Chúa Nhật 26 Năm A Nhiều Tác Giả
Chúa Nhật 26 Năm A Nhiều Tác Giả

/ 3 / Chúa Nhật
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: Ed. 18, 25-28; Pl. 2, 1-11; Mt. 21, 28-32 MỤC LỤC 1. Trở lại Đoạn Tin Mừng sáng hôm nay đặt chúng ta trước một người cha hiền lành và nhân hậu truyền bảo hai người con của mình đi làm vườn nho. Thực ...
Thứ Tư tuần 25 TN
Thứ Tư tuần 25 TN
/ 143 / Hằng ngày
 Thứ Tư Lời Chúa: Lc 9,1-6 1 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói : "Anh em ...
Thánh VICENTÊ ĐỆ PHAOLÔ, LINH MỤC
Thánh VICENTÊ ĐỆ PHAOLÔ, LINH MỤC
/ 89 / Đặc Biệt
NGÀY 27 THÁNG 9 Thánh VICENTÊ ĐỆ PHAOLÔ, LINH MỤC (1581 - 1660) Gia đình Đệ Phaolô là những nông dân tại Pouy, gần Dax. Vicentê sinh năm 1581 là con thứ  ba trong gia đình sáu người con. Trong những ngày còn thơ ấu, Ngài lo ...
Thứ Ba Tuần 25 TN
Thứ Ba Tuần 25 TN
/ 287 / Hằng ngày
Thứ Ba Lời Chúa: Lc 8,19-21 19 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." 21 Người đáp lại : "Mẹ ...
Thứ Hai tuần 25 TN
Thứ Hai tuần 25 TN
/ 260 / Hằng ngày
Thứ Hai Lời Chúa: Lc 8,16-18 16 "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta ...
Chúa Nhậ 25 Năm A Nhiều Tác Giả
Chúa Nhậ 25 Năm A Nhiều Tác Giả
/ 260 / Chúa Nhật
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: Is. 55, 6-9; Pl. 1, 20c-24.27a; Mt. 20, 1-16a 1. Do con người hay do Thiên Chúa Như trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng và đường nẻo của Ta cũng cao hơn tư tưởng và đường nẻo của các ngươi bấy ...
Thứ bảy tuần 24 TN
Thứ bảy tuần 24 TN
/ 228 / Hằng ngày
Thứ bảy Lời Chúa: Lc 8,4-15 4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng : 5 "Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi ...
Chúa Nhật 25: Thiên Chúa Tốt Lành Quang Đại-Con Người Hay Ghen
Chúa Nhật 25: Thiên Chúa Tốt Lành Quang Đại-Con Người Hay Ghen
/ 293 / Hằng ngày
CHÚA NHẬT XXV TN A: THIÊN CHÚA TỐT LÀNH QUẢNG ĐẠI – CON NGƯỜI GHEN TỊ NHỎ NHEN Ghen tức, ghen tị là thói xấu ăn sâu vào tâm hồn và chi phối hành động của nhiều người. Các hình thức ghen tị được thể hiện hết sức đa dạng và có khi còn mang màu sắc ...
Chúa Nhật 25 Năm A: Sao Anh Lại Ghen
Chúa Nhật 25 Năm A: Sao Anh Lại Ghen
/ 468 / Chúa Nhật
Sao Anh lại Ghen? Ở đời thường “đứng núi này trông núi kia”. Con người vì quá tham lam nên luôn muốn hơn người khác. Sự hơn thua thể hiện qua việc ganh đua, ganh ghét, đôi khi làm hại lẫn nhau. Tôi đã từng thấy có cô gái nọ, ngoại hình xinh xắn, yêu ...
Thứ Sáu tuần 24 TN
Thứ Sáu tuần 24  TN
/ 389 / Hằng ngày
Thứ Sáu Lc 8,1-3 1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a ...
Thánh Matheu Tông Đồ
Thánh Matheu Tông Đồ
/ 418 / Đặc Biệt
Thánh Mat-thêu Lời Chúa: Mt 9,9-13 9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi !" Ông đứng dậy đi theo Người. 10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ...
Thứ Tư Tuần 24 TN
Thứ Tư Tuần 24 TN
/ 394 / Hằng ngày
Thứ Tư Lời Chúa: Lc 7,31-35 31 "Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai ? Họ giống ai ? 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói : 'Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không ...
Thánh Anre KimTaegon, Phaolô Chong Hasang và Các Bạn
Thánh Anre KimTaegon, Phaolô Chong Hasang và Các Bạn
/ 195 / Hằng ngày
Thánh Anrê Kim Taegon, Phaolô Chong Hasang và Các Bạn Anrê Kim Taegon là linh mục Đại Hàn đầu tiên và là con của một người trở lại đạo. Cha của ngài, ông Ignatius Kim, được tử đạo trong thời cấm đạo năm 1839 và được phong thánh năm 1925. Sau khi ...
Thứ Ba tuần 24 TN
Thứ Ba tuần 24 TN
/ 316 / Hằng ngày
Thứ Ba Lời Chúa: Lc 7,11-17 11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy ...
Thứ Hai tuần 24 TN
Thứ Hai tuần 24 TN
/ 371 / Hằng ngày
Thứ Hai Lời Chúa: Lc 7,1-10 1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho ...
Chúa Nhật 24 Năm A Nhiều Tác Giả
Chúa Nhật 24 Năm A Nhiều Tác Giả
/ 336 / Chúa Nhật
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: Hc 27,33 – 28,9; Rm 14, 7-9; Mt 18, 21-35 MỤC LỤC 1. Tha thứ Đọc lại Phúc Âm chúng ta thấy Chúa Giêsu đã dùng nhiều câu chuyện để xác quyết rằng: Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta một cách nhưng ...
Thứ Bảy tuần 23 TN
Thứ Bảy tuần 23 TN
/ 331 / Hằng ngày
Thứ Bảy         Lời Chúa: Lc 6,43-49         43 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi ...
Chúa Nhật 24 A: Tha Thứ Vì Đã Được Tha Thứ
Chúa Nhật 24 A: Tha Thứ Vì Đã Được Tha Thứ
/ 429 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT XXIV TN A: THA THỨ VÌ ĐÃ ĐƯỢC THỨ THA Trên mạng facebook có đăng một video clip với tựa đề: Sức mạnh của sự tha thứ. Video kể về một phiên tòa tại Mỹ xét xử một tù nhân máu lạnh tên Gary Ridgway, 54 tuổi phạm tội cưỡng hiếp, giết 48 phụ ...
Lễ Mẹ Sầu Bi
Lễ Mẹ Sầu Bi
/ 440 / Hằng ngày
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi Lời Chúa: Ga 19,25-27 25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với ...
Lễ suy tôn Thánh Giá
Lễ suy tôn Thánh Giá
/ 352 / Đặc Biệt
Thập giá trong đời   Ở đời người ta vẫn thường nói: Tu là cõi phúc – tình là giây oan. Thực ra , cuộc đời nào cũng có thập giá. Thập giá như là lẽ sống của cuộc đời. Có thập giá thoáng qua và cũng có những thập giá liên lỉ dài lâu. Có thập giá ...