Thứ Năm tuần 2 TN
Thứ Năm tuần 2 TN

/ 75 / Hằng ngày
   Thứ Năm         Lời Chúa: Mc 3,7-12         7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ ...
Thánh An-tôn Viện Phụ
Thánh An-tôn Viện Phụ
/ 286 / Đặc Biệt
THÁNH ANTÔN, viện phụ Mc 2, 1-12   Ngày 17/01 Thánh Antôn, viện phụ thọ tới 105 tuổi. Một tuổi đời thật sung mãn được Chúa chúc lành. Ca nhập lễ trong ngày lễ thánh Antôn đã ca ngợi người công chính như sau: "Người công chính vươn lên tựa cây ...
Thứ Ba tuần 2 TN
Thứ Ba tuần 2 TN
/ 373 / Hằng ngày
Thứ Ba         Lời Chúa: Mc 2,23-28         23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói với ...
Chúa Nhật III TN B
Chúa Nhật III TN B
/ 171 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN “Anh em hãy Sám Hối và tin vào Tin Mừng” Lạy Chúa Giêsu, Chúa ngự nơi Bí tích Thánh Thể để mời gọi chúng con trở về với Chúa, hầu tìm lại sự sống đã  bị tổn thương hay mất đi bởi tội lỗi. Xin cho chúng con nghe được ...
Thứ Hai tuần 2 TN
Thứ Hai tuần 2 TN
/ 360 / Hằng ngày
Thứ Hai         Lời Chúa: Mc 2,18-22         18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giê-su : "Tại sao các môn đệ ông Gio-an ...
Thứ Bảy tuần 1: Tình Yêu Biến Đổi Phận Người
Thứ Bảy tuần 1: Tình Yêu Biến Đổi Phận Người
/ 153 / Hằng ngày
TÌNH YÊU ĐÃ BIẾN ĐỔI PHẬN NGƯỜI Theo truyền thuyết,  Lêvi con ông Anphê (và ông còn có tên gọi là Matthêu). Ông là một người thu thuế ở Caphanaum,  phục vụ cho Vua Hêrôđê Antipas.  Câu chuyện này  đã ...
Thứ Bảy tuần 1 TN
Thứ Bảy tuần 1 TN
/ 252 / Hằng ngày
Thứ Bảy Lời Chúa: Mc 2,13-17 13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi !" Ông ...
Chúa Nhật 2 TN: Được Gọi Trở Nên bạn Của Chúa
Chúa Nhật 2 TN: Được Gọi Trở Nên bạn Của Chúa
/ 604 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT II TN B: ĐƯỢC GỌI ĐỂ TRỞ NÊN BẠN CỦA CHÚA   Trải qua cuộc sống đạt đến đỉnh cao của thành công, danh vọng thời trẻ, Philippe Murlryne – một trung vệ nổi tiếng của các đội bóng Manchester United, đã vắng mặt một thời gian dài. Sau đó, ...
Thứ Sáu tuần 1 TN
Thứ Sáu tuần 1 TN
/ 352 / Hằng ngày
Thứ Sáu         Lời Chúa: Mc 2,1-12         1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân ...
Chúa Nhật 2 TN: TRuyền Giáo Cho Thế Giới Ảo
Chúa Nhật 2 TN: TRuyền Giáo Cho Thế Giới Ảo
/ 409 / Chúa Nhật
Truyền Giáo Trong Thế Giới Ảo Ngày nay không ai phủ nhận sự tích cực của công nghệ thông tin. Con người ngày nay đang tận dụng rất nhiều về công nghệ để giải quyết công việc hằng ngày. Với thời đại hôm nay chỉ cần ngồi một chỗ là có thể làm được mọi ...
Chúa Nhật 2 Nhiều Tác Giả
Chúa Nhật 2 Nhiều Tác Giả
/ 311 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B Lời Chúa: 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42 MỤC LỤC 1. Ơn gọi Chúa nhật hôm nay có thể được coi là Chúa nhật của ơn gọi. Thực vậy, bài đọc một ghi lại câu chuyện Chúa gọi Samuel một cách đích danh và cậu đã ...
Thứ Năm tuần 1 TN
Thứ Năm tuần 1 TN
/ 384 / Hằng ngày
Thứ Năm Lời Chúa: Mc 1,40-45 40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi !" 42 Lập tức, ...
Thứ Tư tuần 1 TN
Thứ Tư tuần 1 TN
/ 435 / Hằng ngày
Thứ Tư Lời Chúa:Mc 1,29-39 29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người ...
Thứ ba tuần 1 TN
Thứ ba tuần 1 TN
/ 462 / Hằng ngày
Thứ Ba         Lời Chúa: Mc 1,21b-28         21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời ...
Chúa Nhật II TN B
Chúa Nhật II TN B
/ 331 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN “Họ xem chỗ Người ở và ở lại với Người” Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian, mặc lấy phận người, chết trên Thập giá và đã sống lại, để giải thoát chúng con khỏi tội và cho chúng con dự phần vào sự sống của Thiên Chúa. ...
CGS Chịụ Phép Rửa: Liên Đới Tội Nhân
CGS Chịụ Phép Rửa: Liên Đới Tội Nhân
/ 367 / Hằng ngày
Liên Đới Tội Nhân Có một lần dạy giáo lý tôi hỏi các em: Thông thường khi phạm tội điều đầu tiên mình phải làm gì? Một em trả lời : thưa cha bỏ chạy ạh! Nghe qua tưởng là chuyện đùa nhưng điều đó mới là lẽ thường tình. Ai phạm tội mà không bỏ chạy? ...
Lễ Hiển Linh Nhiều Tác Giả
Lễ Hiển Linh Nhiều Tác Giả
/ 537 / Chúa Nhật
SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH – Năm B Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 MỤC LỤC 1. Gặp Chúa. 4 2. Ngôi Sao Giáng Sinh. 6 3. Gặp gỡ Chúa. 8 ...
Ngày 06/01
Ngày 06/01
/ 425 / Hằng ngày
Ngày 06/01 Lời Chúa: Mc 1,7-11 7 Ông rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong ...
Ngày 05/01
Ngày 05/01
/ 398 / Hằng ngày
Ngày 05.01 Lời Chúa: Ga 1,43-51 43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói : "Anh hãy theo tôi." 44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô. 45 Ông Phi-líp-phê gặp ông ...
Lễ Hiển Linh: Đường Đến Với Chúa
Lễ Hiển Linh: Đường Đến Với Chúa
/ 541 / Chúa Nhật
Đường Đến Với Chúa Cuộc sống người ta vẫn gọi là chốn ba đào. Cuộc sống chẳng mấy khi bình yên. Con người luôn phải tất bật vì cơm áo gạo tiền, vì công danh sự nghiệp, vì bổn phận với gia đình và xã hội. Có nhiều người cảm thấy cuộc sống mệt mỏi ...