Tỉnh Thức Mùa Vọng
Tỉnh Thức Mùa Vọng

/ 147 / Chúa Nhật
 Tỉnh thức           Mùa Vọng luôn được nối kết với mùa Giáng Sinh, kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta. Nhưng nếu biến cố đó không gợi lên trong tôi một dư âm nào, việc ...
Chúa Nhật I Mùa Vọng
Chúa Nhật I Mùa Vọng
/ 154 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG  “Chúng con hãy tỉnh thức, vì không biết lúc nào chủ nhà trở về” –X— Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã dẫn chúng con vào Mùa Vọng khai mở Năm Phụng Vụ mới, chuẩn bị chúng con tưởng ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B
/ 306 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG B Lời Chúa: Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37 MỤC LỤC 1. Tỉnh thức - Huệ Minh 2. Suy niệm của Lm. Joshepus Quang Nguyễn 3. Chúa sẽ đến trong vinh quang 4. Phải canh thức! – Lm. Trầm Phúc 5. Tỉnh thức 6. Suy niệm ...
CHúa Nhật 1 MV: Sống Là Biết Chờ Đợi
CHúa Nhật 1 MV: Sống Là Biết Chờ Đợi
/ 395 / Chúa Nhật
 Cuộc sống là biết... chờ đợi! Ai cũng bảo: "Sống là không chờ đợi"! Chờ đợi là dại. Chờ đợi là ngu. Nhưng có thật chúng ta sống mà không chờ đợi được ư? Thực ra, cuộc sống con người là đi vào vô vàn bến bờ chờ đợi, đến nỗi có ...
Thứ Bảy Tuần 34 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 34 Thường Niên
/ 281 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 34 Thường Niên Lời Chúa: Lc 21,34-36 34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập ...
THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 312 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 34 Thường Niên Lời Chúa: Lc 21,29-33 29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn : "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần ...
Thứ Năm Tuần 34 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 34 Thường Niên
/ 332 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 34 Thường Niên Lời Chúa: Lc 21,20-28 20 "Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. 21 Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi ; ...
Thứ Tư Tuần 34 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 34 Thường Niên
/ 337 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 34 Thường Niền Lời Chúa: Lc 21,12-19 12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh ...
24/11 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
24/11 Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
/ 286 / Đặc Biệt
NOI GƯƠNG CHA ÔNG CHỌN CHÚA LÀ LẼ SỐNG Hôm nay, chúng ta hân hoan cùng với toàn thể Giáo Hội Việt Nam mừng kính trọng thể lễ các thánh Tử đạo tại Việt Nam. Đây là một ngày vui mừng chung của tất cả chúng ta, những kitô hữu mang trong mình dòng máu ...
Thứ Hai Tuần 34 Thường NIên
Thứ Hai Tuần 34 Thường NIên
/ 334 / Hằng ngày
Thứ Hai Lời Chúa: Lc 21,1-4 1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói : ...
Vua Đời Ta
Vua Đời Ta
/ 381 / Chúa Nhật
CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46 VUA TÌNH YÊU           Quan niệm bình thường của con người là gắn liền ông vua với ngai vàng, với quyền lực, ...
Thứ bảy tuần 33 Lễ Mẹ Dâng Mình Cho Chúa
Thứ bảy tuần 33 Lễ Mẹ Dâng Mình Cho Chúa
/ 221 / Chúa Nhật
Lễ nhớ. Kh 11,4-12; Lc 20,27-40 DÂNG MÌNH CHO CHÚA NHƯ MẸ           Hôm nay Hội thánh mừng ngày kỷ niệm Đức Mẹ dâng mình đó. Lễ này mới được Hội thánh công nhận và phổ biến rộng khắp vào thế kỷ 14. ...
Thứ Bảy Tuần 33 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 33 Thường Niên
/ 157 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 33 Thường Niên Lời Chúa: Lc 20,27-40 27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su : "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều ...
Lễ Chúa Ky-tô Vua: Chạy Đua Quyền Lực
Lễ Chúa Ky-tô Vua: Chạy Đua Quyền Lực
/ 419 / Chúa Nhật
CHẠY ĐUA QUYỀN LỰC Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 diễn biến đầy kịch tính khi hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden giành giật chiến thắng ở từng bang rất sít sao. Điều này cho ta thấy trên sân chơi quyền lực, ...
Thứ Sáu Tuần 33 Thường NIên
Thứ Sáu Tuần 33 Thường NIên
/ 333 / Hằng ngày
  Thứ Sáu Tuần 33 Thường Niên Lời Chúa: Lc 19,45-48 45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán 46 và nói với họ : "Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành ...
Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Ky-tô Vua
Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Ky-tô Vua
/ 250 / Chúa Nhật
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: Ed. 34, 11-12.15-17; 1Cr. 15, 20-26.28; Mt. 25, 31-46 MỤC LỤC 1. Vua tình yêu - Huệ Minh 2. Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành 3. Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu 4. Đức Yêsu Kitô là vua 5. Kitô Vua 6. Phán ...
Thứ Năm tuần 33 Thường NIên
Thứ Năm tuần 33 Thường NIên
/ 290 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 33 Thuờng Niên Lời Chúa: Lc 19,41-44 41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương 42 mà nói : "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ, ...
Thứ Tư Tuần 33 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 33 Thường Niên
/ 327 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 33 Thường Niên  Lời Chúa:Lc 19,11-27 11 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi ...
Thứ Ba Tuần 33 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 33 Thường Niên
/ 312 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 33 Thường Niên  Lời Chúa: Lc 19,1-10 1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta ...
Thứ Hai Tuần 33 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 33 Thường Niên
/ 388 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 33 Thường niên Lời Chúa: Lc 18,35-43 35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết ...