Một Luật Sư Quận Cam trở thành Linh Mục
Một Luật Sư Quận Cam trở thành Linh Mục

/ 9044 / Ơn gọi Linh Mục
Một Luật Sư Quận Cam trở thành Linh Mục - 👍 👍 👍 💖 💖 Linh mục Louis Trần Đình Văn Quân - Linh mục Công giáo thuộc Giáo phận Orange, California Tôi làm Luật sư gần 12 năm và 10 năm trong số đó tôi làm Phó Biện lý Quận Cam ở California. Tôi ...
ĐTC Phanxico: 3 thái độ liên quan đến ơn gọi
ĐTC Phanxico: 3 thái độ liên quan đến ơn gọi
/ 736 / Ơn gọi Linh Mục
3 thái độ liên quan đến ơn gọi là lắng nghe, phân định và sống.  1- Lắng nghe  ”Cần phải nói ngay rằng tiếng Chúa gọi không có sự nổi bật, hiển nhiên như một trong bao nhiêu sự chúng ta có thể thấy, nghe hoặc động chạm được trong kinh ...
Cha xứ
Cha xứ
/ 2332 / Ơn gọi Linh Mục
Trích sách: 80 lời hay, nghĩa cử đẹp của Đức Phanxicô. Tác giả: Rosario Carello Cha xứ Năm 1980, khi Đức Bergoglio 42 tuổi, cha đã trải qua một kinh nghiệm rất quan trọng: cha vừa được chỉ định làm giám đốc trường Colegi Maximo San Miguel ở ...
3 cách thức làm cho việc ”ở lại trong Chúa” trở nên hữu hiệu.
3 cách thức làm cho việc ”ở lại trong Chúa” trở nên hữu hiệu.
/ 4664 / Ơn gọi Linh Mục
Giảng sau bài đọc Tin Mừng theo thánh Gioan (15,1-11), trong đó có lời Chúa Giêsu nói: ”Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở trong họ thì sẽ mang lại nhiều hoa trái”, ĐTC Phanxico cảnh giác các Linh mục, tu sĩ về những thái độ đi ngược với ơn gọi ...
Chúc mừng các Tân Chức nhân ngày hồng phúc
Chúc mừng các Tân Chức nhân ngày hồng phúc
/ 2502 / Ơn gọi Linh Mục
Xin chúc mừng Quí Cha Mới Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Quí Cha Mới để có thể chu toàn sứ vụ đã lãnh nhận ...