về Trời cho chúng con. Xin cho của cải đời này không làm chúng con quên Chúa. Xin cho lòng chúng con khao khát kiếm tìm Chúa, chỉ mình Chúa ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên năm C
/ 326 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: Gv 1,2 ; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21   Mục lục 1. Lòng tham (Gm. Giuse Vũ Văn Thiên, Gp. Hải Phòng) ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm C
/ 435 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN “Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai” –X— Lạy Chúa Giêsu, người khôn ngoan đích thực là người biết đặt Chúa làm trung tâm của đời mình. Chúng con đang sống sự khôn ngoan mà Chúa dạy hay đang sống theo lẽ khôn ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên năm C
/ 392 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13   Mục lục (2022) 1. Tình Cha  (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) 2.  ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XVII Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XVII Thường Niên năm C
/ 562 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN  “Các ngươi hãy xin thì sẽ được” –X— Lạy Chúa, từng giây phút trong đời, chúng con được sống trong tình yêu quan phòng của Chúa. Chúa chăm sóc chúng con phần hồn lẫn phần xác. Có những ơn chúng con nhận biết, nhưng ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C
/ 1221 / Chúa Nhật
Các bài suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên – C Lời Chúa: St. 18, 1-10a; Cl. 1, 24-28; Lc. 10, 38-42   MỤC LỤC ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C
/ 538 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN “Matta rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người Cha, người Thầy, người Bạn của chúng con. Thế nhưng, nhiều người chúng concòn cầu nguyện và coi Chúa, đón tiếp Chúa như một ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C
/ 280 / Chúa Nhật
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên – C Lời Chúa: Đnl. 30, 10-14; Cl. 1, 15-20; Lc. 10, 25-37   MỤC LỤC ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XV Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XV Thường Niên năm C
/ 578 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN “Ai là anh em của tôi?” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con một đức tin đủ lớn, để nhận ra Chúa hiện diện nơi tha nhân, nhất là nơi những người nghèo khó và khổ đau, để biết yêu họ như chính Chúa yêu thương chúng ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm C
/ 799 / Chúa Nhật
Các bài suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên – C Lời Chúa: Is 66, 10-14c; Gl 6, 14-18; Lc 10, 1-12.17-20   MỤC LỤC Thợ gặt và máy gặt – ViKiNi 4 ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XIV Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XIV Thường Niên năm C
/ 529 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN “Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết xây dựng Nước Trời trong tâm hồn chúng con, để khi lòng chúng con đầy tràn hoan lạc và bình an của Chúa Thánh Thần, chúng con trở ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm C
/ 324 / Chúa Nhật
  Các bài suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên – C Lời Chúa: 1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62   MỤC LỤC Cuộc khởi nghĩa thiêng liêng – ViKiNi 3 ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C
/ 713 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN “Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem” –X— Lạy Chúa Giêsu, nhờ cảm nếm được sự phong phú của kho tàng trên Trời, xin giải phóng lòng trí chúng con khỏi sự mê hoặc bởi những kho tàng dưới đất, để chúng con trung ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm C
/ 366 / Chúa Nhật
  Các Bài Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô- C Lời Chúa: St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17 MỤC LỤC ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
/ 328 / Chầu Thánh Thể
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA “Tất cả đều ăn no nê” –X— Lạy Chúa Giêsu, trong hết mọi món quà quý giá Chúa ban cho chúng con ở đời này, không có gì sánh được với món quà Thánh Thể. Tình yêu Chúa dành cho chúng con sâu thẳm đến nỗi Chúa không thể trao cho ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi
/ 862 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM C Lời Chúa: Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15   MỤC LỤC ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
/ 802 / Chúa Nhật
  CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG Lời Chúa: Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3b-7.12-13; Ga 20, 19-23   Mục lục 1. Thánh Thần – Quà tặng của Thiên Chúa  (Gm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Ba Ngôi
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Ba Ngôi
/ 1058 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA BA NGÔI “Những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy…” –X— Lạy Chúa Giêsu, xintuôn đổ Thánh Thần trong chúng con, giúp chúng con kết hợp mật thiết với Chúa, và trong Chúa, chúng con yêu mến và phụng thờ Chúa ...