CN 3 MC: Nhận Ra Ý Chúa
CN 3 MC: Nhận Ra Ý Chúa

/ 616 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT III MC C: NHẬN RA Ý CHÚA TRONG  CÁC BIẾN CỐ VÀ KHÔNG NGỪNG SÁM HỐI Những năm gần đây, dường như truyền thông thế giới đang hợp lực để tấn công vào Giáo Hội. Họ tô vẽ một hình ảnh Giáo Hội như hang ổ của tội ác, là nơi dung túng cho ...
Thứ Bảy tuần 2 Mùa chay
Thứ Bảy tuần 2 Mùa chay
/ 278 / Hằng ngày
Thứ Bảy          Lời Chúa: Lc 15,1-3.11-32          1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người ...
Thứ Sáu Tuần 2 Mùa chay
Thứ Sáu Tuần 2 Mùa chay
/ 490 / Hằng ngày
Thứ Sáu          Lời Chúa: Mt 21,33-43.45-46          33Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác : "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào ...
CN 3 MC: Hãy Có Cái Nhìn Bao Dung
CN 3 MC: Hãy Có Cái Nhìn Bao Dung
/ 479 / Hằng ngày
Chúa Nhật Lời Chúa: Lc 13,1-9 1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2Đức Giê-su đáp lại rằng : "Các ông ...
Chúa Nhật 3 MC Nhiều Tác Giả
Chúa Nhật 3 MC Nhiều Tác Giả
/ 284 / Hằng ngày
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C Lời Chúa: Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 MỤC LỤC 1. Tai họa và sám hối - ViKiNi 2. Sám hối 3. Sám hối. 4. Hãy trở về với tình thương của Thiên Chúa 5. Hối cải – Lm. Giuse Trần Việt Hùng 6. Tai họa và tội lỗi – Cố ...
Thứ Năm tuần 2 Mùa chay
Thứ Năm tuần 2 Mùa chay
/ 460 / Hằng ngày
Thứ Năm tuần 2 mùa chay Lời Chúa: Lc 16, 19-31          19"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy ...
Thứ Tư Tuần 2 Mùa chay
Thứ Tư Tuần 2 Mùa chay
/ 485 / Hằng ngày
Thứ Ba tuần II Mùa chay          Lời Chúa: Mt 23,1-12          1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2"Các kinh sư và ...
Thánh Giuse: Bóng Thái Sơn
Thánh Giuse: Bóng Thái Sơn
/ 547 / Đặc Biệt
Bóng thái sơn Một người phú hộ giàu có nọ, khi đến tuổi già yếu, biết mình đã gần đất xa trời, ông liền gọi những người mắc nợ đến để yêu cầu thanh toán nợ nần.  Ông phán bảo những con nợ rằng: nếu các ngươi không thể trả nợ cho ta ở đời ...
Chầu Thánh Thể - CN III Mùa Chay, năm C
Chầu Thánh Thể - CN III Mùa Chay, năm C
/ 346 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY “Các ngươi cứ phá hủy đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại” –X— Lạy Chúa Giêsu, khi đến trần gian, Chúa lên tiếng mời gọi nhân loại hoán cải, trở về với Chúa để được cứu độ. Xin cho chúng con lắng nghe tiếng Chúa ...
Thứ Hai tuần 2 Mùa chay
Thứ Hai tuần 2 Mùa chay
/ 373 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần II Mùa Chay          Lời Chúa: Lc 6,36-38          36"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37Anh em đừng xét đoán, thì ...
Chúa Nhật 2 MC Lạc Chúa Ở Đâu?
Chúa Nhật 2 MC Lạc Chúa Ở Đâu?
/ 662 / Chúa Nhật
Lạc Chúa Ở Đâu? Một người hàng xóm nhìn thấy bạn mình quì gối và chống tay tìm kiếm vật gì đó ngoài sân. Ông lên tiếng hỏi:  Ông bạn ơi! Ông đang kiếm gì đó?  Tôi kiếm chìa khóa của tôi.Cả hai người cùng quì gối để kiếm.Sau khi tìm ...
Thứ Bảy tuần 1 Mùa chay
Thứ Bảy tuần 1 Mùa chay
/ 460 / Hằng ngày
Thứ Bảy. Tuần1 Mùa Chay          Lời Chúa: Mt 5,43-48          43"Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44Còn Thầy, Thầy ...
CN 2 MC: Hãy Kiên Nhẫn Vượt Qua Khó Khăn
CN 2 MC: Hãy Kiên Nhẫn Vượt Qua Khó Khăn
/ 599 / Chúa Nhật
Chúa Nhật II Mùa Chay Lời Chúa: Lc 9,28b-36 28Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên ...
Thứ Sáu Tuấn 1 Mùa Chay
Thứ Sáu Tuấn 1 Mùa Chay
/ 473 / Hằng ngày
Thứ Sáu tuần 1 mùa chay          Lời Chúa: Mt 5,20-26          20"Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người ...
CN 2 MC: Đức Tin Giúp Vượt Qua Khó Khăn Thử Thách
CN 2 MC: Đức Tin Giúp Vượt Qua Khó Khăn Thử Thách
/ 217 / Hằng ngày
CHÚA NHẬT II MC C:  ĐỨC TIN GIÚP VƯỢT QUA KHÓ KHĂN THỬ THÁCH Có nhiều người trong chúng ta đã từng đến với Lòng Chúa Thương Xót tại giáo điểm Tin Mừng – Sài Gòn và đón nhận được nhiều ơn chữa lành thể xác và tâm hồn. Tất cả những người đứng lên ...
CN 2 MC: Nhiều Tác Giả
CN 2 MC: Nhiều Tác Giả
/ 476 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY C Lời Chúa: St 15,5-12.17-18; Pl 3,17–4,1; Lc 9,28b-36 MỤC LỤC 1. Biến hình và đổi đời - ViKiNi 2. Cùng bước theo Đức Giêsu 3. Biến hình 4. Theo Chúa đến núi Tabor - Nguyễn Hiếu 5. Từ đau khổ đến vinh quang 6. Biến đổi 7. Nhìn ...
Thứ Năm Tuần 1 Mùa Chay
Thứ Năm Tuần 1 Mùa Chay
/ 502 / Hằng ngày
Thứ Năm tuần I Mùa Chay          Lời Chúa: Mt 7,7-12          7 "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8Vì hễ ai ...
Thứ Tư tuần 1 Mùa chay
Thứ Tư tuần 1 Mùa chay
/ 439 / Hằng ngày
ThứTưsau CN I Mùa chay Lời Chúa Lc 11,29-32 Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của ...
Thứ Ba Tuần 1 Mùa chay
Thứ Ba Tuần 1 Mùa chay
/ 413 / Hằng ngày
Thứ Ba sau CN I Mùa Chay Lời Chúa: Mt 6, 7-15 7 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng :” Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã ...
Chầu Thánh Thể - CN II Mùa Chay, năm C
Chầu Thánh Thể - CN II Mùa Chay, năm C
/ 570 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY “Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ưa thích sự thinh lặng, xin dạy chúng con thinh lặng để ở một mình với Chúa, trò chuyện, lắng nghe và thấm nhuần Lời Chúa. Xin dạy ...