02/12/2022
1300
 
TAM NHẬT CHUẨN BỊ


1.Ngày thứ Nhất Tuần tam nhật: Chúa Nhật 04/12/2022
Từ 7g00- 20g00  : Viếng đài Đức Mẹ (theo hướng dẫn của Trung tâm)
 • Tổ “Sứ Giả Mẹ Núi Cúi” Giáo xứ Kim Thượng trực.
 • Buổi sáng tại Nhà nguyện tạm
  1. Giải tội tại Hội trường    : 8g00 (các Cha đồng hương)
  2. Thánh lễ:                       : 9g00 (Giáo xứ Vĩnh An- Túc Trưng)
  3. Phụng vụ, ca đoàn, giữ xe khu vực nhà nguyện tạm : Giáo xứ Vĩnh An
          Buổi chiều tại nhà nguyện linh đài Đức Mẹ
 1. Giải tội               :       15g00 (các Cha Núi Cúi)
 2. Thánh lễ             :       16g00
 3. Chủ tế                :       Đức Ông Vinhsơn
 4. Giảng lễ              :       Đức Ông Vinhsơn
 5. Địa điểm            :       Nhà Nguyện dưới chân Tượng Đài Đức Mẹ
 6. Chuẩn bị thánh lễ:      Chén lễ, bánh rượu và 6 lễ vật (Nhân viên Trung tâm)
 7. Trực Phụng vụ   :       Giáo hạt An Bình
  • Bài Đọc, Lời nguyện
  • Dâng lễ vật ( 2 Bánh Rượu, 2 nến, 2 hoa)
 8. Ca đoàn             :       Giáo hạt An Bình
 9. Trực trật tự và giữ xe  :    Đội sứ giả giáo xứ Kim Thượng
 10. Giáo xứ, hội đoàn dự lễ:  Giáo hạt An Bình
 11. Trực vệ sinh nhà đón tiếp, nhà Y tế :  Hiền Mẫu Gh. Đức Tâm
 
2.Ngày thứ Hai Tuần tam nhật: Thứ Hai 05/12/2022
 1. Giải tội               :       15g00 ( Các cha Vinhsơn, Túc Trưng)
 2. Thánh lễ             :       16g00
 3. Chủ tế                :       Đức ông Vinhsơn
 4. Giảng lễ              :       Đức ông Vinhsơn
 5. Địa điểm            :       Nhà Nguyện dưới chân Tượng Đài Đức Mẹ
 6. Chuẩn bị thánh lễ:      Chén lễ, bánh rượu và 6 lễ vật (Nhân viên Trung tâm)
 7. Trực Phụng vụ   :       Giáo hạt Túc Trưng
  • Bài Đọc, Lời nguyện
  • Dâng lễ vật ( 2 Bánh Rượu, 2 nến, 2 hoa)
 8. Ca đoàn             :       Giáo xứ Thánh Mẫu, Túc Trưng
 9. Trực trật tự         :       Đội sứ giả giáo xứ Võ Dõng
 10. Giáo xứ, hội đoàn dự lễ:  Giáo hạt Túc Trưng
 11. Trực vệ sinh nhà đón tiếp, nhà Y tế : Hiền Mẫu Martino
 
 1. Ngày thứ Ba Tuần tam nhật: Thứ Ba 06/12/2022
  1. Giải tội               :       15g00 (các Cha phó Gia Kiệm)
  2. Thánh lễ             :       16g00
  3. Chủ tế                :       Cha Quản hạt Gia Kiệm
  4. Giảng lễ              :       Cha Quản hạt Gia Kiệm
  5. Địa điểm            :       Nhà Nguyện dưới chân Tượng Đài Đức Mẹ
  6. Chuẩn bị thánh lễ:      Chén lễ, bánh rượu và 6 lễ vật (Nhân viên Trung tâm)
  7. Trực Phụng vụ   :       Ca đoàn Đức Mẹ Núi Cúi
   • Bài Đọc, Lời nguyện
   • Dâng lễ vật ( 2 Bánh Rượu, 2 nến, 2 hoa)
  8. Ca đoàn             :       Đức Mẹ Núi Cúi
  9. Trực trật tự         :       Đội sứ giả giáo xứ Gia Yên + Kim Phát
  10. Giáo xứ, hội đoàn dự lễ:  Giáo hạt Gia Kiệm
  11. Trực vệ sinh nhà đón tiếp, nhà Y tế  :   Hiền Mẫu Lạc sơn
 
THÁNH LỄ TRỌNG THỂ KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
 
1. Lễ Vọng Đức Mẹ Vô Nhiễm: Thứ Tư 07/12/2022
Sau Thánh lễ có lần hạt, rước nến.
 1. Giải tội                :       16g00 (các Cha Núi Cúi)
 2. Thánh lễ              :       17g00
 3. Chủ tế                 :       Đức Cha Chánh Gioan
 4. Giảng lễ               :       Đức Cha Chánh Gioan
 5. Địa điểm             :       Nhà Nguyện dưới chânTượng Đài Đức Mẹ
 6. Chuẩn bị thánh lễ :       Chén lễ, bánh rượu và 6 lễ vật (Nhân viên Trung tâm)
 7. Trực Phụng vụ     :       Liên huynh Đaminh
  • Bài Đọc, Lời nguyện lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Dâng lễ vật ( 2 Bánh Rượu, 2 nến, 2 hoa)
 8. Ca đoàn               :       Giáo xứ Võ Dõng
 9. Trực trật tự          :       Đội sứ giả giáo xứ Phúc Nhạc + Tín Nghĩa
 10. Nhạc đoàn           :       Giáo xứ Thanh Sơn
 11. Rước nến sau lễ + Thánh Giá nến cao : Cha Phêrô Lâm Thái Bình (Bình Lộc)
 12. Giáo xứ, hội đoàn dự lễ: Liên Huynh An Bình, Gia Kiệm, Dốc Mơ, Túc Trưng.
 13. Trực vệ sinh nhà đón tiếp, nhà Y tế         :         Hiền Mẫu Gia Yên
 
2. 
Buổi Sáng: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Thứ Năm 08/12/2022 – Trọng thể
 1. Giải tội                :       08g00 (các Cha Núi Cúi)
 2. Thánh lễ              :       09g00
 3. Chủ tế                 :       Đức Cha Đaminh
 4. Giảng lễ               :       Đức Cha Đaminh
 5. Địa điểm             :       Nhà Nguyện dưới chân Tượng Đài Đức Mẹ
 6. Chuẩn bị thánh lễ :       Chén lễ, bánh rượu và 6 lễ vật (Nhân viên Trung tâm)
 7. Trực Phụng vụ     :       Legio Giáo Phận
  • Bài Đọc, Lời nguyện
  • Dâng lễ vật ( 2 Bánh Rượu, 2 nến, 2 hoa)
  • Thánh Giá nến cao rước từ nhà nguyện Thánh Thể đến linh đài Đức Mẹ.
 8. Ca đoàn               :       Giáo xứ Ninh Phát
 9. Nhạc đoàn           :       Giáo xứ Hưng Bình
 10. Trực trật tự          :       Đội sứ giả giáo xứ Tân Yên + Đức Mẹ Fatima
 11. Giáo xứ, hội đoàn dự lễ: Legio Giáo Phận
 12. Trực vệ sinh nhà đón tiếp, nhà Y tế : Hiền Mẫu Bạch Lâm
 
 3. Buổi Chiều: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Thứ Năm 08/12/2022
Sau lễ có Phép lành Thánh Thể cho bệnh nhân
 1. Giải tội                :       15g00 (các Cha Don Bosco)
 2. Lần hạt, Rước kiệu Đức Mẹ: Legio Mariae   
 3. Thánh lễ              :       16g00
 4. Chủ tế                 :       Đức Cha Giuse
 5. Giảng lễ               :       Đức Cha Giuse
 6. Địa điểm             :       Nhà Nguyện dưới chân Tượng Đài Đức Mẹ
 7. Chuẩn bị thánh lễ :       Chén lễ, bánh rượu và 6 lễ vật (Nhân viên Trung tâm)
 8. Trực Phụng vụ     :       Các em khuyết tật
  • Bài Đọc, Lời nguyện
  • Dâng lễ vật ( 2 Bánh Rượu, 2 nến, 2 hoa)
 9. Ca đoàn               :       Thiếu nhi giáo xứ Đức Mẹ HCG và các em khuyết tật
 10. Nhạc đoàn           :       Giáo xứ Đức Huy
 11. Trực trật tự          :       Đội sứ giả giáo xứ Gia Phát + Mẫu Tâm
 12. Rước nến, Chầu Thánh Thể:       Cha Đaminh Trưởng (Võ Dõng) phụ trách hát
 13. Giáo xứ, hội đoàn dự lễ: Các nhóm Bác Ái, các em khuyết tật
 14. Trực vệ sinh nhà đón tiếp, nhà Y tế : Hiền Mẫu Bạch Lâm

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...