10/08/2020
11917

Kính thưa   Quý Cha Quản hạt, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Phó tế,

                   Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận,

Với thao thức chăm lo mục vụ cho đoàn chiên Giáo phận, Đức Cha Giáo phận cho thực hiện chương trình trực tuyến hàng ngày Giờ Lòng Chúa Thương Xót + Chầu Thánh Thể và Giờ Lần hạt Mân Côi hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của nhiều tín hữu, cũng như để hun đúc lòng đạo của cộng đoàn Dân Chúa. Chương trình như sau:

1. Giờ cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót + Chầu Thánh Thể:  từ 15g đến 16g.

2. Giờ Lần hạt Mân Côi:  từ 18g30  (19g15: Thánh lễ trực tuyến tối).

Xin cám ơn Quý Đan viện - Hội Dòng và Ban Truyền thông Giáo phận, Giáo hạt đã tích cực cộng tác vào chương trình này. Xin Quý Cha thông báo cho mọi người được biết.
 

Văn phòng TGM kính báo.

Lm. Fx. Đỗ Đức Lực


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...