Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A

/ 368 / Chúa Nhật
LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG_A Lời Chúa: Is 11, 1-10; Rm 15, 4-9; Mt 3, 1-12 ----------------------------------------------------   Mục lục 1.  ...
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A
/ 354 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến” –X— Lạy Chúa Giêsu,để trung thành với Chúa khi sống giữa thế giới tục hóa và hưởng thụ ngày nay, chúng con cần đến ơn Chúa. Xin ban thêm đức tin, lòng mến và sự dũng cảm cho chúng ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C
/ 185 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A Lời Chúa: Is 2, 1-5; Rm 13, 11-14; Mt 24, 37-44 ------------------------------------------ Mục lục 1. Lòng hiếu khách (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A
Suy niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A
/ 642 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG “Hãy tỉnh thức để sẵn sàng” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến làm người khi được Đức Trinh nữ Maria sinh hạ tại Bêlem, nay Chúa đang đến trong tâm hồn những ai tin và mở lòng đón Chúa là Đấng Cứu Độ của đời mình. Chúa sẽ lại đến ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên năm C - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên năm C - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
/ 202 / Chúa Nhật
LỄ CHÚA KITÔ VUA_C Lời Chúa: 2Sm 5, 1-3; Cl. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43 ---------------------------------------------------   Mục lục Ở Thiên Đàng Với Ta(Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc) ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ năm C
/ 426 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa làm chủ lịch sử của nhân loại và của mỗi người chúng con. Một mình Chúa có thể đưa chúng con vượt qua cái chết để tiến đến sự sống đời đời. Xin ban ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên năm C
/ 1593 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19 --------------------------   Mục lục 1. Có tình có lý  (Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc) ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm C
/ 211 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN “Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để mở ra con đường về trời cho nhân loại. Xin cho lòng chúng con hướng về Chúa, cuộc đời khao khát kiếm tìm Chúa là ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên năm C
/ 1124 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lời Chúa: 2Mcb. 7, 1-2.9-14;  2Tx. 2,16-3,5;  Lc. 20, 27-38 ----------------------------------------------   Mục lục 1. Một tương lai đẹp (Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc) ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm C
/ 412 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để mở ra con đường về trời chonhân loại. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về Chúa, cuộc đời luôn kiếm tìm ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên năm C
/ 387 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa:  Kn 11,22-12,2;  2 Tx 1,11-2,2;  Lc 19,1-10 ---------------------------------------   Mục lục Tất cả vì yêu (Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc) ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm C
/ 312 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hôm nay có được cuộc gặp gỡ Chúa nhưGiakêu, xin Chúa bước vào tâm hồn chúng con, ở lại với chúng con và đổi mới cuộc đời chúng ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên năm C
/ 2041 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: Hc 35,15b-17.20-22a;  2Tm 4,6-8.16-18;  Lc 18,9-14 -------------------------------------   Mục lục Nguyện Chúa xót thương (Bông Hồng Nhỏ, MTG.Thủ Đức) ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C
/ 297 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN “Người thu thuế về nhà đã được nên công chính, người Pharisêu thì không” –X— Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống, là Chúa và là Đấng cứu độ chúng con, xin thương xót chúng con là kẻ có tội. LỜI CHÚA ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C
/ 1793 / Chúa Nhật
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên – C Lời Chúa: Xh 17, 8-13; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18, 1-8 ----------------------------------------   MỤC LỤC Cầu nguyện với niềm tin sắt đá – ViKiNi  Không nản chí – Lm. Antôn Nguyễn Cao ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XXIX Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XXIX Thường Niên năm C
/ 398 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN “Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn kêu cứu Người” –X— Lạy Chúa Giêsu, giữa thời đại mà sự dữ lan tràn, xin cho chúng con xác tín lời dạy của Thánh Anphongsô: “Không có việc cầu nguyện, không có đức tin ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C
/ 1097 / Chúa Nhật
  SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: 2V 5, 14-17;  2Tm 2,8-13;  Lc 17,11-19 ------------------------------------- Mục lục 1.  ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm C
/ 370 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN “Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, chỉ có người ngoại bang này” –X— Lạy Chúa Giêsu, “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao diệu kỳ!” (Tv 139,14). Chúng con hoàn toàn sống nhờ Chúa. ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C
/ 420 / Chúa Nhật
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – C Lời Chúa: Kb 1, 2-3; 2, 2-4; 2Tm 1, 6-9.13-14; Lc 17, 5-10     MỤC LỤC Đức tin bằng hạt cải – ViKiNi 2 ...
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XXVII Thường Niên năm C
Suy Niệm Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật XXVII Thường Niên năm C
/ 665 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN “Nếu các con có lòng tin” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng đức tin cho chúng con. Đức tin của chúng con nhỏ bé và mỏng giòn, nhưng chúng con xin dâng đức tin đó cho Chúa, để Chúa cho nó lớn lên. LỜI CHÚA ...