Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm C

/ 52 / Chúa Nhật
  Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên C Lời Chúa: Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31 – 13,13; Lc 4,21-30 ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Thường Niên năm C
/ 142 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN “Chúa Giêsu không chỉ được sai đến với người Do Thái” –X— Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa nhập thể làm người, Chúa đã thiết lập Nước Chúa, mở ra kỷ nguyên cứu độ, mở ra cho chúng con tương lai tươi đẹp và hy vọng. Xin ban cho ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm C
/ 738 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 Mục lục 1.  ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Thường Niên năm C
/ 228 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến trần gian để đem lại cho chúng con niềm hy vọng vĩnh cửu khi mở ra cho cuộc đời chúng con nẻo đường về Trời, là “vương quốc vĩnh ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm C
/ 677 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lời Chúa: Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11 Mục lục 1.  ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Thường Niên năm C
/ 289 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN “Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana, miền Galilêa” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến đổ đầy niềm vui thời Thiên Sai vào gia đình nhân loại. Xin Chúa hãy đến với gia đình chúng con, không như một vị khách đến rồi ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa
/ 941 / Chúa Nhật
CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM C Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22   Mục lục 1. Trời mở ra _ Lm Ant. Nguyễn Cao Siêu, SJ 2. Ơn gọi làm con _ Lm G.B Trần Văn Hào, SDB 3. Con là Con Chí Ái ...
Suy Niệm Chầu Thánh thể - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Suy Niệm Chầu Thánh thể - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
/ 417 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA “Đức Kitô chịu phép rửa xong và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra” –X— Lạy Chúa Giêsu, trong phận người, Chúa đã luôn sống là con yêu dấu của Chúa Cha. Nhờ cuộc tử nạn và phục sinh, Chúa đã cho chúng con được ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh
/ 360 / Chúa Nhật
  MỤC LỤC 1. Đi theo ánh sao ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Hiển Linh
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Hiển Linh
/ 241 / Chầu Thánh Thể
LỄ HIỂN LINH “Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy đức Vua” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể để tiếp tục đem ơn cứu độ đến cho chúng con. Xin giúp chúng con trung thành bước theo Chúa và nhiệt thành làm chứng cho Chúa. LỜI ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất
/ 421 / Chúa Nhật
  1. NOI GƯƠNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC (*) – Chú giải Lm. Inhaxiô Hồ Thôg  7 2. THƯA VÂNG VỚI THIÊN CHÚA MỖI NGÀY (*)- Achille Dergeest 16 3. GIA ĐÌNH KIỂU MẪU-  Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái 18 4. ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Thánh Gia
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Thánh Gia
/ 142 / Chầu Thánh Thể
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA, THÁNH GIUSE “Hai ông bà gặp Chúa Giêsu đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ” –X—  Lạy Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa đến viếng thăm gia đình nhân loại và trở nên người nhà của chúng con, chia sẻ và thánh ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Lễ Giáng Sinh - Ban Ngày
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Lễ Giáng Sinh - Ban Ngày
/ 334 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chỉ như hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ bao la, là loài thụ tạo vô ơn với Đấng tạo dựng mình, thế mà Chúa vẫn giữ trọn tình yêu trung ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
/ 807 / Chúa Nhật
  Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C Lời Chúa: Mk 5,1-4; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45 MỤC LỤC ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C
/ 376 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chỉ như hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ bao la, là loài thụ tạo vô ơn với Đấng tạo dựng mình, thế mà Chúa vẫn giữ trọn tình yêu trung ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C
/ 249 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C Lời Chúa: Xp 3,14-18; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18 —†— MỤC LỤC ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C
/ 643 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG “Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” –X— Lạy Chúa Giêsu,Chúa đã nhập thể làm người để chia sẻ đến cùng phận người của chúng con. Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại, để thánh hiến thời gian và làm cuộc đời chúng con trở ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C
/ 1555 / Chúa Nhật
Các bài suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C Lời Chúa: Br 5,1-9; Pl 1,4-6. 8-11; Lc 3,1-6   MỤC LỤC ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C
/ 461 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG “Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” –X— Lạy Chúa Giêsu,Chúa đã nhập thể làm người để chia sẻ đến cùng phận người của chúng con. Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại, để thánh hiến thời gian và làm cuộc đời chúng con trở ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C
/ 634 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG “Giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến” –X— Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã dẫnchúng con vào Năm Phụng Vụ mới, cho chúng con thêm thời gianđể canh tân đời sống theo thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con tận dụng ân sủng Chúa ban, để chuẩn ...