Thứ Bảy Tuần 3 Mùa chay Năm B
Thứ Bảy Tuần 3 Mùa chay Năm B

/ 282 / Hằng ngày
Thứ Bảy          Lời Chúa: Lc 15,1-3.11-32          1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người ...
Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B: Hãy Chống Lại Cái Xấu
Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B: Hãy Chống Lại Cái Xấu
/ 355 / Chúa Nhật
Hãy Chống Lại Cái Xấu Có người nhắn tin hỏi tôi: có nên bắt tại trận bố con ngoại tình không cha? Tôi hỏi lại: bắt tại trận mình sẽ được gì ? mất gì? Sự xấu buộc phải lên án nhưng làm cho nhau mất mặt, tổn thương sẽ chẳng bao giờ chữa lành ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhãt 3 Mùa Chay Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhãt 3 Mùa Chay Năm B
/ 500 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY B Lời Chúa: Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25 MỤC LỤC 1. Đền thờ di động - Huệ Minh 2. Đền thờ là Nhà Cha Ta - ViKiNi 3. Ánh sáng phục sinh 4. Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành 5. Yếu tố con người. 6. Đền thờ. 7. Thanh tẩy ...
Thứ Sáu Tuần 2 Mùa chay
Thứ Sáu Tuần 2 Mùa chay
/ 480 / Hằng ngày
Thứ Sáu          Lời Chúa: Mt 21,33-43.45-46          33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác : "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ...
Thứ Năm Tuần 2 Mùa Chay
Thứ Năm Tuần 2 Mùa Chay
/ 476 / Hằng ngày
Thứ Năm tuần 2 mùa chay Lời Chúa: Lc 16, 19-31          19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt ...
Thứ Tư Tuần 2 Mùa chay
Thứ Tư Tuần 2 Mùa chay
/ 393 / Hằng ngày
Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay Lời Chúa: Mt 20,17-28 17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông : 18 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. ...
Thứ Ba Tuần 2 Mùa Chay
Thứ Ba Tuần 2 Mùa Chay
/ 386 / Hằng ngày
Thứ Ba tuần II Mùa chay          Lời Chúa: Mt 23,1-12          1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 "Các kinh sư ...
Thứ Hai Tuần 2 Mùa chay
Thứ Hai Tuần 2 Mùa chay
/ 422 / Hằng ngày
  Thứ Hai Tuần II Mùa Chay          Lời Chúa: Lc 6,36-38          36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em ...
Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B: Hãy Chống Lại Cái Xấu
Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B: Hãy Chống Lại Cái Xấu
/ 607 / Chúa Nhật
Hãy Chống Lại Cái Xấu Có người nhắn tin hỏi tôi: có nên bắt tại trận bố con ngoại tình không cha? Tôi hỏi lại: bắt tại trận mình sẽ được gì ? mất gì? Sự xấu buộc phải lên án nhưng làm cho nhau mất mặt, tổn thương sẽ chẳng bao giờ chữa lành ...
Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay
Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay
/ 322 / Hằng ngày
Thứ Bảy. Tuần 1 Mùa Chay          Lời Chúa: Mt 5,43-48          43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay
/ 462 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY B Lời Chúa: St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 MỤC LỤC 1. Tin để lên núi - Huệ Minh 2. Muốn hạnh phúc phải vâng lời Người - ViKiNi 3. Biến đổi lòng tin - Biến đổi cuộc đời! 4. Xin ơn biến đổi 5. Abraham 6. Đức tin ...
Thứ Sáu Tuần 1 Mùa chay
Thứ Sáu Tuần 1 Mùa chay
/ 374 / Hằng ngày
Thứ Sáu tuần 1 mùa chay          Lời Chúa: Mt 5,20-26          20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và ...
Thứ Năm Tuần 1 Mùa chay
Thứ Năm Tuần 1 Mùa chay
/ 642 / Hằng ngày
Thứ Năm tuần I Mùa Chay          Lời Chúa: Mt 7,7-12          7 "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì ...
Thứ Tư Tuần 1 Mùa Chay
Thứ Tư Tuần 1 Mùa Chay
/ 300 / Hằng ngày
Thứ Tư sau CN I Mùa chay Lời Chúa Lc 11,29-32 Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài ...
Thứ Ba Tuần 1 Mùa Chay
Thứ Ba Tuần 1 Mùa Chay
/ 520 / Hằng ngày
Thứ Ba sau CN I Mùa Chay Lời Chúa: Mt 6, 7-15 7 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng :” Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã ...
Ngày 22/2 Lập Tông Tòa Thánh Phê-rô
Ngày 22/2 Lập Tông Tòa Thánh Phê-rô
/ 506 / Đặc Biệt
Phê-rô Đứng dạy sau vấp ngã Nếu như Thánh Phaolô có ngày té ngựa để làm lại cuộc đời thì thánh Phêrô có mẻ cá kỳ diệu nhờ vâng lời để đứng dậy làm lại cuộc đời          Hôm nay lễ lập tông tòa thánh ...
Các Bài Suy Niệm 1 Mùa Chay Năm B
Các Bài Suy Niệm 1 Mùa Chay Năm B
/ 546 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY B Lời Chúa: St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15   MỤC LỤC 1. Cải thiện 2. Nơi hoang dã 3. Chiến thắng lòng tham – Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền 4. Đức Giêsu chia sẻ thân phận con người 5. Hạnh phúc trong tầm tay – Lm. Giuse Đỗ Vân ...
Thứ Bảy sau lễ Tro
Thứ Bảy sau lễ Tro
/ 451 / Hằng ngày
Thứ Bảy sau Lễ Tro          Lời Chúa: Lc 5,27-32          27 Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở ...
Chúa Nhật 1 MC: Cám Dỗ Là Gì?
Chúa Nhật 1 MC: Cám Dỗ Là Gì?
/ 514 / Chúa Nhật
Cám Dỗ Là Gì? Từ xa xưa cha ông ta đã sử dụng 2 từ cám dỗ, và cho đến hôm nay, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng nó như một tiếp nối của truyền thống. Cám dỗ là sự lôi kéo thúc dục, khơi gợi lòng ham muốn của con người và khiến họ thực hiện ...
Thứ Sáu sau Lễ Tro
Thứ Sáu sau Lễ Tro
/ 454 / Hằng ngày
Thứ Sáu Sau Lễ Tro          Lời Chúa: Mt 9,14-15          14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : "Tại sao chúng tôi và các ...