Thứ Tư Tuần 2 Mùa Vọng
Thứ Tư Tuần 2 Mùa Vọng

/ 161 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 2 Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 11,28-30 28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và ...
Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng
Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng
/ 258 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 18,12-14 12 "Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà t?m được, th? Thầy bảo ...
Thứ Hai 09/12 Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm
Thứ Hai 09/12 Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm
/ 352 / Đặc Biệt
        Vẻ đẹp của Mẹ Maria Có một đứa trẻ vô gặp cha: Thưa cha, con có phạm sự dơ bẩn một lần! Cha xứ ngạc nhiên vì đứa bé này còn rất nhỏ tại sao có thể làm chuyện dơ bẩn? Nên cha bèn hỏi: Con phạm tội dơ bẩn như thế ...
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng: Sám Hối
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng: Sám Hối
/ 265 / Chúa Nhật
ĐỢI MONG           Mùa vọng là mùa trông đợi. Chúng ta trông đợi Chúa đến trong đêm giáng sinh. Đó là một sự trông đợi có tính cách nghi lễ nhằm kỷ niệm sinh nhật Chúa Giêsu tại Bêlem. Nhưng đồng thời ...
Thứ Bảy Tuần 1 Mùa vọng
Thứ Bảy Tuần 1 Mùa vọng
/ 208 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 9,35-10,1.6-8 35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh ...
Chúa Nhật 2 MC: Thay Đổi Cần Quyết Liệt
Chúa Nhật 2 MC: Thay Đổi Cần Quyết Liệt
/ 446 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG A: THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CÁCH QUYẾT LIỆT Có một bà mẹ tâm sự: “Thưa cha con buồn lắm vì cả hai đứa con nhà con đều bị nghiện. Nó chẳng chịu làm ăn gì. Con đã đưa nó đi cai mấy lần mà khi về nó vẫn chứng nào tật nấy. Ở nhà hở ra ...
Thứ Sáu Tuần 1 Mùa vọng
Thứ Sáu Tuần 1 Mùa vọng
/ 266 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 9,27-31 27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng : "Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !" 28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy ...
CHÚA NHẬT 2 MV: NOI GUONG GIOAN SỐNG KHIÊM TỐN
CHÚA NHẬT 2 MV: NOI GUONG GIOAN SỐNG KHIÊM TỐN
/ 313 / Chúa Nhật
NOI GƯƠNG GIOAN SỐNG KHIÊM TỐN Đọc bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy cảm phục con người của Gioan. Ngài thật thánh thiện và đầy khiêm tốn. Ngài không lợi dụng để đánh bóng tên tuổi mình. Ngài luôn biết mình là ai để sống đúng với vai trò của ...
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Nhiều Tác Giả
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Nhiều Tác Giả
/ 159 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A Lời Chúa: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 MỤC LỤC 1. “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến” - ViKiNi 2. Suy niệm của Huệ Minh 3. Sám hối 4. Hãy thống hối, vì nước trời gần đến 5. Hoa trái cuộc đời 6. Đấng sẽ đến 7. Trở về cùng ...
Thứ Năm Tuần 1 Mùa vọng
Thứ Năm Tuần 1 Mùa vọng
/ 334 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 1 Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 7,21.24-27 21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : "Lạy Chúa ! lạy Chúa !" là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà ...
Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng
Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng
/ 295 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 15,29-37 29 Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. 30 Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và ...
Ngày 03/12 Thánh Phanxico Xavie
Ngày 03/12 Thánh Phanxico Xavie
/ 335 / Hằng ngày
THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ. Lễ kính. Is 11:1-10; Lc 10:21-24 LOAN BÁO TIN MỪNG NHƯ THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ           Thánh Phanxicô Xaviê sinh năm 1506 tại lâu đài Xaviê trong một gia đình quyền quý ...
THỪ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG
THỪ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 269 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 8,5-11 5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn ...
Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A - Nhiều Tác Giả
Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A - Nhiều Tác Giả
/ 652 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A Lời Chúa: Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44 MỤC LỤC 1. Canh thức và sẵn sàng chờ đón Chúa - Dã Quỳ 2. Tỉnh thức chờ Chúa đến - Huệ Minh 3. Ngày quang lâm - ViKiNi 4. Tỉnh thức và chờ đợi - Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 5. Thái độ ...
30/11 Thánh An Rê Tông Đồ
30/11 Thánh An Rê Tông Đồ
/ 234 / Đặc Biệt
THEO CHÚA NHƯ ANDRÊ           Tin Mừng hôm nay kể chuyện Chúa Giêsu gọi bốn ngư phủ đầu tiên làm môn đệ, trong đó có thánh Anrê chúng ta mừng kính hôm ...
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A: Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A: Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng
/ 637 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG A:  HÃY TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG Từ hàng chục năm qua, điện ảnh Hollywood luôn thành công bởi các bộ phim về ngày tận thế. Tất cả những bộ phim này đều diễn tả theo sự tưởng tượng của con người về ngày cuối cùng của vũ trụ và ...
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng: Cuộc Đời là Phù Vân
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng: Cuộc Đời là Phù Vân
/ 430 / Chúa Nhật
Cuộc Đời Là Phù Vân Thời buổi văn minh hôm nay dường như ai cũng có những chuyện riêng tư trên internet, ai lại chẳng nóng lòng muốn đọc một vài cái email, hay nôn nao chờ mạng để vào thăm trang facebookcủa mình. Nhưng có ...
Thứ Sáu Tuần 34 Thường Niên
Thứ Sáu Tuần 34 Thường Niên
/ 223 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 34 Thường Niên Lời Chúa: Lc 21,29-33 29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn : "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần ...
Thứ Năm Tuần 34 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 34 Thường Niên
/ 216 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 34 Thường Niên Lời Chúa: Lc 21,20-28 20 "Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. 21 Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi ; ...
Thứ Tư Tuần 34 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 34 Thường Niên
/ 335 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 34 Thường Niền Lời Chúa: Lc 21,12-19 12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh ...