Thu Ba Tuan 2 Thuong nien
Thu Ba Tuan 2 Thuong nien

/ 203 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 2 TN          Lời Chúa: Mc 2,23-28          23Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt ...
Thứ Hai tuần 2 Thường Niên
Thứ Hai tuần 2 Thường Niên
/ 401 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 2 TN          Lời Chúa: Mc 2,18-22          18Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức ...
Ngày 21/1 Thánh A-Nê trinh Nữ Tử Đạo
Ngày 21/1 Thánh A-Nê trinh Nữ Tử Đạo
/ 270 / Hằng ngày
hánh Anê, đồng trinh tử đạoT4, 20/01/2010 - 18:18Một cuộc đời được gặt bởi gươm đao. Đó là tất cả. Không có nhiều việc, không có nhiều chuyện, nhưng danh tiếng đã nên lẫy lừng. Một sử gia đã chân nhận như thế theo những lời truyền khẩu. Người ta ...
Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường Niên
/ 480 / Hằng ngày
 Thứ Bảy Lời Chúa: Mc 2,13-17 13Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi ...
Chúa Nhật 2 Nhiều Tác Giả
Chúa Nhật 2 Nhiều Tác Giả
/ 736 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C Lời Chúa: Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11 MỤC LỤC 1. Phép lạ 2. Tiệc cưới Cana - ViKiNi 3. Để cho tình mặn nồng - Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 4. Chúa Giêsu là Lời Thiên Chúa 5. Dấu lạ đầu tiên – Lm. Giuse Phạm Thanh ...
Thứ Sáu Tuần 1 Muà Thường Niên
Thứ Sáu Tuần 1 Muà Thường Niên
/ 642 / Hằng ngày
Thứ Sáu          Lời Chúa: Mc 2,1-12          1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ...
Chúa Nhật 2: Hãy Mời Chúa Đến Nhà Bạn
Chúa Nhật 2: Hãy Mời Chúa Đến Nhà Bạn
/ 758 / Chúa Nhật
Hãy Mời Chúa Đến Nhà Bạn Cuộc sống giống như một ly trà, bất luận đầy hay vơi, nóng hay lạnh, nồng hay nhạt, cũng đều có dư vị riêng của nó. Con người cũng vậy, chẳng ai giống ai, mỗi người có một lý tưởng, một cách sống riêng, có người ôm giấc ...
Thứ Năm Tuần 1 Mùa Thường NIên
Thứ Năm Tuần 1 Mùa Thường NIên
/ 562 / Hằng ngày
Thứ Năm Lời Chúa: Mc 1,40-45 40Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 41Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi !" 42Lập ...
Thứ Tư Tuần 1 Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần 1 Mùa Thường Niên
/ 507 / Hằng ngày
Thứ Tư Lời Chúa:Mc 1,29-39 29Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho ...
Thứ Ba Tuần 1 Thường nien
Thứ Ba Tuần 1 Thường nien
/ 564 / Hằng ngày
Thứ Ba          Lời Chúa: Mc 1,21b-28          21Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày Sa-bát, Người vào hội đường giảng ...
Thứ Hai tuần 1 Thường Nien
Thứ Hai tuần 1 Thường Nien
/ 776 / Hằng ngày
Thứ Hai          Lời Chúa: Mc 1,14-20          14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói : ...
Thứ Bay sau Lể Hiển Linh
Thứ Bay sau Lể Hiển Linh
/ 356 / Hằng ngày
Thứ Bảysau Lễ Hiển             Lời Chúa: Ga 3,22-30          22 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông ...
Chúa Giê-su là Chiên Gánh Tội
Chúa Giê-su là Chiên Gánh Tội
/ 910 / Chúa Nhật
Chiên Gánh Tội Con người sinh ra vốn không ai hoàn hảo, và mỗi người chúng ta thường tự chất vấn bản thân mình không biết bao nhiêu lần trong đời về những điểm yếu của bản thân.  Nhưng liệu có bao nhiêu người trong chúng ta dám thẳng thắn thừa ...
Chúa Nhật 1: Thiên Chúa Nhập Cuộc
Chúa Nhật 1: Thiên Chúa Nhập Cuộc
/ 476 / Chúa Nhật
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA:  THIÊN CHÚA NHẬP CUỘC VỚI CON NGƯỜI Các công nhân của thành phố Rôma hết sức ngạc nhiên và vui mừng vì hôm đó trong căn tin, nơi những công nhân lao động chân tay của thành phố vẫn thường ăn trưa, mọi người thấy Đức ...
Thứ Sáu sau Lễ HIển Linh
Thứ Sáu sau Lễ HIển Linh
/ 725 / Hằng ngày
Thứ Sáusau lễ Hiển Linh Lời Chúa: Lc 5,12-16 12Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia ; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng : "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."13Người giơ ...
Chúa Nhật CGS Chịu Phép Rửa Nhiều Tác GIả
Chúa Nhật CGS Chịu Phép Rửa Nhiều Tác GIả
/ 708 / Chúa Nhật
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22 MỤC LỤC 1. Lễ Chúa Chịu Phép Rửa - ViKiNi 2. Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành 3. Chúa chịu phép rửa 4. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 5. Đức Giêsu chịu phép rửa 6. ...
Thứ Năm sau lễ Hiển Linh
Thứ Năm sau lễ Hiển Linh
/ 550 / Hằng ngày
Thứ NămSau lễ Hiển Linh          Lời Chúa: Lc 4,14-22a          14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ...
Thư Tư sau tuần Hiển Linh
Thư Tư sau tuần Hiển Linh
/ 672 / Hằng ngày
  Thứ TưSau Lễ Hiễn Linh Lời Chúa: Mc 6,45-52 45Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. 46Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu ...
THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH
THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH
/ 813 / Hằng ngày
Thứ BaSai Lễ Hiển Linh Lời Chúa: Mc 6,34-44 34Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ ...
Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh
Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh
/ 629 / Hằng ngày
Thứ HaiSau Lễ Hiển Linh Lời Chúa: Mt 4,12-17.23-25 12Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và ...